Transcription

infojaargang 5 - feb. 2015 - driemaandelijkse uitgave - nr.01Betonspecialist Gilleman bouwtmee aan viskwekerij met materialenDeschachtlatenOnder de betonnen vloerplaten kwamen isolatiepn.dikte van 10 cm te liggemet eenOp de grens tussen Deinze en Kruishoutem wordtmomenteel gebouwd aan een groots project: Aqua4c, eenexclusief aquacultuurbedrijf. Gilleman nv uit Maarkedal(Oudenaarde) staat onder meer in voor de realisatie vande betonmuren en nam Deschacht onder de arm voor delevering van diverse materialen.DE VLUCHT VOORUITDe tellers staan weer op nul. Het voorbijejaar is afgesloten, de nieuwjaarswensen zijnovergemaakt. Ja, de goede voornemens zijnbij velen zelfs alweer wat afgezwakt. Somslijkt de jaarwissel wel routine. Daar houdenwe nochtans niet van bij Deschacht. Routineis voor mij een woord met een negatievebijklank. Tenzij je met routine bedoelt datalles loopt volgens geijkte procedures, datroutine betekent dat je de zaken ondercontrole hebt.The only way is upLaat ons maar vooruit kijken! Want elk jaarheeft zijn uitdagingen. De vlucht vooruitblijkt dikwijls de enige goede keuze tezijn. Voor Deschacht betekent dat blijveninvesteren in zaken waarin we geloven en dievoor ons belangrijk zijn. Investeren in onzeklantenrelaties, onze klanten betrekken bijons bedrijf, onze mensen telkens opnieuwverder opleiden tot specialisten in hunvakgebied om als technische groothandelons te blijven onderscheiden. Maar evengoedonze regionale aanwezigheid verderuitbouwen, onze productmix uitbreiden en opde hoogte blijven van nieuwe technologieën.Looking back is for the birds.Aqua4c belooft een viskwekerij van formaat te worden. Hetaquacultuurbedrijf, gelegen in de glastuinbouwzone Stokstorm, zalvissen voor consumptie kweken, tot nu toe een vrij onbekend fenomeenin ons land. Reden daarvoor is dat 80 procent van de visbestandenoverbevist wordt en van de 300.000 ton vis die we jaarlijks in ons landgebruiken er slechts 7 procent van eigen kweek is. De KU Leuven,het PTI Kortrijk, de Vlaamse overheid, Europa en nog enkele andere“We kunnen bij Deschacht terecht voor het grootstedeel van de materialen die we nodig hebben, ook voorzaken die minder voor de hand liggend zijn.”partners zetten hun schouders onder het project. In de viskwekerij zalde supervis ‘Omegabaars’ gekweekt worden, een duurzame vis van hogekwaliteit die boordevol omega 3-vetzuren zit. Bedoeling is om per jaarcirca 200 ton vis te kweken, die vanaf eind 2015 in speciaalzaken enhoreca verkrijgbaar zal zijn. Een realisatie van om en bij de 3 miljoeneuro waar Gilleman graag zijn steentje aan bijdraagt.Deschacht leverde alle PVC-drukleidingenvan Ø25mm t.e.m. Ø280mm.Huisleverancier DeschachtToen Gilleman, gespecialiseerd in industriële bevloeringen en beton constructies, te horen kreeg dat de opdracht voor Aqua4c doorging,hoefde de betonspecialist niet meer op zoek te gaan naar een leveranciervan materialen. Projectleider Peter Meesen: “Deschacht is al geruimetijd een huisleverancier van Gilleman. Hun snelle leveringen en sterkeondersteuning maken van ons een trouwe klant. Voor dit projecthebben we diverse materialen besteld waar we, zoals altijd, bijzondertevreden over zijn. Het order omvatte onder meer PVC-drukleidingen,rioleringsbuizen en vloerisolatie.”TotaalaanbodVeel leesplezierJo VerfaellieGedelegeerd bestuurderEen van de grote voordelen voor Gilleman is dat Deschacht een onestop-shop is. Peter Meesen: “We kunnen bij hen terecht voor hetgrootste deel van de materialen die we nodig hebben, zelfs voor zakendie minder voor de hand liggend zijn. Voor dit project bestelden weisolatieplaten met een dikte van 10 cm voor onder de vloerplaat, PVCdrukleidingen voor de afvoer, materialen voor de inkleding van deondergrondse betonnen filterinstallatie en persleidingen voor diezelfdeinstallatie. Voor de afvoer van het regenwater kozen we voor eenVenturigoot en ook de KWS-afscheider werd door Deschacht geleverd.De drukleidingen kwamen trouwens in speciale maten, namelijk meteen diameter van 140 mm, 180 mm en 280 mm.”Lees verder op p2 www.deschacht.eu

2 Vervolg pagina 1Veelzijdige toepassing voorDeschacht-folies bij ColorsColors nv uit Hamme is gespecialiseerd in aluminiumlakwerk. Al meerdan tien jaar neemt het bedrijf bij Deschacht verschillende folies af vooronder meer het verpakken van hun gepoedercoate producten, maar ook alsscheidingswand tussen de poederlakcabines.Topprioriteit: isolatieOm de duurzaamheid en een optimalewerking van de installaties in de viskwekerijte garanderen is een goede isolatie bijzonderbelangrijk. “De ondergrondse drukleidingenwerden geïsoleerd, net als de vloerplaat enalle wanden. Dit om een constante binnen temperatuur en temperatuur van het watervoor de vissen te garanderen. Verder hebbenwe de betonnen ondergrondse filterinstallatievan 36 x 18 m en een diepte van 4 m volledigingekleed”, besluit Peter Meesen. De opleveringvan het project is voorzien voor eind februari.Naast de vloeren en ondergrondsedrukleidingen werden ook alle betonnenwanden geïsoleerd.De firma Colors is niet de minste. De voorbije acht jaar werd de lakspecialist maar liefstzes keer tot Trendsgazelle van de provincieOost-Vlaanderen uitgeroepen. Aanvankelijkwas het bedrijf in het leven geroepen metals doel het poedercoaten van de Aralcoventilatieroosters. Al snel trok hun hoogwaardige lakkwaliteit de aandacht van constructeurs en systeemhuizen en begon hetbedrijf ook opdrachten voor derden aan te“Deschacht denkt ten volle meemet zijn klanten. Meer zelfs, zegeven vaak advies wanneer hetmoment er is om meer of minder tebestellen in functie van de actuelegrondstofprijzen.”nemen. Met 25 jaar ervaring, 4 modernelakstraten en een geïntegreerde productievan plaat- en plooiwerk (Colors Constructin Temse) is Colors vandaag een waardevollepartner voor constructeurs, extrudeurs ensysteemhuizen, maar ook voor ondernemingen buiten de bouwsector. Ruim een decennium al neemt de firma diverse folies af bijDeschacht.Verpakken, afschermen eninwikkelenColors neemt verschillende types folieaf. Sven Merckx, bestuurder Aankoop enAdministratie: “Enerzijds bestellen we jaarlijks zo’n 50 ton transparante verpakkings folie die in breedtemaat is afgestemd op hetzo optimaal mogelijk verpakken van onzeproducten, dus met een minimum aan verlies. Hiermee verpakken we alle gepoedercoate aluminium producten. Anderzijds nemen we 70µ transparante bouwfolie af dieeen totaal andere toepassing krijgt dan waarvoor hij eigenlijk bedoeld is. Bij ons doet defolie namelijk dienst als snel verwisselbarewand in de poederlakcabines. Verder levertDeschacht ook diverse rekwikkelfolies: ministretchrolletjes (20 µ - 10 cm x 150 lm),standaard stretchfilm handrollen (20 µ 50 cm x 300 lm), stretchrolletjes (23 µ - 5 cmx 360 lm) en rekwikkelfolie voor Robopack.Die dienen om profielen tussen de behandeling in samen de houden, te verpakken of omautomatische omsnoering op moeilijk bereikbare plaatsen te doen.Gepoedercoate aluminium profielen.Alle gepoedercoate aluminiumproducten worden in transparanteverpakkingsfolie gewikkeld.Tien jaar groeiMeer dan tien jaar al vertrouwt Colors opde kwaliteit van de folies van Deschacht.Sven Merckx: “Door de jaren heen zijn westeeds bevestigd geweest in onze keuze voorDeschacht. De medewerkers blijven voortdurend meedenken, ze beschikken over expertise en knowhow, komen met de juisteoplossing waar er zich problemen stellen,terwijl hun prijzen altijd marktconform blijven. Meer zelfs, ze geven vaak advies wanneer het moment er is om meer of minder tebestellen in functie van de grondstofprijzenop dat ogenblik. In die tien jaar dat we klantzijn is het aantal producten dat Deschachtaanbiedt en wij afnemen alleen maar toegenomen.” Naast folies bestelt het bedrijf ookaf en toe rioleringsmateriaal voor hun installaties of als productiehulpmiddel, en omsnoeringsband. “De sterkte van Deschacht isdat we voor alle producten Linsay of Cathykunnen aanspreken, onze contactpersonenvoor de folies, en we even goed een correctantwoord en vlotte service krijgen”, besluitSven Merckx tevreden.Meer info over onze folies? Contacteer dedivisie Folies via [email protected] of0497 49 49 50.Over Gilleman nv: opgericht in:1982 locatie: Maarkedal (Oudenaarde)De nieuwe gezichten bij DeschachtDeze nieuwe medewerkers versterkten onlangs het Deschacht-team. Ze staan met veel enthousiasme klaar om samen te werken! kernactiviteit: industriële bevloeringen- grondwerken - betonconstructies zoalskelders, funderingen, ondergrondsereservoirs en parkings aantal werknemers: 46 actieradius: Zuid-Nederland - België Noord-Frankrijk - Groot HertogdomLuxemburgVan Moeffaert Bram,Chauffeur (Zedelgem)Sophie Aerts,eel Medewerker (Geel)rcimeComTim De Sutter,Magazijnier (Oostakker)eelNatasja Moons, CommerciAfgevaardigde (Geel)Ronny Van Lierde,Studiedienst (Geel)

3Zolderse Dakprojecten bouwt met en opprivate-labelproducten Deschachteen mix vanPark 51 wordt een dorp in een dorp metvoorverschillendeflatsennentehandelszaken, appartemdoelgroepen.Park 51 in Herent is een mooistaaltje van bouwkunst met producten uit het private-labelgamma vanDeschacht. Klant in kwestie is ZolderseDakprojecten, waarmee Deschachtin het verleden al regelmatig samenwerkte. Dampdrukverdelende onderlaag, dampscherm, toplaag en alletoebehoren Enkele daken van Park51 zijn er volgens de hoogste kwaliteitsnormen mee afgewerkt.van een dampscherm, isoleren en het aanbrengen van tweelaagse roofing. Bijkomend hebbenwe nog grind geplaatst.”Davy Reynders & Thomas Jans (ZDP)Een dorp in een dorp met een mix van handelszaken, appartementen en flats voor verschillende doelgroepen. Dat is wat de komstvan Park 51 op de voormalige Henkelsite inHerent beoogt. Aannemer Willemen GeneralContractor neemt de bouw van blok B en blokE voor zijn rekening. Blok B telt 76 appartementen en 5 commerciële ruimtes, Blok E 120serviceflats. Op de benedenverdieping zijn eronder meer een brasserie, dokterspraktijk,Complementair gamma privatelabel DeschachtVoor de realisatie van de daken rekendeZolderse Dakprojecten integraal op de privatelabelproducten uit het gamma van Deschacht.Thomas Jans: “Concreet hebben we volgende zaken besteld voor het maken van een bitumineuswarm dak van een nieuwbouwblok: SuperAir,SuperUno en SuperGum . Respectievelijk eendampdrukverdelende onderlaag, dampschermen bovenlaag voor het waterdicht maken vanplatte daken. Ook enkele producten uit hetgamma Supra Liquids stonden op het order.Naast de private-labelmaterialen werden de daken geïsoleerd met Recticel-isolatie, eveneensgeleverd door Deschacht.”IJzersterk alternatief voor merkproductensoluut niet onderdoen voor de concurrentie,integendeel. De prijs-kwaliteitverhouding isbijzonder sterk. Daarnaast speelt de servicevan Deschacht een grote rol in onze tevredenheid. Ze hanteren een uiterst snelle levertermijn, voor elk probleem vinden ze een gepasteoplossing en gemaakte afspraken worden nagekomen.”De tevredenheid over de kwaliteit van de private-labelmaterialen is bijzonder groot. Hoeweldit het eerste project was waarvoor alle producten uit het huismerkgamma van Deschachtkwamen, is Zolderse Dakprojecten ervan overtuigd dat er snel meer zullen volgen. ThomasJans: “De producten moeten qua kwaliteit ab-“Voor een bitumineus warm dakvan een nieuwbouwblok hebbenwe integraal op de privatelabelproducten uit het gamma vanDeschacht gerekend.”wellnessruimte met zwembad en tal van andere faciliteiten voor de bewoners. Ondergrondszijn er parkeergarages. Een project om u tegente zeggen. Zolderse Dakprojecten mocht in opdracht van Willemen dedaken voor zijn rekeningnemen. Thomas Jans, werfleider bij ZDP: “Voor ditproject staat ons bedrijf invoor het realiseren van dedaken, d.w.z. het plaatsenEnkele daken werden integraal afgewerktmet de private-labelproducten uit hetgamma van Deschacht.Zolderse Dakprojecten ervaring: ruim 30 jaar locatie: LummenNieuw in ons Supergamma: Superair kernactiviteit: daken voor nieuwbouw enrenovatieSuperair is de nieuwste telg in ons succesvolle SUPERgamma. Superair SA en Superair zijn dampdrukverdelende onderlagendie verkrijgbaar zijn in respectievelijk een zelfklevende versie en een variant om te branden. Superair SA en Superair met SBSbitumenstrepen zijn onderlagen die specifiek ontworpen zijn om te kunnen combineren met PUR/PIR-isolatie. Zoals met alleproducten uit het Supergamma is de prijs-kwaliteitverhouding ongeëvenaard. SBS-strepen voor optimale dampdrukverdeling verkrijgbaar in zelfklevende versie of om te branden uitstekende prijs-kwaliteitVraag nu onze folder aan met daksystemen voor plat dak via [email protected] klanten: particulieren, bedrijven,overheid actieradius: nationaalMeer info over ons Supergamma?Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie [email protected] of 0499 513 344.www.deschacht.eu

4Dakspecialist Roofers renoveertmet Deschacht-materialenVader en zoon Putman stampten twee jaar geleden Roofers uit de grond,een familiebedrijf met dak- en gevelwerken als specialiteit. In hun zoektochtnaar leveranciers kwamen ze al snel bij Deschacht terecht, die ondertusseneen vaste partner is geworden. Onlangs nog realiseerden ze een mooi projectmet de renovatie van het dak van Kleuterstad, een uniek binnenspeelplein inTurnhout.dak nodig hadden. Als isolatie gebruikten weKingspan TR 20 (120 mm), voor de dakafwerking de private-labelproducten Superair SA(onderlaag) en Supergum (toplaag). Verder“Met Superair SA kan je met z’ntweeën enkele honderden vierkantemeter roofing per dag afwerken.”overtuigdZaakvoerder Jens Putman is ir.eraSupvan de kwaliteit vanbestelden we loden tapbuizen, Supra sneldrogende primer, PU schuine hoeken, Isoplac rondmodel (drukverdeelplaatjes), schroeven en devolledige lichtstraat. Die laatste is vervaardigduit de best isolerende polycarbonaatplaten diemomenteel verkrijgbaar zijn.”Correcte werkwijzeHet was de eerste keer dat Roofers met SuperairSA werkte, wat het even zoeken maakte naarde juiste gebruikswijze. Jens Putman: “Ineerste instantie wisten we niet dat het omeen zelfkleefbaar product ging. Mijn vaderen ik hadden wel het gevoel dat de voorzijdevan de roofing geen brandbare folie was, dusbelden we even op naar Deschacht. Toen we decorrecte werkwijze doorhadden, was het eenware verademing. Met Superair SA kan je metz’n tweeën enkele honderden vierkante meterper dag afwerken. Het is een zelfklevend materiaal bij hogere temperaturen. En het kleeftbijzonder goed. Toen het wat kouder was verwarmden we het product zodat het even goedbleef kleven. Bovendien kan je de bovenzijdenvan Superair SA goed laten versmelten met debovenlaag roofing. Ja, we zijn overtuigd, het iseen topproduct.”Kleuterstad in Turnhout is een overdekte binnenspeeltuin voor kinderen tot zeven jaar.Voor de renovatie van het dak bestelde Roofersdiverse materialen om de opdracht tot in depuntjes te kunnen uitvoeren. Zaakvoerder JensPutman: “Op vraag van de bouwheer hebbenwij het volledige dak voorzien van isolatie metdaarboven een tweelaags bitumen systeem.Daarnaast hebben we de twee boogkoepels vervangen door twee rechte dakkoepels.”Over Roofers: opgericht in: 2013 locatie: Turnhout kernactiviteit: dak- en en aantal werknemers: 2 actieradius: VlaanderenOne-stop-shop DeschachtMeer info over onze producten?Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie [email protected] of 0499 513 344.Voor dit project stond Deschacht in voorde levering van alle nodige materialen. JensPutman: “Deschacht heeft werkelijk elk product geleverd dat we voor de renovatie van hetCollinet levert rioleringsmaterialenvoor containerparken ZNAVoor de bouw van vier containerparken voor Ziekenhuis NetwerkAntwerpen bestelde hoofdaannemer WeGroSan/HMVT diverse riolerings materialen. Collinet Assainissement, zusterbedrijf van Deschacht, leverdeolieafscheiders en de volledige lijnafwatering.ZNA vormt een overkoepeling voor negenziekenhuizen in en om Antwerpen. Vierdaarvan krijgen momenteel een nieuwcontainer park: Erasmus, Hoge Beuken,Joostens en Middelheim. Hoofdaannemer“Deschacht is niet enkel eenleverancier. Toen er een probleemwas op de werf is er onmiddellijkiemand langsgekomen om in overlegtot een oplossing te komen.”van het project is WeGroSan/HMVT,specialist in civiele werken. ProjectleiderZoë Van Brusselen: “Het gaat om een vrijomvangrijke opdracht. De werkzaamhedenomvatten in eerste instantie afbraak-, grond-,weg-, en rioleringswerken. Daarna wordt hetvolledige terrein ingericht met een chemischekluis, overkapping, verlichtingsinstallatie,berging, hekwerk, toegangscontrole enz.Kortom, een containerpark aangepast aanalle hedendaagse vereisten voor afvalbergingafgestemd op de ziekenhuissector.”Gescheiden rioleringsstelselVoor de inrichting van het gescheiden rioleringsstelsel bestelde WeGroSan/HMVT allenodige materialen bij Collinet, het zusterbedrijf van Deschacht. Collinet leverde kwaliteitsmaterialen om een duurzame rioleringDe lijngoten van Hauratonkoppelen het praktischeaan het esthetische.

5PE-buizen Deschacht garanderen vlotte afwateringvan viaduct Gent ZuidHet viaduct van de B401 om de stad aan Gent Zuid in en uit te rijdenstaat al even in de steigers. Aannemer Aswebo bestelde voor de vernieuwingvan de waterhuishouding alle PE-afwateringsbuizen bij Deschacht. Eenorder van formaat.vloeren, veiligheidsconstructies en verlichting. Aannemer Aswebo stond in voor dewerken en sprak Deschacht aan voor de levering van alle PE-afwateringsbuizen.regelmatig materialen bij Deschacht en zijnbijzonder tevreden over hun snelle service.Voor dit project ging het om een groot orderPE-afwateringsbuizen met een diameter van160 en 200 mm. Die werden gebruikt voor deafwatering van alle roosters naar beneden toe.Een feilloze afwatering is uiteraard essentieelvoor de veiligheid van de automobilisten,onder meer om watergladheid te voorkomen.”Feilloos afwateringssyteemVooraf gelaste verbindingenAswebo heeft wegenbouw in al zijn aspectenals kernactiviteit. Daarnaast is het een vande belangrijkste producenten van asfalt enOm de werken zo vlot mogelijk te latenverlopen, werd Deschacht gevraagd om allesin prefab aan te leveren. Yves Henderick:“Door de goede voorbereidingen en het juisteaantal prefab stukken ter plaatse hebbenwe bijzonder efficiënt gewerkt. Deschachtheeft er immers voor gezorgd dat de meestestukken op voorhand gelast waren, zodat zeeenmaal op de werf meteen konden wordengeplaatst.” Sinds november is de B401opnieuw toegankelijk voor alle verkeer.“Deschacht leverde voorafgelaste verbindingen watvoor een bijzonder efficiënteplaatsing heeft gezorgd.”wegenisbeton in België. Yves Henderick,hoofdwerfleider bij Aswebo: “We bestellenHet wegdek, de waterdichting,brugdekvloeren, veiligheidsconstructiesen verlichting werden volledigvernieuwd.Aswebo in vogelvlucht:voor deAannemer Aswebo stonducint aan Gentrenovatie van het viadZuid. opgericht in: 30 maart 1949 - sinds2011 deel van de Willemen Groep locatie: Drongen kernactiviteit: wegenbouw - producentvan asfalt en wegenisbetonEr zijn heel wat plannen, vergaderingen enwijzigingen aan voorafgegaan, maar uiteindelijk is het er dan toch van gekomen. Devernieuwing van het viaduct om Gent via deE17 in- en uit te rijden is een feit. Dat wasook nodig: een versleten wegdek, lekkendebrugdekvoegen en een falende afwateringmaakten verder uitstel onmogelijk. De veiligheid van de weggebruikers kon immers nietlanger optimaal worden gegarandeerd. Op 1juni vorig jaar ging de totaalrenovatie vanstart, met onder meer de vernieuwing vanhet wegdek, de waterdichting, brugdek- aantal werknemers: 500 actieradius: BelgiëMeer info over onze PE-buizen?Contacteer de divisie Riolering & Afvoervia [email protected] 0475 847 633.te realiseren. Dat hield onder meer vier olieafscheiders in, PE-verhogingen, dichtingen,rijwegdeksels en oilsets. Voor de verschillende containerparken kwam daar ook nogde lijnafwatering van Hauraton bij, inclusiefzandvangers. De ondergrondse werken enverhardingen werden afgewerkt, momenteelgebeurt de plaatsing van de terreininrichting.Oplossing in overlegWeGroSan/HMVT is een vaste klant vanDeschacht/Collinet. Het feit dat de aannemereen beroep kan doen op zijn leveranciervoor advies vormt een grote meerwaarde inde dienstverlening. Tijdens de werken waser een fout opgedoken in de afstemmingtussen de goten en zandvangers. Bij plaatsingwas aansluiting op de systemen onmogelijk,zodat er ter plaatse aanpassingen dienden tegebeuren. Er is toen onmiddellijk iemand vanCollinet langsgekomen om de problematiekte bekijken en zo tot een passende oplossingte komen. Tot slot uit de projectleidernog haar tevredenheid over de positieveervaringen met Deschacht: “Deschacht staatvoor goede en correcte leveringen conform degemaakte afspraken. Ook het nieuwe filiaalin Hoogstraten beschikt over een uitgebreidevoorraad en biedt een goede service.”Over WeGroSan/HMVT bvba:WeGroSan/HMVT bvba is een Belgischedochteronderneming van HMVT uitNederland. HMVT is een milieutechnisch bedrijf dat innovatieve oplossingenzoekt en levert voor het beschermen enschoonmaken van bodems en het reinigen van water- of luchtstromen.In België verzorgt WeGroSan/HMVTbovengenoemde werkzaamhedenmet een verbreding in diversemilieutechnische-, civiele- enomgevingswerken. opgericht in: 1988 kernactiviteit: sanering en civielewerken locatie: Brecht aantal werknemers: 15 actieradius: BeNeLux, Frankrijk enDuitslandMeer info? Contacteer de divisie Riolering& Afvoer via [email protected] of0475 847 633.www.deschacht.eu

6Monsterlevering PVC voor megaprojectin Mont-Saint-Guibertns het plaatsenOude funderingsmassieven zorgden tijdeer.hindvoortiglmaregevan de rioleringDe nieuwe verkaveling Les Jardins de l’Orne in Mont-Saint-Guibert is eenherbestemmingsproject om u tegen te zeggen. Op de 10 hectare tellende sitevan de voormalige papierfabriek worden momenteel een kleine 300 nieuwewooneenheden gebouwd. Firma De Kock uit Overijse bestelde hiervoor allePVC bij Deschacht, een monsterlevering.De oude papierfabriek van Mont-SaintGuibert is niet meer. Na grondige sanerings werken werd besloten de site een nieuwebestemming te geven. Anno 2004 was hetplan om er 40 wooneenheden te realiserenen een ruim bedrijventerrein. Tien jaar later“Service, snelheid en sterkeprijzen. Dat zijn de drie troevendie Deschacht onderscheiden vanandere leveranciers.”werd besloten de locatie om te vormen tot eenverkaveling met louter eengezinswoningenen appartementen. Naast wooneenheden isSnel en competitiefDe onderneming De Kock werd eind jaren’50 als veevoederbedrijf opgericht. Tienjaar later stapten zijn twee zonen in hetbedrijf en werden de activiteiten uitgebreidnaar grondwerken, wegeniswerken en deuitbating van zandgroeven. In 1983 werd hetfiliaal De Kock Wavre opgericht om zo ookhet Waalse gewest vlot te kunnen bedienen.De Kock werkt regelmatig met Deschachtals leverancier, zowel voor projectenin Vlaanderen als in Wallonië. Door degrootte van deze opdracht is de bijdragevan Deschacht bijzonder omvangrijk.Sam Van Wemmel: “Service, snelheid ensterke prijzen. Dat zijn de drie troevendie Deschacht onderscheiden van andereleveranciers. Vooral hun snelle leveringenzijn een enorme meerwaarde on the field.Time is money, zeker op een werf van ditkaliber. Dat maakt hen echt onmisbaar.”er ruimte voor commerciële diensten, alsookvoldoende groenzones. De Kock uit Overijseis gespecialiseerd in grond-, wegenisen afbraakwerken en staat in voor alleriolerings- en wegeniswerken op het terrein.Een project van formaat waarvoor het bedrijfalle PVC-materialen door Deschacht laatleveren.Oude funderingsmassievenMomenteel zijn de rioleringswerken opde site volop aan de gang. Werfleider SamVan Wemmel van De Kock: “We bestellenregelmatig PVC- en PP-producten bijDeschacht. Voor dit project ging het omPVC-buizen en PP-huisaansluitingsputjesvoor het plaatsen van de hoofdriolering ende huisaansluitingen. In totaal besteldenwe maar liefst 3600 meter buizen en denodige hulpstukken.” De eigenheid vande locatie zorgt wel voor wat complicatiestijdens de werken. Sam Van Wemmel:“De funderingsmassieven van de oudepapierfabriek zijn nog aanwezig en zorgenregelmatig voor hinder tijdens het plaatsenvan de riolering. Bovendien maakt de hogegrondwatertafel dat onder de fundering vande buizen een draineercomplex noodzakelijkis.”In totaal bestelde De Kock maar liefst 3600meter PVC-buizen inclusief alle nodigehulpstukken.NIEUW IN ONS GAMMADe Kock in feiten: opgericht in: eind jaren ‘50 kernactiviteit(en): grond-, afbraak-,riolerings- en wegeniswerken;containerservice; sorteercentrum;betoncentrale; zandgroeve locatie: Overijse, Waver aantal werknemers: 90 actieradius: Waals-Brabant, VlaamsBrabant en BrusselMeer info? Contacteer de divisie Riolering& Afvoer via [email protected] of0475 847 633.NIEUWProductgamma voorluchtdicht bouwenBij nieuwbouw en renovatie van woningen en gebouwen is het van belanghet E-peil zo laag mogelijk te houden. In feite geldt: hoe lager, hoe beter.Luchtdicht bouwen is daarbij een van de meest effectieve manieren om datE-peil naar beneden te halen. Een luchtdichte afwerking van de bouwschilzorgt immers voor een winst van 5 tot 10 E-peilpunten. Luchtdichtbouwen kan onder meer door het gebruik van luchtdichte folie. Daaromheeft Deschacht zijn gamma onlangs uitgebreid met volgende nieuwkomers:Gerband 585, luchtdichte tapeSoepele PE-tape met een extreem hechtend envochtbestendig polyacrylaathechtmiddel metuitstekende weerstand tegen veroudering.Binnenshuis gebruikt voor het luchtdichtverlijmen en afdichten van doorvoeringen enoverlappingen van de wind en dampbarrières.Gerband sd2 control ,luchtdicht dampschermDubbelgelaagd dampscherm voor binnenshuis gebruik dat een luchtdichte barrière terbescherming van het gebouw vormt.Fortax 6400, luchtdichte lijmEen één-componentlijmkit voor permanenteaansluitingen van dampremmende lagen aanconstructies.Meer info? Contacteer de divisie Dak, Gevel& Isolatie via [email protected] of0499 513 344.

7NIEUWNIEUW IN ONS GAMMADe voorverpakte infiltratieboxEen goed infiltratiesysteem voor het opvangen van regenwater isessentieel. Een courante toepassing is het gebruik van ondergrondse krattenuit kunststof die het regenwater tijdelijk opvangen en vertraagd in deondergrond later doordringen. Om de plaatsing van dat systeem efficiënterte laten verlopen lanceert Deschacht nu ook de voorverpakte infiltratiebox.De Infiltratiebox maakt deel uit van een duurzaam waterbeheersysteem en is bedoeld voorhet bergen en vertraagd transporteren van regenwater afkomstig van daken, straten, parkings of ieder ander verhard oppervlak.lijkheden. De infiltratiekratten zijn speciaalontworpen voor een universeel gebruik, kunnen zowel toegepast worden voor particulierewoningbouw als bij grote industrie- of wegenisprojecten.De infiltratiekratten van Deschacht zijn voorverpakt in kant-en-klaar pakketten van 200t.e.m. 1200 l. Ze zijn vervaardigd uit polypropyleen (PP), een materiaal met een extremebelastbaarheid op zeer lage inbouwdiepte, enzijn driedimensionaal waterdoorlatend, metaan elke zijde aansluit- en verbindingsmoge- voorzien van aansluiting (in en uit) ø160en inspectiekanaalgewikkeld in waterdoorlatende BENORgekeurde geotextielgeen risico op dichtslibbengeschikt om onder een oprit te plaatsenopslagcapaciteit: 95%“Het performante infiltratiesysteem,nu nóg sneller geplaatst!” gekend of zijn er onzekerheden omtrent dedimensionering van het infiltratiebekken?De divisie Riolering & Afvoer van Deschachtstaat klaar om u een offerte en technische uitwerking op maat aan te bieden.doorlaatcoëfficiënt: 63%max. belasting: 700 kNBelastbaarheid/minimale dekking: begaanbaar: 15 cmpersonenwagens: 30 cmmax. bedekking: 240 cmVoor projecten groter dan 1200 l is een combinatie van verschillende standaardreferenties mogelijk. Is het te infiltreren volume nietMeer info? Contacteer de divisie Riolering& Afvoer via [email protected] of0475 847 633.Dakmaterialen Deschacht optimaliserensociale woningenhuisstraat in Outer51 sociale woningen in de Ziekengrondige dakrenovatie.kregen eenIn de Ziekenhuisstraat in Outer werden recent de daken van 51 socialewoningen grondig gerenoveerd. De Vos Dakwerken uit Ninove realiseerde dewerken en deed hierbij een beroep op Deschacht voor de kwaliteitsproductenuit het gamma Dak, Gevel & Isolatie.De firma De Vos Petrus & zoon is een gevestigdespeler als het op dakwerken aankomt. Hetfamiliebedrijf kent een uitgebreide geschiedenisdie maar liefst teruggaat tot in 1792. Vandaagwordt het bedrijf geleid door vader Marc De Vosmet in zijn kielzog zoon Jens. De firma staat in destreek dan ook gekend als de specialist in zowelnatuurleien, tegelpannen als koperwerken. Hetbedrijf richt zich op openbare werken en opde private markt. Onlangs nog kreeg het vande VMSW (SHM Denderstreek) de opdrachttoegewezen om de daken van 51 socialewoningen in de Ziekenhuisstraat in Outer terenoveren. Jens De Vos: “Concreet ging het omhet plaatsen van een dampscherm, isolatie, deeerste bitumineuze onderlaag en de eindlaag.Hiervoor hebben we integraal gerekend op deproducten van Deschacht.”d metDe daken werden vernieuwop DUOlatVilennoeruSupir,SuperavanncteduXtra; private-labelproDeschacht.Super!Bij de materiaalkeuze werden onder meerSuperair en Superuno geselecteerd. Jens DeVos: “Voor de afdichting van de daken viel onsoog op het Super-gamma, de private-labelproducten van Deschacht. Superair is een dampdrukverdelend waterdichtingsmembraan vanelastomeerbitumen SBS met wapening van nietgeweven polyester. Superuno is een dakmembraan geproduceerd met geoxideerde bitumen.“Superair en Superuno zijnkwalitatief bijzonder sterk en mogenzonder twijfel naast de bekendemerkvarianten worden geplaatst.”Het gamma heeft zijn naam niet gestolen, beideproducten zijn kwalitatief bijzonder sterk enmogen zonder twijfel naast de merkvariantenworden geplaatst. Voor de bovenafwerking vande daken kozen we voor Villatop DUO Xtra,een waterdichtingsmembraan uit een composiet wapening van polyester en g

Deschacht-folies bij Colors Colors nv uit Hamme is gespecialiseerd in aluminiumlakwerk. Al meer dan tien jaar neemt het bedrijf bij Deschacht verschillende folies af voor onder meer het verpakken van hun gepoedercoate producten, maar ook als scheidingswand tussen de poederlakcabines. De firma Colors is niet de minste. De voor-bije acht jaar werd de lakspecialist maar liefst zes keer tot .