Tags zusammensetzung-luft-arbeitsblatt-gratis-dokumen

Dräger Interlock 7000. Informasjon for brukeren

Dräger Interlock 7000. Informasjon for brukeren

Ved valg av startsperren Interlock 7000 som styres av alkoholinnholdet i utåndet luft, har du fått et nøyaktig og pålitelig apparat. Slå på tenningen på bilen og foreta en pusteprøve. Dersom den målte alkoholkonsentrasjonen i pusteprøven er under den innstilte grenseverdien, kan du starte motoren. Dräger Interlock® 7000 D-98940-2013