Transcription

Giải pháp IBM Portal

IBM WebSphere Portal – ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NỘI DUNG. 2A.Giới thiệu tổng quan WebSphere Portal V6 . 2I.1. Các lợi ích then chốt của Webphere Portal. 3I.2. Tại sao lại là Websphere Portal ? .3I.3. Kiến trúc Websphere Portal . 4I.3. Các tính năng của WebSphere Portal V6 . 5I.4. Quản trị nội dung Web (Webcontent Management System) . 8I.5. Quản trị nội dung doanh nghiệp (Enterprise Content Management) . 9I.6. Môi trường cộng tác . 10Websphere Portal – ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT .13B.Bảo mật của WebSphere Portal .13I.C.II.Khả năng tùy biến cao của WebSphere WebSphere Portal . 14III.Khả năng mở rộng, phát triển tiếp, với WebSphere Portal . 14IV.Tích hợp với hệ thống ECM - Quản lý quy trình cho khách hàng . 15KIẾN TRÚC CỔNG THÔNG TIN.17Phụ lục D: Cognos BI. 191.1.Cognos Business Intelligence . 191.2.Công cụ OLAP của Cognos BI . 211.3.Tại sao lại là Cognos BI? .231.4.Các chức năng của Cognos BI . 24Trang 1

A. IBM WebSphere Portal – ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NỘI DUNGGiới thiệu tổng quan WebSphere Portal V6Một cổng thông tin doanh nghiệp th ường là bước đầu tiên trong việc xây dựng một môitrường SOA. Phần mềm IBM WebSphere Portal cung cấp một kiến trúc SOA nền tảng chocác tổ chức đang tìm kiếm một cách tiếp cận thực tế đến cấu trúc hạ tầng IT và các giải phápkinh doanh chạy trên nền tảng đó. Khi một tổ chức bắt tay vào xây dựng cổng thông tin hoặcmột dự án ứng dụng Web, công nghệ WebSphere Portal có thể cung cấp các công cụ và côngnghệ cho việc kết nối và hợp nhất các ứng dụng phức hợp, nh ư một điểm truy cập chiến lượchoặc một bậc thang để đạt đến kiến trúc SOA.WebSphere Portal Extend là một giải pháp cổng thông tin doanh nghiệp cho Khách hàng,đem đến giải pháp cải tiến hiệu quả hoạt động điều hành. Là một nền tảng cổng thông tincông nghiệp hàng đầu bởi vì nó cung cấp một tập đầy đủ các dịch vụ nền tảng cổng thông tinvới sự độc lập và bền vững được yêu cầu bởi các công ty toàn cầu hàng đầu trên thế giới. Cáctính năng và sự cải tiến mới có thể giúp nhanh chóng triển khai các ứng dụng cổng thôngtin mạnh mà có thể tùy biến để phù hợp với các yêu cầu kinh doanh thay đổi hàng ngày.IBM cung cấp ba dòng sản phẩm Websphere Portal nh ư sau: WebSphere Portal Server: S ản phẩm cơ bản mô hình nhỏ, cung cấp các dịch vụ dạnglõi của Cổng thông tin, tích hợp ứng dụng và quản trị nội dung, WebSphere Portal Enable: Bao g ồm tính năng của WebSphere Portal Server cộng vớiWorkplace web contents management, portal document manage và workflow engine. WebSphere Portal Extend: Gồm các chức năng của Websphere Portal Server vàWebsphere Portal Enable. Các d ịch vụ cổng thông tin lõi, tích hợp các ứng dụng vànội dung cộng với Workplace Web Content Management , Portal DocumentManager, Workflow Engine, IBM Workplace Forms , các công cụ cộng tác mạnh vàWorkflow Builder.Các đặc điểm then chốt của Websphere Portal bao gồm: Giao diện Portal có một nền HTML động mới, với tùy biến kéo thả, và menu bayđộng (click to action). Công cụ WebSphere Portlet Factory Designer cho phép nhanh chóng xây dựng cácứng dụng phức hợp từ các hệ thống back -end của doanh nghiệp. Các ứng dụng Portal có thể được lưu dưới dạng mẫu tạo điều kiện thuận lợi cho việctùy biến và triển khai Cổng thông tin cho Khách hàng Cho phép soạn inline nội dung của portal để dễ dàng xem xét, phê duyệt và triển khailuồng công việc. Người sử dụng Portal có thể soạn các form điện tử như là một phần của tiến trình kinhdoanh và lưu chúng trong kho lưu tài li ệu portal. WebSphere Portal Document Manager tích h ợp với Microsoft Windows vàMicrosoft Office cho phép qu ản lý file dễ dàng và chia sẻ tài liệu một cách an toànnhất. Việc quản trị dựa trên chính sách và cấu hình động đã có thể thực hiện được.Trang 2

Việc cải tiến hiệu năng cho phép cải thiện việc dùng trang và hỗ trợ lên đến 40,000trang portal động. Tính năng tùy biến theo cá nhân nâng cao cho phép sử dụng các luật ng ười dùng tựđịnh nghĩa để hiện hoặc giấu các trang hay các portlet một cách động. Khả năng tìm kiếm được cải tiến với việc kết hợp sử dụng các search engine ngoại.Các lợi ích then chốt: Cải tiến hiệu quả hoạt động và năng suất lao động bằng việc kếtnối con người đến các thông tin cần thiết do vậy họ có thể thực hiện các tác vụ nhanhchóng và chính xác. Rút ngắn thời gian triển khai ứng dụng và nội du ng bằng các công cụ mới và việc sửdụng sáng tạo kiến trúc SOA. Giảm chi phí tổng thể của việc triển khai cổng thông tin với hiệu n ăng nhanh hơn vàviệc quản trị dễ dàng hơn Đạt được sự phản hồi và sự tin t ưởng từ lãnh đạo trong thị trường cổng thông tindoanh nghiệp.I.1. Các lợi ích then chốt của Webphere PortalCác lợi ích chính Websphere Portal đem lại cho Khách hàng bao gồm: Cải tiến hiệu quả hoạt động và năng suất lao động bằng việc kết nối con ng ười đến cácthông tin cần thiết do vậy họ có thể thực h iện các tác vụ nhanh chóng và chính xác. Rút ngắn thời gian triển khai ứng dụng và nội dung bằng các công cụ mới và việc sửdụng sáng tạo kiến trúc SOA. Giảm chi phí tổng thể của việc triển khai cổng thông tin với hiệu n ăng nhanh hơn vàviệc quản trị dễ dàng hơn Đạt được sự phản hồi và sự tin tưởng từ lãnh đạo trong thị trường cổng thông tin.I.2. Tại sao lại là Websphere Portal ?Hiện nay IBM đang sát cánh với khách hàng xây dựng để xây dựng thiết kế kinh doanh chiếnlược và các ví dụ kinh doanh cho các dự án cổng thông tin thành công. Phần mềm WebSpherePortal là một cơ hội tuyệt vời cho các tổ chức để cải tiến việc truy cập và sử dụng thông tin vàgiảm sự phức tạp của môi trường tính toán hiện nay – trong thời gian của họ, trong sự tiếntriển của họ và thích ứng với các mục tiêu kinh doanh ngắn cũng nh ư dài hạn. Một giải phápcông thông tin tích hợp có thể giúp cho các tổ chức có được các lợi ích kinh doanh sau đây: Tiết kiệm chi phí. Xây dựng và triển khai các ứng dụng và các dịch vụ nhanh h ơn;hợp nhất việc mua phần cứng và phần mềm, và giảm chi phí thuê nhân viên hậu cầnvà chi phí quản trị. Hiệu quả hoạt động và năng suất. Cho phép các nhân viên trong t ổ chức và các đốitác bên ngoài có thể trao đổi thông qua một kênh; liên kết các tiến trình kinh do anhdựa trên sự kiện, xuyên chức n ăng; nâng cao độ chính xác dữ liệu và hỗ trợ quá trìnhra quyết định. Tạo ra doanh thu. Tạo ra nhiều thêm các cơ hội bán hàng cho các nhân viên; sử dụngtối ưu các kinh nghiệm chuyên gia của các chuyên gia giỏi thông qua v iệc cộng tác vàhọc tập được cải tiến; và mở rộng thị phần và xâm nhập vào các thị tr ường mới. Cam kết sử dụng chuẩn mở. IBM hiện đang ở vị trí dẫn đầu trong việc sử dụng cácTrang 3

chuẩn mở cho các dich vụ Internet và dịch vụ Web – không chỉ là trong tầm nhìn vàđịnh nghĩa, mà còn trong việc đem các chuẩn này đến thị trường và lập trình viên choviệc sử dung mục đích kinh doanh. Như là m ột bằng chứng của vị trí dẫn đầu, IBMđang thực hiện các hoạt động để thúc đẩy các chuẩn này cho portal bằng việc đảmnhận vị trí chủ tịch của nhóm OASIS Web Services for Remote Portals và đồng tài trợcho chuẩn JSR 168, một chuẩn Java API cho việc t ương tác giữa các porlet. Cácchuẩn này cho phép người dùng đưa một porlet trong WebSphere Portal thành mộtdịch vụ Web. Các dịch vụ W eb được đưa lên đăng ký UDDI để có thể truy cập bởinhững người dùng tiềm năng khác. Một quản trị hệ thống từ một portal khác có khảnăng tìm kiếm một đăng ký dịch vụ Web UDDI; tìm một dịch vụ Web; đưa chúng vàoWebSphere Portal; và làm cho nó s ử dụng sẵn sàng cho những người dùng khác.Ngoài ra, IBM là đồng sáng lập ra công nghệ J2EE và là một nhà đầu tư thương mạilớn, hiện tại dành 1 tỷ USD hàng n ăm cho hai năm gần đây nhất cho các nền tảngphần mềm Java và WebSphereI.3. Kiến trúc Websphere PortalMột cổng thông tin doanh nghiệp th ường là bước đầu tiên trong việc xây dựng một môitrường SOA. Phần mềm IBM WebSphere Portal cung cấp một kiến trúc SOA nền tảng chocác tổ chức đang tìm kiếm một cách tiếp cận thực tế đến cấu trúc hạ tầng IT và các giải phá pkinh doanh chạy trên nền tảng đó. Khi một tổ chức bắt tay vào xây dựng cổng thông tin hoặcmột dự án ứng dụng Web, công nghệ WebSphere Portal có thể cung cấp các công cụ và côngnghệ cho việc kết nối và hợp nhất các ứng dụng phức hợp, nh ư một điểm truy cập chiến lượchoặc một bậc thang để đạt đến kiến trúc SOA.WebSphere Portal là một giải pháp cổng thông tin doanh nghiệp cho Techcombank, đemđến giải pháp cải tiến hiệu quả hoạt động điều hành. Là một nền tảng cổng thông tin côngnghiệp hàng đầu bởi vì nó cung cấp một tập đầy đủ các dịch vụ nền tảng cổng thông tin vớisự độc lập và bền vững được yêu cầu bởi các công ty toàn cầu hàng đầu trên thế giới. Cáctính năng và sự cải tiến mới có thể giúp nhanh chóng triển khai các ứng dụng cổng thôngtin mạnh mà có thể tùy biến để phù hợp với các yêu cầu kinh doanh thay đổi hàng ngày.Kiến trúc WebSphere PortalTrang 4

WebSphere Portal là một giải pháp cổng thông tin toàn diện và thể hiện chuẩn cho kiến trúctheo yêu cầu. WebSphere Portal tích hợp công nghệ của IBM và các đối tác để đạt được vàđưa ra kiến trúc này. IBM cũng mở rộng các sản phẩm portal để cung cấp các ứng dụng đượccá nhân hóa cao và cảm ngữ cảnh mà có thể truy cập ảo từ bất kỳ thiết bị nào và bất kỳ lúc nào.I.3. Các tính năng của WebSphere Portal V6Các tính năng cơ bản của WebSphere Portal bao gồm cá nhân hóa, quản lý nội dung Web,quản lý tài liệu, và các chức năng quản lý sản xuất đi kèm với nền tảng cổng thông tin vữngchắc. Các tính năng mở rộng đưa them các tính năng làm vi ệc cộng tác để cải thiện hiệu quảcủa portal.Các tính năng của Portal Enable bao gồm: Giao diện Portal có một nền HTML động mới, với tùy biến kéo thả, và menu bayđộng (click to action). Công cụ WebSphere Portlet Factory Designer cho phép nhanh chóng xây dựng cácứng dụng phức hợp từ các hệ thống back -end của doanh nghiệp. Các ứng dụng Portal có thể được lưu dưới dạng mẫu tạo điều kiện thuận lợi cho việctùy biến và triển khai Techcombank Portal Cho phép soạn inline nội dung của portal để dễ dàng xem xét, phê duyệt và triển khailuồng công việc. Người sử dụng Portal có thể soạn các form điện tử như là một phần của tiến trình kinhdoanh và lưu chúng trong kho lưu tài li ệu portal. WebSphere Portal Document Manager tích h ợp với Microsoft Windows vàMicrosoft Office cho phép q uản lý file dễ dàng và chia sẻ tài liệu một cách an toànnhất. Việc quản trị dựa trên chính sách và cấu hình động đã có thể thực hiện được. Việc cải tiến hiệu năng cho phép cải thiện việc dùng trang và hỗ trợ lên đến 40,000trang portal động. Tính năng tùy biến theo cá nhân nâng cao cho phép sử dụng các luật ng ười dùng tựđịnh nghĩa để hiện hoặc giấu các trang hay các portlet một cách động. Khả năng tìm kiếm được cải tiến với việc kết hợp sử dụng các search engine ngoại.Các lợi ích then chốt: Cải tiến hiệu quả hoạt động và năng suất lao động bằng việc kếtnối con người đến các thông tin cần thiết do vậy họ có thể thực hiện các tác vụ nhanhchóng và chính xác. Rút ngắn thời gian triển khai ứng dụng và nội dung bằng các công cụ mới và việc sửdụng sáng tạo kiến trúc SOA (Service-Oriented Architecture). Giảm chi phí tổng thể của việc triển khai cổng thông tin với hiệu n ăng nhanh hơn vàviệc quản trị dễ dàng hơn Đạt được sự phản hồi và sự tin t ưởng từ lãnh đạo trong thị trường cổng thông tindoanh nghiệp.Trang 5

Các tính năng liên quan khác: Sử dụng cơ chế cập nhật một lần (single sign on) Hệ thống hỗ trợ chuẩn truyền thông bảo mật SSL. Phải có các giải pháp chống tấn công DDOS khả dụng Trình bày các kỹ thuật bảo mật, mã hóa, phòng chống các kiểu tấn công phổ biến Cơ chế phân tải (load-balancing) và chịu lỗi (fail-over) Có khả năng huỷ bỏ (undo) các thao tác đã thực hiện Có nhật ký hệ thống (system log) Yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân Yêu cầu chống spam trang webPortal là một Website cung cấp người sử dụng một điểm truy cập đơn tới các nguồn lực Webbằng việc tập hợp các nguồn lực này vào trong một n ơi và bằng việc yêu cầu người dùng xácthực chỉ vào portal chứ không phải xác thực vào các porlet họ sẽ dùng. WebSphere Portal cóthể cung cấp nội dung Web đến các thiết bị không dây hỗ trợ WAP và các điện thoại I-Mode,và rất nhiều kiểu trình duyệt Web đa dạng.Trong vai trò người quản trị hệ thống, người dùng có thể tùy biến WebSphere Portal để phùhợp với nhu cầu của tổ chức, cá nhân hay nhóm ng ười dùng. Người dùng có thể thay đổi giaodiện Portal cho phù hợp với các tiêu chuẩn của tổ chức và tùy biến nội dung của các trang chongười dùng và các nhóm người dùng cho phù hợp với các quy luật kinh doanh và các thôngtin người dùng. Người sử dụng, như các đối tác kinh doanh, khách hàng, hay nhân viên có th ểtùy biến hơn nữa các khung nhìn của họ đối với portal. Người sử dụng có thể đưa them cácporlets vào các trang và sắp xếp chúng theo muốn và điều khiển nền màu của porlet. Bằngviệc tập hợp các porlet vào một n ơi như vậy và cho phép người dùng khả năng tùy biếndesktop của họ, WebSphere Portal cung cấp ng ười dùng phương tiện cho việc thực hiện côngviệc kinh doanh một cách hiệu quả với độ hài lòng cao.Porlet là thành phần trung tâm của WebSphere Portal. Là một thành p hần Java tái sử dụngđược đặt trên các vùng được đinh nghĩa trên trang portal, porlet cung cấp việc truy cập đến rấtnhiều ứng dụng, dịch vụ, và nội dung Web. WebSphere Portal tập hợp một tập các porletchuẩn, bao gồm các porlets phục vụ cho việc hiển thị nội dung tổ chức, chuyển đổi XML, vàtruy cập các search engine và các trang Web. Nó cũng bao gồm các porlets phục vụ cho việctruy cập Lotus Notes , Microsoft Exchange và trao đổi trực tuyến. Cũng có nhiều porletscung cấp bởi các third party như các porlets cho ERP và CRM. WebSphere Portal c ũng cungcấp một API cho phép các lập trình viên porlet có thể dùng để tạo các porlet tùy biến. Bộ s ưutập các porlet cho WebSphere Portal phiên bản 6.0 có thể tìm được tại địa chỉhttp://catalog.lotus.com/wps/portal/p ortalCác tính năng kĩ thuật chính của Websphere Portal Enable bao gồm: Công cụ WebSphere Portlet Factory Designer có thể giúp nhanh chóng xây dựng cácứng dụng phức hợp từ các hệ thống cuối doanh nghiệp. Portlet Factory cho phép triểnkhai ứng dụng WebSphere Portal nhanh hơn, yêu c ầu kỹ năng phát triển thấp hơn sovới các công cụ khác, và giúp các tổ chức lớn và nhỏ tạo ra các giải pháp cổng thôngtin động mà có thể thay đổi dễ dàng nhằm giải quyết các điều kiện thị trường thay đổi.Trang 6

Các ứng dụng Portal có thể được lưu lại dưới dạng các mẫu tạo điều kiện thuận lợicho việc tùy biến, triển khai, và tái sử dụng bởi các cộng đồng người dùng khác nhau.WebSphere Portal cung c ấp một môi trường SOA được cải thiện đáng kể thông quacác công cụ mới mạnh và các mẫu ứng dụng, cho phép việc tạo nhanh chóng các dịchvụ kinh doanh và ứung dụng làm t ăng quá trình triển khai ứng dụng và nội dung, tạonên một kiến trúc SOA sáng tạo. Giao diện Portal bao gồm các nền HTML động, tùy biến kéo thả, và menu động baygiúp cải tiến năng suất lao động của người sử dụng. Điều này cho phép người sử dụngportal lựa chọn các thành phần ứng dụng họ cần từ một bảng porlet động bay do vậyhọ có thể hoàn thành các tác vụ nhanh h ơn. Việc quản trị dựa trên chính sách giúp lập trình viên, các nhà tích hợp, quản trị hệthống và các đối tượng khác sử dụng tối ưu các chính sách tùy biến, thông qua một dảiđộng các phương thức, bao gồm API, XML và tính n ăng soạn thảo cá nhân hóa. Quảntrị hệ thống có thể hạn chế việc sử dụng các tài sản portal nhằ m duy trì các mức dịchvụ, và các chính sách có thể được thiết lập cho các trang cho tr ước, người sử dụng haynhóm người. Bao gồm hiệu năng được cải tiến và xuyên trang, với hỗ trợ lên đến 40,000 trangportal động. Tính năng cá nhân hóa nâng cao cho phép s ử dụng các các luật theo kiểu kinh doanhđể ẩn hay hiện các trang và các porlet động. Nó cho phép quản trị hệ thống áp dụngcác “luật cá nhân” đối với nội dung Web, các porlet và các trang portal, và sử dunghcác logic kinh doanh để cung cấp một kinh nghiệm động. Việc tìm kiếm sử dụng các engine ngoại, một trung tâm tìm kiếm cải tiến, hoặc tìmkiếm API. Một sơ đồ trang Web cũng được cung cấp hiển thị cấu trúc phân cấp anninh của portal. Khả năng tạo nhiều site portal trên cùng một nút WebSphere Portal . M ỗi một site cóURL riêng, khả năng nhìn và cảm nhận, các trang, người sử dụng và các nhóm, c ơ chếtìm kiếm, và tất cả các site có thể chia sẻ chung cùng một phần mềm và phần cứng,làm giảm bớt vốn đầu tư, chi phí bảo trì và quản trị trong khi mở rộng giá t rị kinhdoanh của portal cho các cộng đồng mới. Công nghệ Click-to-action (C2A) hỗ trợ việc trao đổi giữa các porlet, đảm bảo độchính xác của thông tin đưa ra và cung cấp thông tin theo nhu cầu. Các dịch vụ tích hợp cho phép truy cập đến các dữ liệu doanh nghiệp các ứng dụng,cách nhập liệu mới và các dịch vụ Web. Các dịch vụ trình diễn cho phép việc tùy biến các nền màn hình làm việc tính toán chophù hợp với vai trò và vị trí của mỗi cá nhân làm việc. Quảng báo các porlet địa phương như là các dich vụ Web từ xa, và nhập vào các dịchvụ Web làm cho chúng sẵn sàng cho ng ười sử dụng portal thông qua các porlet. Cải thiện tính năng IBM Workplace Web Content Management , bao g ồm một trangchào mừng đối với những người mới, soạn nội dung Web inline, đơn giản hóa cácmẫu nội dụng, cải tiến tính năng tìm kiếm nội dung Web và các cải tiến khác. Việc tích hợp WebSphere Portal Document Manager với các sản phẩm Microsoft cho phép việc quản lý file tập trung và chia sẻ tài liệu rất an toàn trực tiếp từMicrosoft Windows và Microsoft Office. Thêm vào đó, do tính năng này h ỗ trợTrang 7

Microsoft Office 97 và các phiên b ản cao hơn, có thể tối thiểu hóa chi phí nâng cấp. Tận dụng tốt được cơ chế luồng trong portal, WebSphere Portal Enable kết hợp giữacon người và các ứng dụng ở mức tiến trình – kết quả là con người trở nên năng suấthơn và các tiến trình được thực hiện nhanh hơn. Việc tổ chức giao diện Portal khôngchỉ theo vai trò mà còn bao gồm theo h ướng luồng công việc, nó thể hiện với ng ườidùng những tác vụ mà họ cần phải hoàn thành và tất cả những thông tin và ứng dụngcần thiết để hoàn thành tác vụ hay ra quyết định nhanh. Vậy thì kết quả thì sao? Ng ườita sẽ nhìn thấy những thông tin cần thiết chính trong ngữ cảnh công việc họ đang làm. Việc lưu trữ tài liệu tập trung cho phép người dùng xem, soạn, thêm, xóa, và tìm kiếmtài liệu trong một thư mục phân cấp theo người dùng định nghĩa. Người dùng có khảnăng dễ dàng chia sẻ, xem, và tổ chức các files theo tất cả các loại từ tài liệu đến filetính toán (bảng tính) trong ngữ cảnh portal. Các tính n ăng cộng tác tích hợp, như gửitrực tiếp liên kết đến các tài liệu, các liên kết cá nhân, và tìm kiếm th ư mục, trợ giúpviệc phát triển thông tin và nâng cao n ăng suất trong một môi trường làm việc nhóm. IBM Workplace Web Content Management giúp giảm thời gian triển khai và chi phíbảo trì bằng việc kết hợp việc tạo nội dung và quản lý vào tay của các chuyên gia nộidung cho việc “đưa lên một lần, quảng bá khắp nơi”. Nhân viên IT có thể đảm bảo,điều khiển truy nhập và các tiến trì nh phê duyệt được tập hợp lại một nơi sau đóchuyển giao việc tạo nội dung cho các chuyên gia chủ đề. Kết quả là nội dung trênportal chính xác hơn và có th ể được cập nhật thường xuyên hơn với một chi phí thấphơn.I.4. Quản trị nội dung Web (Webcontent Ma nagement System)Websphere Portal cung cấp cấu phần CMS – Content Management System cho vi ệc quản lýnội dung thông tin của Công Portal (Web Content).Các tính năng chính của phần quản trị nội dung Web – CMS – bao gồm:Phân quyền người sử dụng và quản lý truy cập nội dung: Có cơ chế phân quyền người dùng theo vai trò do phần mềm nền cung cấp. Có định nghĩa sẵn một số vai trò đặc biệt như Cộng tác viên, Biên tập viên, Ng ườiduyệt bài, Tổng biên tập. Các vai trò này có thể được định nghĩa riêng cho từngnhánh thông tin. Thông tin trong CMS c ần có các trạng thái, chẳng hạn nh ư “mới khởi tạo”, “chờduyệt”, đã xuất bản,. Số lượng các trạng thái này tuỳ thuộc kiểu thông tin chứ khôngđược quy định cứng. CMS cần có cơ chế dòng công việc (workflow engine) cho phép kiểm soát truy cậptới từng nội dung đưa vào trạng thái của nội dung đó.Tạo nội dung thông tin (thu thập, đưa thông tin vào hệ thống): Cho phép tạo ra các kiểu nội dung khác nhau (nh ư Tài liệu, Tin tức, Liên kết, Sự kiện,.) hoàn toàn thông qua giao diện Web. Có khả năng bóc tách nội dung của các văn bản kiểu Word, PDF, PostScript, Text,RichText. , nhờ đó cho phép tìm kiếm toàn văn (fulltext search) và hi ển thị văn bảntrên giao diện Web. Hỗ trợ các giao thức mạng HTTP, FTP, WebDAV, cho phép ng ười biên tập có thể sửTrang 8

dụng các công cụ thiết kế Web chuyên nghiệp nh ư Macromeđia Dreamweaver. Có công cụ soạn thảo trực quan thuận tiện cho ng ười sử dụng, hỗ trợ các chức n ăngnhư chèn ảnh, chèn liên kết, định dạng, sao chép, cắt dán một các trực quan, k hôngđòi hỏi người dùng phải biết về HTML. Công cụ soạn thảo cần có bộ gõ tiếng Việt và công cụ kiểm tra chính tả (tiếng Việt vàtiếng Anh) tích hợp. Cung cấp hai giao diện tìm kiếm: Tìm kiếm đơn giản và Tìm kiếm nâng cao với khảnăng tìm kiếm trên các trường dữ liệu mô tả hoặc toàn v ăn của nội dung. Có cơ chế cho phép người sử dụng huỷ bỏ (undo) các thao tác lỗi trong khi tạo nộidung thông tin. Giao diện tạo nội dung thông tin phải có các công cụ hỗ trợ cho ng ười biên tập mộtcách tiện lợi nhất.Hiệu đính và duyệt nội dung: Quy trình hiệu đính và duyệt nội dung thông tin phải dựa trên c ơ chế phân quyền theovai trò và cơ chế workflow. Quy trình này có thể thay đổi linh hoạt tuỳ theo yêu cầusử dụng. Tự động thông báo cho người có vai trò hiệu đính và duyệt nội dung danh sách nhữngthông tin đang ở trong trạng thái chờ duyệt mỗi khi họ đăng nhập hệ thống. Người duyệt thông tin có thể hiệu đính lại nội dung, các thuộc tính và dữ liệu mô tả. Sau khi đã hiệu đính, người duyệt thông tin có thể lựa chọn các thao tác sau:o Công bố nội dung: Cho phép xuất bản nội dung và đưa ra khai thác theo thờigian có hiệu lực đã qui định.o Trả về: Trả lại cho người biên tập để sửa đổi, đồng thời có thể bổ sung c húthích về lý do trả lại.Lưu trữ nội dung CMS phải cung cấp công cụ để chuyển đổi và xử lý dữ liệu từ bộ mã dựng sẵn (Pre compound) sang bộ mã tổ hợp khi cần thiết.Xuất bản nội dungCMS có cơ chế cho phép thiết lập thời gian bắt đầu có hiệu lực và thời gian hết hạn cho mỗinội dung được xuất bản. Những nội dung sau khi đã hết hiệu lực phải được đưa vào lưu trữ và vẫn có thể đượckhai thác qua công cụ tìm kiếm. Các nội dung sau khi xuất bản phải được công bố khi đến thời điểm bắt đầu có hiệulực.I.5. Quản trị nội dung doanh nghiệp (Enterprise Content Management)Websphere Portal cung cấp cấu phần Lotus Quickr cho việc quản lý các nội dung phi cấu trúc(Enterprise Content Management) như các t ệp tin tài liệu, hình ảnh, v.v. trong suốt cả vòngđời của tài liệu:Trang 9

Các tính năng chính của phần quản trị nội dung của Lotus Quickr bao gồm: Cho phép quản lý các loại tệp dữ liệu văn bản, âm thanh, video (office, pdf, GIF,.) từquá trình tải liệu, đánh chỉ mục, truy cập và backup dữ liệu Cho phép quản lý và phân loại tài liệu cho từng bộ phận nghiệp vụ khác nhau Cho phép quản lý các version của tài liệu, quản lý history của tài liệu Cung cấp giao diện web, cho phép ng ười sử dụng thao tác với tài liệu trực tiếp trênweb mà không cần tải về hoặc cài đặt công cụ gì khác trên máy người dùng Cho phép quản lý và xét duyệt tài liệu theo một quy trình nghiệp vụ cụ thể Phân quyền quản lý quyền truy cập thông tin v ăn bản, cấu hình cho phép ai đượcquyền truy cập, ai được quyền download Hỗ trợ tìm kiếm trên toàn v ăn bản này (full-text search), thông qua công c ụOmmiFind của Portal, Có khả năng mở rộng, để quản lý toàn bộ vòng đời của tài liệu nhằmcải thiện hiệusuất và đảm bảo tuân thủ quy định trong các tác vụ liên quan đến tài liệu, như là pháthành, hết hiệu lực và duy trì tài liệu. Duy trì toàn bộ quá trình kiểm toán đáp ứng cácyêu cầu thể chế. Quản lý vòng đời sự kiện ở cấp độ phần mềm chứ không phải cấp độphần cứng để cung cấp các lựa chọn về chính sách và nền tảng thiết bị l ưu trữ.Với tính năng quản trị nội dung toàn diện như ở trên, bao gồm quản lý nội dung dạng web,hồsơ tài liệu, bản ghi, biểu mẫu Các yêu cầu quản lý v ăn bản tài liệu của Khách hàngđượcđáp ứng: Lưu trữ toàn bộ các quy trình, quy chế, h ướng dẫn hoạt động (hiện đang lưu trongOutlook), các văn bản tài liệu mẫu (đơn xin nghỉ phép, đề nghị thanh toán, đề nghịgiải ngân, v.v) Các thông báo, chỉ thị, quyết định của Ban lãnh đạoI.6. Môi trường cộng tácLotus Quickr - một cấu phần của Websphere Portal - là phần mềm cộng tác được xâydựng để cung cấp môi trường cộng tác cho người sử dụng với các đặc điểm sau: Là nơi mà người sử dụng có thể cộng tác bằng cách sử dụng các v ăn bản, blog, wiki,nhiệm vụ, và feed. Một trang "My Places" thông qua đó người dùng có thể xem và mở tất cả những n ơi(Places) mà họ có quyền truy cập Khả năng tạo ra và tùy biến những n ơi dễ dàng với mẫu, chủ đề, cho phép người dùngđể quản lý các tài liệu trên máy chủ thông qua IBM Lotus Notes , Lotus Sametime , Microsoft Windows Explorer, và Windows ứng dụng văn phòng Cung cấp các tính năng quản lý tài liệu, như kiểm tra và kiểm tra, dự thảo, phiên bản,quy trình làm việc, và kiểm soát truy cập Cho phép mở rộng, tùy chỉnh theo nhu cầu nghiệp vụCác tính năng chính của Lotus Quikr cho môi trường cộng tác bao gồm: Tính năng Web 2.0 cho phép nâng cao kh ả năng sử dụng: IBM đã kết hợp công nghệTrang 10

Web 2.0 như AJAX (Asynchronous JavaScript và XML) vào Lotus Quickr đ ể cungcấp một giao diện Web hiệu suất cao, dễ dàng tùy chỉnh bởi ng ười dùng trung bình.Web 2.0 giao diện này bao gồm các tính năng Web phổ biến, chẳng hạn như các trìnhđơn nhấp chuột phải, kéo thả dễ dàng và tùy chọn, để giúp các tài liệu di chuyển trongvà ngoài không gian cộng tác. Lotus Quickr cung cấp khả n ăng:o Xuất bản thông tin lên blogo Sử dụng tích hợp công nghệ wi ki để tạo nội dungo Chỉ định các thẻ và permalinks để lưu trữ Hỗ trợ cho các chuẩn mở, linh hoạt: Lotus Quickr tích hợp với Microsoft Office 2003và 2007, Microsoft Windows Explorer trên Windows XP và Windows Vista, LotusNotes 7 và 8 (hỗ trợ lên kế hoạch cho Lotus Notes 6,5), và Lotus Sametime 7,5 và 8.Lotus Quickr hỗ trợ Microsoft Internet Explorer, Firefox, Safari và các trình duyệt,cung cấp truy cập Web từ Windows, Linux, và máy tính để bàn Macintosh. Mấu thiết kế sắn: Lotus Quickr bao gồm out -of-the-box templates, chẳng hạn như:quản lý dự án, kho lưu trữ hình ảnh, khảo sát năng động, và nhiều hơn nữa. Tất cả cácmẫu được tùy biến, cho phép người dùng thay đổi giao diện và thêm các thành phầnđược xây dựng trước một cách dễ dàng, chẳng hạn nh ư là một blog đội, lịch dự án,hoặc trang thông báo. Cải tiến để giúp duy trì tính toàn vẹn của tài liệu chia sẻ: Khi các tài liệu được gửi từmột người dùng duy nhất một nhóm ý kiến phản hồi, theo dõi quá trình chỉnh sửa vàthay đổi theo email có thể không hiệu q uả và dễ bị lỗi. Tài liệu và ứng dụng các mẫucho phép người dùng chia sẻ ý tưởng khi họ hợp tác, theo dõi thay đổi khi chúng diễnra. Công nghệ wiki Lotus Quickr phần mềm cung cấp một tùy chọn trong dòng chỉnhsửa web cho phép một người sử dụng trở lại phiên bản trước đây của một trang. Bắt đầu nhanh: Lotus Quickr làm cho nó dễ dàng với bất kỳ thành viên trong nhómnhờ việc cung cấp các hướng dẫn đơn giản về việc làm thế nào để bắt đầu và các trìnhthuật sĩ hướng dẫn cho người sử dụng. Lotus Quickr cũng có tính năng hữu ích pop-upnhắc nhở người sử dụng khi họ có thể chọn để đặt một tài liệu bên trong một n ơi chiasẻ hơn là gửi đính kèm.Lotus Quickr cung cấp cho nhóm, cá nhân, và kinh doanh các mẫu để đáp ứng các nhu cầukhác nhau và cung cấp một ngôi nhà cho các dự án và nhiệm vụ của bạn. Từ thời điểm LotusQuickr được cài đặt và sử dụng, Khách hàng có một sân chơi mở để tạo ra Places từ các mẫuvà khám phá những khả năng. Các mẫu này bao gồm: Custom: Bắt đầu với một khung trống và thêm các thành phần bạ n cần. Thư viện: Tạo và chia sẻ tài liệu và ph ương tiện truyền thông ở một vị trí, tập trungtìm kiếm được dễ dàng. Đội ngũ cộng tác trên nội dung bằng cách thiết lập quy trìnhlàm việc và chu kỳ xem xét lại cho nội dung của bạn. Địa điểm họp: Tổ chức và quản lý các buổi họp nhóm và thuyết trình chính thức. Mộtnơi được tạo từ mẫu này có chứa một th ư viện mà bạn có thể sử dụng để giữ tài liệuliên quan và tiện dụng một wiki có thể được sử dụng cho các biên bản họp. Thư viện Place: Tạo và quản lý tài liệu v à phương tiện truyền thông cho một dự án cụthể tại một địa điểm, tập trung tìm kiếm đ

WebSphere Portal là một giải pháp cổng thông tin toàn diện và thể hiện chuẩn cho kiến trúc theo yêu cầu. WebSphere Portal tích hợp công nghệ của IBM và các đối tác để đạt được và đưa ra kiến trúc này. IBM cũng mở rộng các sản phẩm portal để cung cấp các ứng dụng được