Transcription

BRUKERHÅNDBOKwww.bradyid.com/idxpert

OpphavsrettDenne håndboken er beskyttet ifølge lover om opphavsrett, med enerett. Ingen deler av dennehåndboken skal kopieres eller reproduseres på noen som helst måte uten skriftlig forhåndssamtykkefra Brady Corporation.Selv om alle forholdsregler er tatt under utarbeidelse av dette dokumentet, påtar Brady seg ikkeansvar for tap eller skader som oppstår på grunn av feil, utelatelser eller informasjon som skyldesuaktsomhet, ulykke eller andre forhold. Brady påtar seg videre ikke ansvar for bruken av noe produkteller system beskrevet i dette dokumentet, og påtår seg heller ikke ansvar for tilfeldig skade ellerfølgeskade som oppstår som følge av bruken av dette dokumentet. Brady fraskriver seg ethvertgarantiansvar for salgbarhet eller anvendelighet for særskilte formål.VaremerkerIDXPERTTM er et varemerke for Brady Corporation.Font FusionTM er et registrert varemerke for Bitstream .Brady forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i ethvert produkt eller system beskrevet idenne håndboken, for å forbedre pålitelighet, funksjon eller utforming. 2004 Brady Corporation. Med enerett.Revisjon A, 01.2004Programvare versjon 1.0Brady EuropeIndustriepark C3Lindestraat 20B-9240 ZELEBelgiumTelefon:Telefaks:ii32 (0)52/45.78.1132 (0)52/457.980Brukerhåndbok for

Informasjon om regelverkObs! Produktet er testet og funnet å overholde kravene som er spesifisert for digital enhet i klasse A,som beskrevet i del 15 av FCC-reglene. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimeligbeskyttelse mot skadelig radioforstyrrelse når utstyret brukes i næringsmiljø. Utstyret genererer,bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold tilbrukerhåndboken, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse på radiokommunikasjon. Bruk avutstyret i et boligområde kan forårsake skadelig radioforstyrrelse, noe som brukeren må korrigere foregen regning.Alle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av Brady Corporation, kanoppheve brukerens rett til å bruke utstyret.Dette digitale apparatet i klasse A tilfredsstiller alle krav i Canadian Interference-Causing EquipmentRegulations [de kanadiske bestemmelsene for utstyr som forårsaker forstyrrelser].Dette er et produkt i klasse A. Dette produktet kan forårsake radioforstyrrelser i hjemmet. I sliketilfeller må brukeren ta tilstrekkelige forholdsregler.Bradys garantiBrady-produkter selges på de betingelser at brukeren skal teste dem i faktisk bruk og selv avgjøreanvendeligheten for beregnet bruk. Brady garanterer overfor kjøperen at produktene er uten feil imateriale og utførelse, men begrenser sin forpliktelse i henhold til denne garantien til å erstatteprodukter som er påvist å ha vært defekte på det tidspunktet Brady solgte dem. Denne garantiengjelder ikke for personer som kjøper produktet fra kjøperen.DENNE GARANTIEN GIS I STEDET FOR EVENTUELLE ANDRE GARANTIER, DIREKTEELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLESTILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTEFORMÅL, OG EVENTUELLE ANDRE FORPLIKTELSER ELLER GARANTIANSVAR PÅBRADYS VEGNE. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL BRADY VÆREANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAP, SKADER, UTGIFTER ELLER FØLGESKADER AVNOEN ART, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TILÅ BRUKE BRADYS PRODUKTER.Brukerhåndbok foriii

KundestøtteVelg ett av følgende alternativer for å kontakte systemstøtte hos Brady Corporation:USA og CanadaTelefon: (800) 643-8766, mandag–fredag 07:00–18:00 (midtvesttid, dvs. 14:00–01:00 norsk tid).Telefaks: 1 (414) 358-6767.E-post: tech [email protected]øtte er tilgjengelig døgnet rundt, 7 dager i uken. Gå til: www.bradyid.com og velg deretterKnowledge Base [kunnskapsbase] fra panelet på venstre side.Belgia/Luxemburg/NederlandTelefon: 32 52 457 937Telefaks: 32 52 457 800E-post: [email protected]: 39 02 96 28 60 14Telefaks: 39 02 96 70 08 82E-post: [email protected]: 33 169.296 717 800 907 107Telefaks: 33 169 296 718E-post: lefon: 49 6103 75 98 451Telefaks: 49 6103 7598 670E-post: : 44 1295 228 205Telefaks: 44 1295 27 17 55E-post: [email protected]/Norge/FinlandTelefon: 46 85 90 057 33Telefaks: 46 85 90 818 68E-post: [email protected]: 01 800 112 7239Telefaks: 52 55 5527 55 86E-post: [email protected]: 55 11 3604 7729/7715Fax: 55 11 3686-5236E-Mail: brady service [email protected] og De karibiske øyeneTelefon: (414) 438-6868Telefaks: (414) 438-6870E-post: fon: 32 52 457 937Telefaks: 32 52 457 800E-post: [email protected]: 33 437 245 234Telefaks: 33 472 74 45 54E-post: [email protected]åndbok for

InnholdKAPITTEL 1INNLEDNING. 1PAKKEINNHOLD . 1PRODUKTREGISTRERING . 1OM BRUKERHÅNDBOKEN . 1Ekstra brukerdokumentasjon . 2TEKNISKE SPESIFIKASJONER . 2Fysiske spesifikasjoner. 2Miljøspesifikasjoner . 2SERTIFISERING . 3SIKKERHETSINFORMASJON . 3KAPITTEL 2SKRIVERKOMPONENTER . 4TASTATUROPPSETT . 4BATTERIROM . 5KONTAKTER5TILBEHØR FOR DEN HÅNDHOLDTE ETIKETTMASKINEN IDXPERTTM . 5ETIKETTKASSETTER: . 6Tilgjengelige etikettkassetter for den håndholdte etikettmaskinen IDXPERTTM . 6KAPITTEL 3KOMME I GANG. 7INSTALLERE SKRIVEREN . 7KAPITTEL 4BRUKE VISNINGSSKJERMEN, MENYEN OG TASTATURET . 8DISPLAYET 8Statuslinjen. 8Kontrast . 8GRUNNLEGGENDE OM MENYEN . 8MENYVALG 9RETTLEDNING FOR TASTER . 10KAPITTEL 5LAGE OG SKRIVE UT ETIKETTER. 11LAGE EN ORDINÆR ETIKETT . 11SKRIFTSTØRRELSER . 12Standard skriftstørrelse. 12Endre skriftstørrelsen. 12Lage fet tekst . 13SYMBOLER 13INTERNASJONALE TEGN . 14SKRIVE UT ETIKETTER . 14KAPITTEL 6FORMATERE ETIKETTER VED HJELP AV MENYVALG . 15INNSTILLING FOR GENERELL ETIKETT . 15ETIKETTER FOR MERKING AV LEDNINGER . 16JUSTERE TEKST. 16ROTERE TEKST . 17KAPITTEL 7GENERELLE INNSTILLINGER. 18ANGI KLOKKESLETT/DATO. 18Brukerhåndbok forv

SKRIVE UT KLOKKESLETT/DATO . 19ENHETER 19SPRÅK20KAPITTEL 8AVANSERTE FUNKSJONER. 21KONTINUERLIGE MEDIER . 21Rekkeklemmer . 22SERIEETIKETTER . 22Generelle retningslinjer for seriefunksjon . 23STREKKODEETIKETTER . 24KAPITTEL 9MINNE. 25LAGRE EN ETIKETT I MINNET . 25HENTE EN ETIKETT FRA MINNET . 25SLETTE EN ETIKETT FRA MINNET . 26KAPITTEL 10VEDLIKEHOLD . 27RENGJØRING . 27LISTE OVER TILBEHØR . 27KAPITTEL 11FEILSØKING . 28FEILSØKINGSVEILEDNING . 28FEILMELDINGER . 29APPENDIKS AMENYTRE . 30APPENDIKS BOVERSIKT OVER SKRIFTSTØRRELSER . 31APPENDIKS CSYMBOLBIBLIOTEK. 33APPENDIKS D -ORDLISTE. 34viBrukerhåndbok for

Kapittel 1InnledningDette kapitlet inneholder innledende informasjon om den håndholdte etikettmaskinen IDXPERTTMsamt informasjon om brukerhåndboken.PakkeinnholdFør du begynner å installere skriveren skal du kontrollere at pakken du mottok, inneholder følgende:IDXPERTTM-skriverKoffertGratis etikettkassett: XC-1500-580-WT-BKKommunikasjonskabelProdukt-CD som inneholder:o Hurtigstartveiledningo Eksempeletikettopplæringo Brukerhåndboko Kobling til produktregistrerings-/garantiTrykt hurtigstartveiledning – 4 språkTa vare på emballasjenDu bør ta vare på emballasjen til IDXPERTTM-skriveren i tilfelle skriver og tilbehør må transporteresen gang i fremtiden.ProduktregistreringRegistrer den håndholdte etikettmaskinen IDXPERTTM elektronisk påwww.bradyid.com/idxpertregistration.ADVARSEL: Transporter aldri IDXPERTTM-skriveren uten at du først fjerner de alkaliskebatteriene og kobler fra skriverhodet.Om brukerhåndbokenDenne håndboken inneholder informasjon om egenskaper, funksjoner og vedlikeholdskrav forIDXPERTTM. Viktig informasjon i denne håndboken er merket på følgende måte:ADVARSEL: Kan forårsake skader. Kan også føre til at utstyret blir skadet og at datagår tapt.Obs! Nyttige tilleggsopplysninger og tips.Brukerhåndbok for1

Ekstra brukerdokumentasjonHurtigstartveiledningVil du raskt lage og skrive ut en etikett? Se Hurigstartveiledningen for IDXPERTTM, som fulgte medskriveren, for å få grunnleggende informasjon om hvordan du lager og skriver ut etiketter.EksempeletikettopplæringVil du øve på å lage og skrive ut etiketter? Se Eksempeletikettopplæring for IDXPERTTM, som fulgtemed produkt-CDen for denne skriveren.Tekniske spesifikasjonerIDXPERTTM-skriveren har følgende fysiske spesifikasjoner og miljøspesifikasjoner:Fysiske erikanskMetriskAmerikanskMål95,25 x 292,1 x127 mm3,75" x 11,5" x 5"190,5 x 241,3 x 88,9 7,5" x 9,5" x 3,5"mmVekt – bare skriver0,75 kg1,65 pund0,77 kg1,70 pundVekt – skriver og etikett- 0,95 kgkassett2,1 pund0,98 kg2,15 pundVekt – skriver ogbatterier0,88 kg1,95 pund0,91 kg2 pundVekt – skriver, etikettkassett og batterier1,09 kg2,4 pund1,11 kg2,45 pundMiljøspesifikasjonerMiljøI driftoVed oppbevaringoooTemperatur*4 til 40 C (40 til 105 F)-18 o til 60 oC (0 o til 140 o F)Relativ fuktighet20 % til 95 % (ikke kondens)10 % til 80 % (ikke kondens)*Det anbefales å ikke å utsette IDXPERTTM-skriveren for direkte sollys.STRØM: Seks alkaliske batterier (AA 1,5 V ) eller omformer (9 V ; 3,3 A).2Brukerhåndbok for

SertifiseringDen håndholdte etikettmaskinen IDXPERTTM overholder følgende: FCC del 15, klasse A ANSI/UL 60950 CAN/CSA-C22.2 No. 60950 NOM-019-SCFI-1998 EN 55024 EN55022 klasse A EN60950 AS/NZS 3548 Industry Canada ICES-003 Issue 3”SikkerhetsinformasjonADVARSEL: Ta hensyn til følgende forholdsregler før du konfigurerer og bruker denhåndholdte etikettmaskinen IDXPERTTM: Ikke la skriveren eller omformeren komme i vann. Dette kan føre til elektrisk støt. Unngå å utsette skriveren for uvanlig høy varme og fuktighet. Ikke prøv å bruke andre batterier enn dem som er anbefalt i denne håndboken.Brukerhåndbok for3

Kapittel 2SkriverkomponenterDette kapittelet inneholder plassering og beskrivelsene av komponentene til IDXPERTTM-skriveren.TastaturoppsettDen håndholdte etikettmaskinen IDXPERTTM er tilgjengelig med to tastaturoppsett, ABC-tastatur ogTastaturoppsett. Selv om tastaturoppsettene er ulike, virker og fungerer skriverne helt likt.ABCtastaturversjonTastaturversjon12241345351. Etikettkassett2. Avskjæringssaks3. Låsespak4. LCD-display5. Tastatur4Brukerhåndbok for

BatteriromABC-TastaturTastaturversjon6. Batterirom77. BatteridekselKontakterKoble til eventuellomformerSerieport –for n – Kontaktene finnes nederst på skriveren.Tastaturversjon – Kontaktene finnes øverst på skriveren.Tilbehør for den håndholdte etikettmaskinen IDXPERTTMTilbehør kan bestilles fra din Brady-distributør: GYLLING TEKNIKK ASObs! Se Liste over tilbehør på side 27. Brukerhåndbok for5

Etikettkassetter:Takket være den innovative smartcelleteknologien, gjenkjennes etikettmaterialet, og IDXPERTTMskriveren justeres automatisk, noe som sparer tid og krefter ved klargjøring.Obs! De fleste innstillingene for etikettformatering er basert på at kassetten er montert iskriveren. Se kapitlene om formatering senere i håndboken for å få informasjon omhvordan du kan endre standardinnstillingene.Obs! Når du monterer en kassett som er av en annen type enn den som var monterttidligere, må du trykke på etikettformatinnstillingene for smartcellen.slik at skriveren kan lese de nyeTilgjengelige etikettkassetter for den håndholdte etikettmaskinen nen-/utendørsvinylRørmerker, panel- og bryter-IDer, utstyrs-IDer, småsikkerhetskilt, eiendels-IDer, strekkodeetiketterFarget forbruksmateriell og utskriftB-3423:1 krympepolyolefinLednings- og kabelmerking (krympehylse)B-427Selvlaminerende vinylLednings- og kabelmerking dnings- og kabelmerking (generell klebrig),komponentmerking, rekkeklemmer, generellelaboratorie-IDerB-499Nylontekstil (permanent)Lednings- og kabelmerking (generell klebrig),komponentmerking, kabelhoder, generelle laboratorieIDerB-428Metallisert polyesterMerkeplate, produkt- og eiendels-IDerB-461Selvlaminerende polyesterLaboratorie-IDer, selvlaminerende ampuller, rør ogglide-IDerBestandig mot flytende nitrogen, fryseboks, autoklav,varmtvannsbad, sentrifugeB-488MattpolyesterLaboratorie-IDer, slides, plater, flasker og generellelaboratorie-IDerBestandig mot xylen, DSMO, etanol, fryseboks, autoklav,varmtvannsbadB-483Ekstremt holdbar, glansetpolyesterGenerell merking, overflate-IDer med epoxyoverflaterB-422Glanset polyesterKomponentmerking, elektriske uttak og rack.Brukerhåndbok for

Kapittel 3Komme i gangDette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du konfigurerer IDXPERTTM-skriveren, oghvordan du kan lage en ordinær etikett. Se følgende kapittel for å få mer informasjon om hvordan dubruker tastaturet og menyen.Installere skriverenFølg disse trinnene for å konfigurere skriveren før du lager din første etikett.Trinn 1. Sett i batterier eller koble til nettspenningen.Slik setter du i seks alkaliske AA-batterier (ikke inkludert):1. Fjern batteridekslet på baksiden av skriveren.2. Sett i batteriene som vist. Se på batteriretningssymbolene inni batterirommet.3. Lukk aturversjonObs! Du kan skrive ut opptil 650 etiketter før du må skifte batteri.IDXPERTTM-skriveren kan også få strøm fra en omformer. Se avsnittet om Kontakter på side 5.Trinn 2.Skift ut etikettkassettenObs! Pass på å klippe av overflødig etikettmateriale før du fjerner en eksisterendekassett.Skriveren leveres med en kassett montert. Følg anvisningene for å skifte ut eksisterende kassett.1. Drei låsespaken ned for å frigjøre kassetten.2. Finn kassettutløserknappen på baksiden avskriveren, og trykk bestemt på den for å utløsekassetten.3. Ta ut den eksisterende kassetten.4. Sett i den nye kassetten som vist.5. Drei låsespaken opp for å låse både kassetten ogskriverhodet.Trinn 3.LåsespakSlå PÅ skriverenTrykk på AV/PÅ-tasten.Brukerhåndbok for7

Kapittel 4Bruke visningsskjermen, menyen og tastaturetDette kapittelet inneholder informasjon om displayet og menyen. Du får også informasjon om tastenepå IDXPERTTM-skriveren og deres funksjoner.DisplayetNår du trykker på av/på-knappen, vises displayet.Displayet gir deg muligheten til å vise opptil tre linjer tekst med 16tegn per linje. Skjermen ruller automatisk når du fortsetter forbi detmaksimale antallet viste linjer eller tegn. Bruk pilene på tastaturet tilå navigere på skjermen.StatuslinjenStatuslinjen plassert nederst på skjermen, angir gjeldende tekstlinje, skriftstørrelse og etikettformat.KontrastHvis du vil endre kontrasten på skjermen, trykker du påog deretter: Trykker du på for å gjøre den mørkere. Trykker du på for å gjøre den lysere.Grunnleggende om menyenDette kapittelet inneholder grunnleggende instruksjoner om hvordan du bruker menyen samt enoversikt over menyvalg. Bruk menyen og tilknyttede programvaretaster til å utføre mange avetikettformateringskommandoene.Obs! Se Kapittel 6 Formatere etiketter ved hjelp av menyvalg for å få mer informasjon.Se også Appendiks A Menytre.Slik får du tilgang til menyen:.Trinn 1. Trykk påNår du trykker på MENU-tasten [meny], vises en serie menyvalg. De blå programtastene svarertil menyvalgene som vises på skjermen.PROGRAMTASTERTrinn 2.Trykk på NEXT for å gå til neste gruppe med menyvalg:ROTENHSTRKNESTHvis du trykker en gang til på NEXT mens siste menyvalg vises, går du tilbake til første sett med menyvalg.Trykk på CLEAR/ESC [slett] for å gå tilbake til forrige menynivå eller for ågå ut av menymodusen og gå tilbake til visningsskjermen.8Brukerhåndbok for

MenyvalgFølgende er en liste over menyvalg på høyt nivå og tilsvarende programtast:MenyvalgProgramtastFormat – Velg generelle etiketter eller etiketter formerking av ledninger. I modusen for etiketter formerking av ledninger gjentas tekstlinjene så mangeganger som det er plass til på etiketten.[FRMT]Kontinuerlig – Arbeid med kontinuerlige medier,enten automatisk eller fast lengde, for utskrift avetiketter for kabelhoder, snorbord og bannere.[CONT]Justering – Angi vannrett og loddrett justering avteksten.[JUST]Roter – Angi 0, 90, 180 eller 270 grader rotering avteksten.[ROT]Enheter – Endre enheter – til tommer, millimetereller punkter – for visning av etiketter ogskriftstørrelser.[ENH]Strekkode – Legg til kode 39-strekkoder med lesbartekst.[BARC]Angi klokkeslett – Angi klokkeslett for å skrive utklokkeslett på etiketten.[KLSL]Angi dato – Angi dato for å skrive ut en dato påetiketten.[DATO]Språk – Endre språk.[SPRK]Se Appendiks A , Menytre for å få en oversikt over undermenyene tilknyttet hvert avsnitt.Brukerhåndbok for9

Rettledning for tasterAV/PÅ – slår på skriveren.Trykk på nytt på AV/PÅ-knappen for å slå av skriveren. Skriveren slås automatisk av hvis denikke har blitt brukt på 10 minutter.FUNCTION [funksjon] – gir tilgang til en sekundær funksjon eller et tegn når dentrykkes på samtidig som ønsket tast.En sekundær funksjon eller et sekundært tegn vises med gult på hver tast.PIL – flytter markøren ett tegn eller én linje om gangen.FUNCTION [funksjon] PIL – flytter markøren til første eller siste tegnposisjon ellerlinje.ENTER – oppretter en ny linje under innskriving av tekst.Når du er i MENU-modus [meny] og trykker på ENTER, bekreftes menyvalget.DELETE [slett] – sletter tegnet umiddelbart etter markørposisjonen.FUNCTION [funksjon] CLEAR/ESC [slett] – sletter all teksten på displayet eller gårut av menyen hvis du er i menymodus.Når du er i MENU-modus [meny], fungerer Clear/Esc-funksjonen [slett] uansett om dubruker den med eller uten Function-tasten [funksjon].PRINT [skriv ut] – skriver ut ett eksemplar av teksten.FUNCTION [funksjon] MULTI-PRINT [flere eksemplarer] – skriver ut opptil 99eksemplarer av teksten.FONT SIZE [skriftstørrelse] – viser skriftstørrelsen og gjør det mulig å endreskriftstørrelse ved hjelp av programtastene.Se Appendiks B Oversikt over skriftstørrelser.Slår også fet skrift av/på.MENU [meny] blar gjennom programtastbaserte menyalternativer / viser ytterligereprogramtastvalg.FEED [mat] – mater materialet gjennom skriveren uten å skrive ut på det. Bruk tilkontinuerlige etiketter med fast lengde for å flytte etikettstrimmelen fremover tilskjæreposisjonen.MEMORY [minne] – gir tilgang til programtastene LAGR, HENT og SLET som brukestil lagring av tekst.FUNCTION [funksjon] BARCODE [strekkode] – veksler mellom tekst ogstrekkodemodus.SERIAL [serie] – utfører en standard seriefunksjon på tegnet som markøren står på.En seriefunksjon gir en serie etikettdata som økes med ett tall (0–9) og/eller énbokstav (A–Z, a–z).FUNCTION [funksjon] SYMBOL – gir tilgang til symbolbiblioteket.Se Appendiks C , Symbolbibliotek.SPACE [mellomrom] – setter inn et mellomrom mellom tegn ved innskriving av tekst.FUNCTION [funksjon] CAPS LOCK [store bokstaver] – slår CAPS [store bokstaver]av eller på.FUNCTION [funksjon] – henter opp et utvalg internasjonale tegn. Bruk enten pilenepå programvaretastene eller i tastegruppen til å navigere gjennom tegnmenyen.10Brukerhåndbok for

Kapittel 5Lage og skrive ut etiketterDette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du kan lage og skrive ut etiketter, samtinformasjon om hvordan du kan endre skriftstørrelser og fet skrift. Det inneholder også informasjonom hvordan du kan legge til symboler og internasjonale tegn på en etikett.Lage en ordinær etikettFølg disse trinnene for å lage og skrive ut en ordinær etikett. Hvis du vil ha detaljert informasjon omavanserte funksjoner, se følgende kapitler i denne håndboken.Obs! Se eksempeletikettopplæringen for den håndholdte etikettmaskinen IDXPERTTM forå få trinnvise instruksjoner om hvordan du lager en rekke forskjellige etiketter.Trinn 1.Trykk på AV/PÅ-knappen.Trykk på FONT SIZE [skriftstørrelse]Skjermen viser gjeldendeskriftstørrelse og fet-status.SKRF:10 ptFet: AVTrinn 3. Velg skriftstørrelse ved hjelp av programvarepiltastene for opp/ned eller piltastenepå tastegruppen. [ ] [ ]Obs! Se Oversikt over skriftstørrelser på side 31.Trinn 4.Trykk på programvaretasten [FET] for å slå fet formatering AV eller PÅ.Trinn 5.Trykk på ENTER.Trinn 6.Skriv inn tekst. Trykk på ENTER etter hver linje med tekst.Obs! Du kan også sette inn symboler på etiketten, fra en liste. Se Symbolbibliotek på side 33.Trinn 7.Trykk på PRINT [skriv ut].Hvis du vil ha flere eksemplarer, trykker du på FUNCTION [funksjon] PRINT/MULTIPRINT [skriv ut/flere eksemplarer].Trinn 3.Trekk ned avskjæringssaksen for å skjære over etiketten.Brukerhåndbok for11

SkriftstørrelserSkrifter er tilgjengelig i følgende punktstørrelser: 7, 10, 13, 20, 26, 38, 45, 51, 76 og 102. Symbolerog tall kan også skrives ut i disse skriftstørrelsene. Den håndholdte etikettmaskinen IDXPERTTMstøtter også en skrift på 126 pkt. (31,75 mm, 1,25 tommer) som bare har store bokstaver.Obs! Se Appendiks B Oversikt over skriftstørrelser for å vise eksempler på tilgjengeligeskriftstørrelser.Standard skriftstørrelseNår en kassett settes i og enheten slås på, leser IDXPERTTM-skriveren informasjonen ometikettstørrelsen som er lagret i smartcellen. Informasjonen brukes til å angi en utgangsskriftstørrelsefor etiketten automatisk. Metoden som brukes til å angi denne standarden, skal hjelpe til å beregne etoptimalt utgangspunkt for tekststørrelsen.For kontinuerlige etiketter (bannere) er standardskriften den største skriften som kan skrives ut medvalgt bredde i vannrett retning.Endre skriftstørrelsenDen maksimale skriftstørrelsen som kan velges for en bestemt etikettlinje, avhenger av flere faktorer,deriblant etikettstørrelse, antall tegn med tekst på etikettlinjen, antall linjer med tekst på etiketten ogskriftstørrelsene som er valgt for etikettlinjene.Skriveren tillater maksimalt 50 tegn per linje og 23 linjer per etikett. Disse grenseverdiene eravhengig av faktorer som for eksempel antall og type tegn, skriftstørrelse og etikettype.Slik angir eller endrer du en skriftstørrelse:1. Trykk på.Skriftstørrelsen og fet-statusen vises på visningsskjermen.SKRF: 7ptFet: AV2. Bruk programpiltastene eller pilene (opp/ned) på tastaturet til å endre skriften.3. Trykk på.Når skriften er angitt for en etikettlinje, forblir størrelsen lik for alle etterfølgende linjer, og forblir istørrelsen du velger, til du bestemmer deg for å endre den.Hvis du prøver å skrive inn for mange tegn på en etikettlinje, vil du motta følgende feilmelding: Fårikke plass. Hvis du vil ha flere tegn på en linje, må du redusere skriftstørrelsen.12Brukerhåndbok for

Lage fet tekstFet tekst lages linje for linje. Slik lager du en linje med fet tekst:1. Plasser markøren hvor som helst på linjen med tekst.2. Trykk på.3. Trykk på [FET].Trykk på programvaretasten Fet for å slå fet av og på linje for linje. Når Fet er PÅ, forblirden fet til du velger AV.4. Trykk på.SymbolerDen håndholdte etikettmaskinen IDXPERTTM kan tilby en rekke symboler i følgende kategorier:Se Appendiks C , Symbolbibliotek for å få en liste over symboler som er tilgjengelig for utskriftinnen hver kategori. budBrann/førstehjelpPiler og diverseSlik velger du et symbol:1. Plasser markøren hvor som helst på linjen med tekst.2. Trykk på .En liste med symbolkategorier vises på sk/PPEAdvarsel .Bruk programtastene ellerpilene (opp/ned) på tastaturettil å bla gjennomsymbolkategoriene.3. Trykk påfor å velge ønsket symbolkategori.Symbolene vises ett om gangen

fra Brady Corporation. Selv om alle forholdsregler er tatt under utarbeidelse av dette dokumentet, påtar Brady seg ikke ansvar for tap eller skader som oppstår på grunn av feil, utelatelser eller informasjon som skyldes uaktsomhet, ulykke eller andre forhold. Brady påtar seg videre ikke ansvar for bruken av noe produkt