Tags iska-n-rnberg-schuldnerberatung-gratis-dokumen

Judasz: zdrajca czy uczeń umiłowany? Ewangelia Judasza jako nowe .

Judasz: zdrajca czy uczeń umiłowany? Ewangelia Judasza jako nowe .

boskie, niepojęte dla człowieka pochodzenie Jezusa, zaś Judasz jest tego pocho-dzenia w pełni świadomy: Ale ich duch nie mógł się odważyć, aby stanąć w jego obecności, poza Judaszem Iska-riotą. On mógł wystąpić w jego obecności. Nie był jednak w stanie, aby spojrzeć na