Transcription

HEIDENHAIN Service håller er uppdaterad!Utgåva 13 / 2014HEIDENHAIN Service –Ni kan räkna med oss! Nytt reparationskoncepthos HEIDENHAIN Funktions- och Premiumreparationer Ny testanläggning för motorer iTraunreut Er åsikt är viktig för oss Er kontakt till Serviceheidenhain.seUtgåva 13 / 2014www.heidenhain.se

Ny reparationsstrategi hos HEIDENHAINOm maskinen drabbas av ett driftstopp, är det framförallttidsfaktorn för när produktionen kan återupptas som ärviktig. Men även servicekostnaderna blir mer och merviktiga vid beslut om inköp.För att stödja er ännu bättre vid behov av service, har vinu reviderat vårt koncept för reparationer och utbytesenheter. Det har resulterat i kortare reaktionstider samtattraktivare priser.Översikt över förbättringar Utökade reparationsmöjligheterTilldelningen av komponenter för reparationspaketenär numera mer kundorienterad och erbjuder omfattande reparationsmöjligheter. Attraktivare priserDen ändrade tilldelningen av komponenter och dennya prislistan medför attraktivare priser. Kortare reaktionstiderMed anledning av de utökade reparationsmöjligheterna elimineras väntetiden för ersättningsutrustning. HEIDENHAIN utbytesserviceNi kan inte vänta tills dess att er utrustning ärreparerad?Reviderade produktgrupper:Tangentbord för styrningarSynkronmotorerNästan alla enheter finns nu tillgängliga somHEIDENHAIN utbytesenhet.Vi skickar er omgående en utbytesenhet utan förskottsbetalning. Efterretur och reparation av er defektaenhet, fakturerar vi er för reparationskostnaden samt frakter.Kompakta styrningarDen levererade utbytesenheten förblir hos er och vilämnar en funktionsgaranti på hela enheten på ett år.Lägesindikatorer Funktions- och Premium-reparationOlika önskemål och krav förekommer vid reparationav synliga komponenter till styrningen på en verktygsmaskin. Ni kan nu välja mellan en ekonomiskFunktionsreparation eller en mer omfattandePremiumreparation (se nästa sida).BildskärmarUtgåva 13 / 2014www.heidenhain.se

Funktions- och Premium-reparationerValet är ertSlutanvändare av HEIDENHAIN produkter är ofta intresserade av en ekonomiskt gynnsam reparation, som endast återställer en felfri funktion av produkten.Funktionsreparation HEIDENHAIN Funktionsreparation inkluderar enbarten återställning av enhetens funktion. Spår av användning samt slitage, som inte påverkar funktionen,åtgärdas inte.Maskintillverkare och maskinhandlare föredrar mestadelsen reparation som återställer enheten optiskt i så gottsom nyskick, då de dessa enheter oftast lagras i ett Servicelager.Premiumreparation HEIDENHAIN Premiumreparation inkluderar återställande av såväl funktion som att enheten ser optiskt utatt vara i nyskick.Tre reparationspaket finns tillgängliga:Meddela oss gärna vilken typ av reparation ni önskar:Reparationspaket Smådelar- Rengöring samt inspektion- Utbyte av defekta smådelar- FunktionstestNotera gärna redan i era leveransdokument tillHEIDENHAIN Service om ni önskar en Funktions- ellerPremium-reparation. Om information saknas om ert önskemål för typ av reparation, skickar vi er ett kostnadsförslag där priset för de båda reparationspaketen ”Funktion” respektive ”Premium” framgår.Reparationspaket FunktionSom i Reparationspaket Smådelar Utbyte av defekta funktionskomponenterOm endast smådelar är defekta, debiteras ni enbart förreparationspaket ”Smådelar”.Reparationspaket PremiumSom i Reparationspaket Funktion Utbyte av hölje / ny lackeringHör gärna av er till oss på HEIDENHAIN om nihar några frågor.HEIDENHAIN Service 46-(0)8-531 933 [email protected]åva 13 / 2014www.heidenhain.se

Ny testanläggning för motorer i TraunreutEn ny inspektions- och reparations-anläggning för motorer finns nu i drift hos HEIDENHAIN Service i Traunreut,Tyskland.Kortade ledtider dörr-till-dörrDen nya inspektions- och reparations-anläggningen förmotorer har medfört en signifikant minskning av ledtiderna dörr-till-dörr.Det ljudisolerade rummet är utrustat med ett kransystem,mobila teststationer samt en speciell motortvättanläggning för inspektion samt reparation av motorer.Det är även möjligt att testa pulsgivare medHEIDENHAIN PWM 9 och PWM 20 fasvinkelmätinstrument samt att balansera motorer i huvudanläggningen iTraunreut.Utgåva 13 / 2014www.heidenhain.se

Er åsikt är viktig för ossSom vår kund står era önskemål och krav i fokus för vår uppmärksamhet. Då vi gör vårt bästa för att anpassa våra processer och tjänster till era behov, är er feedback och återkoppling mycket viktig för oss.Willi Gabi-SchazLehmann Präzision GmbH, Hardt"The delivery of the replacement unitwas flawless.The service is super - this has really to be said!""Working with HEIDENHAIN is a true pleasure.The hotline is staffed solely be experts who knowwhat they’re talking about."Franz SiebererD. Swarovski KG, Wattens, Austria"The HEIDENHAIN Service department providesideal support when looking for errors.”Jürgen SchneiderAssertive GmbH, DortmundEr kontakt till HEIDENHAIN ServiceKostnadsfritt för våra kunder!Nedan finner ni kontaktuppgifter till våra tekniska experter.SverigeNorgeFinlandHEIDENHAIN Scandinavia ABStorsätragränd 5127 39 SKÄRHOLMEN 46-(0)8-531 933 IN Scandinavia AB NUF 47-72 48 00 [email protected] Scandinavia AB 358-9-86 764 [email protected] Teknik A/S 45-70 10 09 [email protected] Scandinavia AB 370-443 335 [email protected]åva 13 / 2014www.heidenhain.seVänligen se till att ha typbeteckning och ID-nummer tillhanda när ni kontaktar oss.

HEIDENHAIN PWM 9 och PWM 20 fasvinkelmätinstru-ment samt att balansera motorer i huvudanläggningen i Traunreut. Ny testanläggning för motorer i Traunreut . Utgåva 13 / 2014 www.heidenhain.se Er kontakt till HEIDENHAIN Service Kostnadsfritt för våra kunder! Nedan finner ni kontaktuppgifter till våra tekniska experter. .