Transcription

Uniwersytet Medycznyim. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPoznan University of Medical SciencesWydział Nauk o ZdrowiuFaculty of Health SciencesPIELĘGNIARSTWO POLSKIEPOLISH NURSINGKWARTALNIK / QUARTERLYNr 2 (72)6/2019Indeksowane w / Indexed in:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Ministry of Science and Higher Education – 6,0Index Copernicus Value (ICV) – 88,81

PIELĘGNIARSTWO POLSKIEPOLISH NURSINGSkrót tytułu czasopisma/Abbreviated title:Piel Pol.Copyright Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuISSN 0860-8466eISSN 2450-0755Korekta/Proofreading:Barbara Grabowska-FudalaJoanna SzelągowskaKorekta tekstów w j. ang./Language editor:Agata Dolacińska-ŚródaSkład komputerowy/Desktop publishing:Beata ŁakomiakProjekt okładki/Cover project:Bartłomiej WąsielSprzedaż/Distribution and subscription:Punkt Sprzedaży Wydawnictw Naukowych UMP60-356 Poznań, ul. Przybyszewskiego 37atel. (phone)/fax: 48 61 854 74 14e-mail: [email protected] deklaruje, że wersja papierowa„Pielęgniarstwa Polskiego” jest wersją pierwotną (referencyjną)Editorial Staff declares that printed versionof ‘Polish Nursing’ is the original version (reference)Zasady etyczne„Pielęgniarstwo Polskie” stosuje zasady etyczne i procedury zalecane przez COPE (Committee on Publication Ethics),zawarte w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, Peer Reviewers, Authors dostępne nastronie internetowej COPE: Ethical guidelines‘Polish Nursing’ applies the ethical principles and procedures recommended by COPE (Committee on ConductEthics), contained in the Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, Peer Reviewers and Authors available on the COPE website: 60-812 Poznań, ul. Bukowska 70www.wydawnictwo.ump.edu.plArk. wyd. 11,2. Ark. druk. 14,5.Format A4. Zam. nr 136/19.Druk ukończono w czerwcu 2019.

PIELĘGNIARSTWO POLSKIEPOLISH NURSINGKOLEGIUM REDAKCYJNERedaktor Naczelnyprof. dr hab. Krystyna JaraczSekretarz Naukowydr n. med. Barbara Grabowska-FudalaZastępcy Redaktora Naczelnegodr hab. Krystyna Górna, prof. UMdr hab. Danuta Dykprof. dr hab. Małgorzata KotwickaSekretarz Redakcjidr n. med. Barbara Grabowska-FudalaRADA NAUKOWAprof. Vincenzo Antonellidr hab. Grażyna Bączykprof. Merita Berishamgr Regina Bisikiewiczprof. Antonio Cicchellaprof. Susumu Eguchidr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińskadr Barbara Grabowska-Fudaladr hab. Elżbieta Grochansdr Aleksandra Gutysz-Wojnickaprof. Lotte Kaba-Schönsteindoc. Helena Kadučákovámag. Karin Klasprof. Christina Koehlendr hab. Maria Kózkadr Halyna Krytskadr hab. Anna Ksykiewicz-Dorotadr hab. Joanna Lewkoprof. Mária Machalovádr hab. Ludmiła Marcinowiczprof. dr hab. Ewa Mojsdr Jana Nemcováprof. dr hab. Grażyna Nowak-Starzdr hab. Beata Pięta prof. UMprof. Hildebrand Ptakprof. dr hab. Joanna RosińczukSilvia Scelsiprof. dr hab. Maria T. Szewczykprof. dr hab. Arkadii Shulhaidr hab. Robert Ślusarzdr hab. Dorota Talarskadr hab. Monika Urbaniak prof. UMdr Frans Vergeerdr hab. Ewa Wilczek-Rużyczkadr Katarína ŽiakováADRES REDAKCJIPielęgniarstwo PolskieWydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznegoim. Karola Marcinkowskiego w Poznaniuul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznańtel.: 61 861 22 67, fax: 61 861 22 66e-mail: .ump.edu.plLUISS Guido Carli di Roma (Włochy)Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)University of Prishtina (Kosowo)European Association of Service Providers forPersons with Disabilities (EASPD)University of Bologna (Włochy)Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University(Japonia)Gdański Uniwersytet Medyczny (Polska)Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)Pomorski Uniwersytet Medyczny (Polska)Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)Hochschule Esslingen (Niemcy)Katolícka Univerzita v Ružomberku (Słowacja)Studiengangsleitung Gesundheits- und Krankenpflege, IMC FH Krems (Austria)Evangelische Hochschule Berlin (Niemcy)Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (Polska)Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. Ya. Horbaczewskiegow Tarnopolu (Ukraina)Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Polska)Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Polska)Prešovská Univerzita (Słowacja)Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Polska)Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)Comenius University in Bratislava (Słowacja)Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)Evangelische Hochschule Berlin (Niemcy)Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Polska)Vice president of Aniarti, Director of nursing and health professions department,Children's Hospital “G. Gaslini” Genoa (Włochy)Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu (Polska)Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. Ya. Horbaczewskiegow Tarnopolu (Ukraina)Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu (Polska)Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)Fontys Hogescholen (Holandia)Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (Polska)Comenius University in Bratislava (Słowacja)

PIELĘGNIARSTWO POLSKIEPOLISH NURSINGREDAKTORZY TEMATYCZNImgr Katarzyna Gołębiewskadr Katarzyna Plagens-Rotmandr Joanna Stanisławskadr Renata WójcikUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)LISTA RECENZENTÓWdr Agnieszka Bańkowskadr hab. Grażyna Bączykdr Benedykt Boberprof. Antonio Cicchelladr Justyna Cwajda-Białasikdr Józefa Czarneckadr Grażyna Czerwiakdr hab. Joanna Gotlibdr Grażyna Iwanowicz-Palusdoc. Helena KadučákováDouglas Kemererdr Ewa Kobosdr Halina Króldr Urszula Kwapiszdr Włodzimierz Łojewskiprof. Mária Machalováprof. Anders Møller Jensenprof. dr hab. Henryk Mrukdr Jana Nemcovádr inż. Iwona Nowakowskadr Jan Nowomiejskidr Piotr Pagórskiprof. dr hab. Mariola Pawlaczykdr hab. Beata Pięta prof. UMdr Wojciech Grzegorz PolakOttilie Rungdr Zofia Sienkiewiczdr Beata Skokowskadr Ewa Szynkiewiczdr hab. Dorota Talarskadr hab. Monika Urbaniak prof. UMdr Aleksandra Zielińskadr Katarína Žiakováprof. Klaudia J. Ćwiękała-LewisCollegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu (Polska)Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)NZOZ Nadmorskie Centrum Rehabilitacji (Polska)University of Bologna (Włochy)Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu (Polska)Warszawski Uniwersytet Medyczny (Polska)Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)Warszawski Uniwersytet Medyczny (Polska)Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Polska)Katolícka Univerzita v Ružomberku (Słowacja)Nursing Clinical Instructor at York County School of Technology (USA)Warszawski Uniwersytet Medyczny (Polska)Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)Prešovská Univerzita (Słowacja)VIA University College Denmark (Dania)Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska)Comenius University in Bratislava (Słowacja)Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)University Medical Center Rotterdam (Holandia)The University of Arizona College of Nursing (USA)Warszawski Uniwersytet Medyczny (Polska)Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu (Polska)Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)Comenius University in Bratislava (Słowacja)Faculty at Health Sciences and Nursing, Phoenix University (USA)Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Polska)

PIELĘGNIARSTWO POLSKIEPOLISH NURSINGEDITORIAL BOARDEditor-in-ChiefKrystyna JaraczScientific SecretaryBarbara Grabowska-FudalaVice Editor-in-ChiefKrystyna GórnaDanuta DykMałgorzata KotwickaEditorial SecretaryBarbara Grabowska-FudalaEDITORIAL ADVISORY BOARDVincenzo AntonelliGrażyna BączykMerita BerishaRegina BisikiewiczAntonio CicchellaSusumu EguchiAleksandra Gaworska-KrzemińskaBarbara Grabowska-FudalaElżbieta GrochansAleksandra Gutysz-WojnickaLotte Kaba-SchönsteinHelena KadučákováKarin KlasChristina KoehlenMaria KózkaHalyna KrytskaAnna Ksykiewicz-DorotaJoanna LewkoMária MachalováLudmiła MarcinowiczEwa MojsJana NemcováGrażyna Nowak-StarzBeata PiętaHildebrand PtakJoanna RosińczukSilvia ScelsiMaria T. SzewczykArkadii ShulhaiRobert ŚlusarzDorota TalarskaMonika UrbaniakFrans VergeerEwa Wilczek-RużyczkaKatarína ŽiakováEDITOR’S ADDRESSPolish NursingThe Faculty of Health SciencesPoznan University of Medical Sciences11 Smoluchowskiego Str., 60-179 Poznań, Polandphone: 48 61 861 22 67, fax: 48 61 861 22 66e-mail: .ump.edu.plLUISS Guido Carli di Roma (Italy)Poznan University of Medical Sciences (Poland)University of Prishtina (Kosowo)European Association of Service Providers for Persons withDisabilities (EASPD)University of Bologna (Italy)Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University(Japan)Medical University of Gdańsk (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Pomeranian Medical University in Szczecin (Poland)University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)Hochschule Esslingen (Germany)Katolícka Univerzita v Ružomberku (Slovakia)Studiengangsleitung Gesundheits- und Krankenpflege, IMC FH Krems (Austria)Evangelische Hochschule Berlin (Germany)Jagiellonian University Collegium Medicum (Poland)Ternopil State Medical University (Ukraine)Medical University of Lublin (Poland)Medical University of Bialystok (Poland)Prešovská Univerzita (Slovakia)Medical University of Bialystok (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Comenius University in Bratislava (Slovakia)Jan Kochanowski University in Kielce (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Evangelische Hochschule Berlin (Germany)Wroclaw Medical University (Poland)Vice president of Aniarti, Director of nursing and health professions department,Children's Hospital “G. Gaslini” Genoa (Italy)Nicolaus Copernicus University Ludwik Rydygier CollegiumMedicum (Poland)Ternopil State Medical University (Ukraine)Nicolaus Copernicus University Ludwik Rydygier CollegiumMedicum (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Fontys Hogescholen (Holland)Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University (Poland)Comenius University in Bratislava (Slovakia)

PIELĘGNIARSTWO POLSKIEPOLISH NURSINGTHEMATIC EDITORSKatarzyna GołębiewskaKatarzyna Plagens-RotmanJoanna StanisławskaRenata WójcikPoznan University of Medical Sciences (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)THE LIST OF THE REVIEWERSAgnieszka BańkowskaGrażyna BączykBenedykt BoberAntonio CicchellaJustyna Cwajda-BiałasikJózefa CzarneckaGrażyna CzerwiakJoanna GotlibGrażyna Iwanowicz-PalusHelena KadučákováDouglas KemererEwa KobosHalina KrólUrszula KwapiszWłodzimierz ŁojewskiMária MachalováAnders Møller JensenHenryk MrukJana NemcováIwona NowakowskaJan NowomiejskiPiotr PagórskiMariola PawlaczykBeata PiętaWojciech Grzegorz PolakOttilie RungZofia SienkiewiczBeata SkokowskaEwa SzynkiewiczDorota TalarskaMonika UrbaniakAleksandra ZielińskaKatarína ŽiakováKlaudia J. Ćwiękała-LewisNicolaus Copernicus University Collegium Medicum (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Seaside Rehabilitation Centre (Poland)University of Bologna (Italy)Collegium Medicum in Bydgoszcz Nicolaus Copernicus University in ToruńMedical University of Warsaw (Poland)Jan Kochanowski University in Kielce (Poland)Medical University of Warsaw (Poland)Medical University of Lublin (Poland)Katolícka Univerzita v Ružomberku (Slovakia)Nursing Clinical Instructor at York County School of Technology (USA)Medical University of Warsaw (Poland)Jan Kochanowski University in Kielce (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Prešovská Univerzita (Slovakia)VIA University College Denmark (Denmark)Poznan University of Economics (Poland)Comenius University in Bratislava (Slovakia)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)University Medical Center Rotterdam (Holland)The University of Arizona College of Nursing (USA)Medical University of Warsaw (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Poznan University of Medical Sciences (Poland)Comenius University in Bratislava (Slovakia)Faculty at Health Sciences and Nursing, Phoenix University (USA)

SPIS TREŚCIOd redaktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119PRACE ORYGINALNEMaria Kózka, Iwona Bodys-Cupak, Bożena Strzelec, Anna MajdaSatysfakcja z opieki pielęgniarskiej pacjentów leczonych w oddziałach internistycznych. . . . . . . .121Hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka w opinii jego rodziców i personelu pielęgniarskiego . . . . .129Jolanta Witanowska, Aneta Ilona Warmuz-Wancisiewicz, Alicja UllmanBarbara Ewa Zych, Iwona Madej, Krystyna Krygowska, Anna Hartman KsycińskaCzynniki determinujące wiedzę położnych o noworodku z ciąży powikłanej cukrzycą. . . . . . . . .134Poczucie optymizmu oraz własnej skuteczności małopolskich pielęgniarek korzystających z kształceniapodyplomowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141Agata Wojcieszek, Anna Nawalana, Anna MajdaMagdalena Nieckula, Paulina Irena Jabłońska, Alicja Agata Duda, Kinga Fecko-GałowiczInicjacja seksualna wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych . . . . . . . . . . . . . . . .148Małgorzata Stefańska, Anna MajdaReligijność i akceptacja choroby wśród osób z cukrzycą. . . . . . . . . . . . . . . . . .156Magdalena Strugała, Marzena Adamczewska, Dorota TalarskaAnaliza wiedzy studentów kierunku pielęgniarstwa na temat zagrożeń i uciążliwych warunków pracypielęgniarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165Mariusz Jaworski, Mariusz Panczyk, Małgorzata Skubek, Aleksander Zarzeka, Joanna GotlibWybrane aspekty umiejętności przywódczych a satysfakcja z pracy i życia położnych . . . . . . . . .171Sławomir Szymański, Paula Aniołkowska, Violetta Konstanty-Kurkiewicz, Dorota FrycWpływ zajęć w szkole rodzenia na przebieg porodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179Małgorzata Dziubak, Marek MotykaPostrzeganie zawodu pielęgniarki przez studentki pielęgniarstwa w okresie kształcenia na studiachlicencjackich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185PRACE POGLĄDOWEBłaszczak AnnaSkuteczność treningu redukcji stresu opartego na uważności jako metody wsparcia personelupielęgniarskiego w radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym . . . . . . . . . . . . .192Łukasz Nowak, Krzysztof Kaliszewski, Joanna Chorbińska, Hanna SantorowskaGuzki tarczycy – przegląd aktualnych zaleceń dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. .198Sztuczne żywienie osób cierpiących na zaburzenia otępienne jako składowa opieki pielęgniarskiej– wybrane zagadnienia etyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204Patrycja Zofia Zurzycka, Katarzyna Czyżowicz, Grażyna PutoPRACE KAZUISTYCZNEAngelika Puzio, Hanna GrabowskaWykorzystanie międzynarodowego standardu ICNP w opiece pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobąrefluksową przełyku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211Aleksandra Agnieszka GrzywaczOpieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu przezcewkowej elektroresekcji gruczołu krokowegowe wczesnym okresie pooperacyjnym – studium przypadku . . . . . . . . . . . . . . . . .216INFORMACJERecenzenci „Pielęgniarstwa Polskiego” w roku 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wskazówki dla autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221222

CONTENTSEditor’s note. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120ORIGINAL PAPERSMaria Kózka, Iwona Bodys-Cupak, Bożena Strzelec, Anna MajdaThe nursing satisfaction of patients treated at internal medicine wards . . . . . . . . . . . . . .121Jolanta Witanowska, Aneta Ilona Warmuz-Wancisiewicz, Alicja UllmanHospitalization as a difficult situation for children in the opinion of parents and nursery personnel. . . . .129Factors determining midwives’ knowledge about newborns from pregnancies complicated by diabetes mellitus . . .134Barbara Ewa Zych, Iwona Madej, Krystyna Krygowska, Anna Hartman KsycińskaAgata Wojcieszek, Anna Nawalana, Anna MajdaA sense of optimism and self-efficacy of Malopolska nurses using post-graduate education. . . . . . .141Sexual initiation among youth from high schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148Magdalena Nieckula, Paulina Irena Jabłońska, Alicja Agata Duda, Kinga Fecko-GałowiczMałgorzata Stefańska, Anna MajdaReligiousness and acceptance of the disease among persons with diabetes . . . . . . . . . . . .156Magdalena Strugała, Marzena Adamczewska, Dorota TalarskaAnalysis of nursing students' knowledge on threats and onerous work conditions of nurses. . . . . . .165Mariusz Jaworski, Mariusz Panczyk, Małgorzata Skubek, Aleksander Zarzeka, Joanna GotlibSelected aspects of leadership skills and midwives’ work and life satisfaction . . . . . . . . . . . .171Sławomir Szymański, Paula Aniołkowska, Violetta Konstanty-Kurkiewicz, Dorota FrycThe impact of prenatal training of future parents on parturition. . . . . . . . . . . . . . . .179Perception of the nursing profession by nursing students in the course of education at undergraduate nursingstudies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185Małgorzata Dziubak, Marek MotykaREVIEW PAPERSBłaszczak AnnaThe effectiveness of mindfulness stress based reduction training as a method of supporting nurses in copingwith stress and burnout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192Łukasz Nowak, Krzysztof Kaliszewski, Joanna Chorbińska, Hanna SantorowskaThyroid nodules – review of current diagnostic and therapeutic recommendations. . . . . . . . . .198Patrycja Zofia Zurzycka, Katarzyna Czyżowicz, Grażyna PutoArtificial nutrition of people with dementia disorders as a contribution to nursing care - selected ethical issues.204The use of international ICNP standard in the nursing care of a child with gastroesophageal reflux disease . .211CASE STUDYAngelika Puzio, Hanna GrabowskaAleksandra Agnieszka GrzywaczNursing care of a patient after transurethral resection of the prostate in the early postoperative period – a casestudy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216INFORMATIONReviewers of "Polish Nursing" in 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Guidance for authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221222

OD REDAKTORASzanowni Czytelnicy,w imieniu Komitetu Naukowego prezentujemy Państwu letnie wydanie „Pielęgniarstwa Polskiego” z roku 2019. Zawiera ono dziesięć prac oryginalnych,trzy artykuły poglądowe i dwa opisy przypadków. Artykuły są poświęconeróżnym interesującym zagadnieniom, np.: opiniom pacjentów na temat opiekiszpitalnej, poglądom studentów pielęgniarstwa na temat różnych aspektówzawodu pielęgniarskiego oraz zastosowaniu w procesie pielęgnowania standardu ICNP.Szczególnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka artykułówpoświęconych powyższej tematyce, a mianowicie na prace: „Zadowoleniez opieki pielęgniarskiej pacjentów leczonych w oddziałach internistycznych”autorstwa Marii Kózki i wsp., „Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez studentki pielęgniarstwa w okresie kształcenia na studiach licencjackich” przygotowaną przez Małgorzatę Dziubak i Marka Motykę oraz „Wykorzystaniemiędzynarodowego standardu ICNP w opiece pielęgniarskiej nad dzieckiemz chorobą refluksową” napisaną przez Angelikę Puzio i Hannę Grabowską.Mamy nadzieję, że te i wszystkie pozostałe prace wzbudzą zainteresowanie wśród personelu medycznego, badaczy, studentów kierunków medycznych i przedstawicieli innych, pokrewnych dziedzin.Jednocześnie serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania prac oryginalnych, poglądowych i opisów przypadku w celu ich publikacji w „Pielęgniarstwie Polskim”. Prace publikowane są w języku polskim lub angielskim.Manuskrypty można przesyłać drogą elektroniczną poprzez panel redakcyjny dostępny na oficjalnej stronie internetowej czasopisma: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/.Życzymy Państwu przyjemnej lektury kolejnego wydania „PielęgniarstwaPolskiego”.Prof. dr hab. Krystyna JaraczRedaktor NaczelnaDr Barbara Grabowska-FudalaSekretarz NaukowyPIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 2 (72) 2019OD REDAKTORA119

EDITOR’S NOTEDear Readers,on behalf of the Scientific Committee, we present you the 2019 Summer issueof the ‘Polish Nursing’, which contains ten original papers, three review articlesand two case reports. These papers deal with several interesting issues, forexample: clients’ opinions about hospital care, nursing students’ views aboutdifferent aspects of the nursing profession, and implementation, in the process of nursing, the International Classification for Nursing Practice (ICNP).We would like to draw your special attention to a few papers devotedto these topics, namely to the following articles: ‘The nursing satisfaction ofpatients treated at internal medicine wards’, authored by Maria Kózka at al.,‘Perception of the nursing profession by nursing students in the course of education at undergraduate nursing studies’ by Małgorzata Dziubak, and MarekMotyka, and ‘The use of the international ICNP standard in the nursing careof a child with gastroesophageal reflux disease’ written by Angelika Puzio andHanna Grabowska.We hope that all papers in the current issue will find their readershipamong medical personnel, research workers of medical universities, as wellas representatives of other related fields.At the same time, we would like to strongly encourage you to submit original articles, reviews and case reports for publication in the ‘Polish Nursing’.Articles are published in Polish and English. Manuscripts can be submittedonline, through the editorial system available at the journal official website athttp://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl.We wish you enjoyable reading of this issue of the Polish Nursing!Professor Krystyna JaraczEditor in ChiefBarbara Grabowska-Fudala, PhDScientific Secretary120PIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 2 (72) 2019EDITOR’S NOTE

Copyright Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuTHE NURSING SATISFACTION OF PATIENTS TREATEDAT INTERNAL MEDICINE WARDSSATYSFAKCJA Z OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACHINTERNISTYCZNYCHMaria Kózka1,a, Iwona Bodys-Cupak1,b, Bożena Strzelec2,c, Anna Majda1,d1Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical CollegeOncology Center im. M. Curie-Sklodowska, 3632-13192DOI: RESZCZENIEIntroduction. The patients’ satisfaction with nursing a is veryimportant indicator of the quality of provided services. A fewmain aspects are distinguished, which constitute the quality ofcare from the patient’s point, and which impact the satisfactione.g. interpersonal relations and the process of communication,professionalism of workers, availability of services and their organization, organizational amenities, the continuity of care, andaccess to additional services, a patient’s lifestyle, previous experiences with nursing, expectations, as well as individual and social values.Aim. The goal of the paper was to assess the nursing satisfactionof patients, treated at internal medicine wards.Material and Methods. The study involved138 patients. TheNewcastle Satisfaction with Nursing Scale, the Acceptance ofIllness Scale, and the Self-Esteem Scale have been used in theresearch. To determine the dependencies between the variables,the Spearman's correlation coefficient, and the Dunn's test posthoc analysis have been used.Results. The average nursing quality score was at 149.98 points,the general score concerning experiencing nursing care was at76.45 points, and the satisfaction with nursing at 73.52 points.The average Acceptance of Illness Scale score was at 26.77 points, the average Self-Esteem score reached 17.70.Conclusions. Those respondents who possessed a lower levelof illness acceptance and self-esteem, and who have spent lesstime in hospital did better assess the general quality of nursingcare, experiences, and satisfaction concerning the care.Wstęp. Zadowolenie pacjentów z opieki jest bardzo ważnymwskaźnikiem jakości świadczonych usług. Wyróżnia się kilkagłównych aspektów, które decydują o jakości opieki z punktuwidzenia pacjenta i które wpływają na satysfakcję, np.: relacje interpersonalne i proces komunikacji, profesjonalizm pracowników,dostępność usług i ich organizacja, udogodnienia organizacyjne,ciągłość opieki i dostęp do dodatkowych usług, styl życia pacjenta, wcześniejsze doświadczenia z pielęgniarstwem, oczekiwania,a także wartości indywidualne i społeczne.Cel. Celem pracy była ocena zadowolenia pacjentów leczonychw oddziałach internistycznych z opieki pielęgniarskiej oraz poznanie zmiennych ją warunkujących.Materiał i metody. Badaniem objęto 138 pacjentów. W badaniuzastosowano metodę szacowania wykorzystując Skalę Zadowolenia z Pielęgnacji Newcastle, Skalę Akceptacji Choroby i SkalęSamooceny. Uzyskane dane oceniono punktowo i procentowo,testem t-Studenta, Manna-Whitneya, Kruskala-Wallisa, ANOVA,zależność między zmiennymi współczynnikiem korelacji Spearmana (rs), a analizę post-hoc testem Dunna.Wyniki. Średni wynik jakości opieki pielęgniarskiej wyniósł149,98 punktu, ogólna ocena doświadczeń z opieki pielęgniarskiej 76,45 punktu, a zadowolenie z opieki pielęgniarskiej 73,52punkty. Średni wskaźnik akceptacji choroby wyniósł 26,77punktu, a średni wskaźnik samooceny 17,70.Wnioski. Badani krócej przebywający w szpitalu, z niskim poziomemakceptacji choroby i niską samooceną wyżej ocenili ogólną jakośćopieki pielęgniarskiej, doświadczenia i zadowolenie z opieki.KEYWORDS: client satisfaction, hospital care, hospitalized patient, patient, quality of care.SŁOWA KLUCZOWE: zadowolenie klienta, opieka szpitalna, hospitalizowany pacjent, pacjent, jakość opieki.IntroductionThe patients’ satisfaction with nursing constitutes anacknowledged indicator of the quality of provided se-PIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 2 (72) 2019rvices. It is perceived as an important element of assessing and improving health care [1–2]. Patients’ satisfaction with nursing services is especially significant,PRACA ORYGINALNA121

as nurses constitute the largest group of health careemployees, who have a constant contact with patientsin order to meet their needs. Thus, they maintain andreinstate the patients’ health. The analysis of literatureshows that the authors agree as to the importance ofnursing care in forming the overall satisfaction of patients with health services [3–4]. The American NursesAssociation has accepted the satisfaction of patientswith nursing care as one of the seven indicators important for a health care organization [5]. Satisfactionmeans the degree to which nursing care meets the patients’ expectations in terms of the quality of services,availability, continuity, and results [6].An increase in the interest concerning of patient satisfaction with nursing can be observed in recent yearsbecause it has been recognized that quality should notonly be evaluated through efficiency but also by the patients themselves [1, 4]. In terms of quality managementon the level of a hospital, it has also been assumed thatan increase of quality should be based on reliable information concerning the expectations and satisfaction ofpatients taking advantage of health services. Measuringpatient’s satisfaction may also be used for promotinghealth services of a given institution and professionalgroup. Patients satisfied with the medical care constitute the best source of recommendations concerninga given institution for other patients [3–4,7].The validity of assessing the patients’ satisfactionwith nursing has been questioned for many years. Anexample is the approach of H. Vuori [8], who believedthat patients did not possess sufficient medical knowledge to evaluate the quality of nursing, and their medical condition and a multitude of undertaken diagnosticand therapeutic interventions limited their capabilitiesto perform an objective assessment. Furthermore, hepointed to the fact that assessing the quality of caredepended on the cultural customs, different in various countries [8]. According to R. Crowet at al. [7], questioning the research related to evaluating patients’satisfaction with nursing care results from the lack ofa unified definition, concept, and measuring tool. It istrue that the patients may have difficulties with objectively evaluating the quality of provided care. However,satisfaction, as a patient’s subjective assessment, constitutes a valuable and important source of informationon how the manner of providing care meets the needsand expectations of a patient, and what factors determine the lack of satisfaction. The gathered informationconstitute a base for implementing changes to adjustthe system to the pati

prof. Susumu Eguchi Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University (Japonia) dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska Gdański Uniwersytet Medyczny (Polska) dr Barbara Grabowska-Fudala Uniwersytet Medyczny im. . Beata Pięta Poznan University of Medical Sciences (Poland) Hildebrand Ptak Evangelische Hochschule Berlin (Germany .