Transcription

Privire generală aplicaţii ancorareHilti Hit – Tehnica injectării / până la 32.450 kgHIT-HY 70 Mortar de injecţie pentruzidărie din cărămizi cu goluriTip ancoră / Aplicaţii / Material de bazăExecuţie / Mărime filet, respectivdiametrul exterior al ancoreiHIT-HY 70 Mortar de injecţie pentruzidărie din cărămizi cu goluriPag. 132Certificări /Avizen(DIBt)nTestatla focFixarea de marchize, instalaţii electrice,mână curentă, balustradă scări, grilaje /uşi, copertine, consolenMaterial de bază:- zidărie din cărămizi cu golurinHIT-HY 70 Mortar de injecţie pentruzidărie din cărămizi plinePag. 133nFixarea de faţade, lucrări de renovare,modificări construcţii vechinMaterial de bază:- zidărie din cărămizi pline- BCA- cărămidă din var cu nisipnValoareHIT-HY 70 mortar de injecţienSită de dispersie HIT-S şi HIT-SCnTije sau bucşe de ancorare M6 – M16sarcinănpână la 140 kgn(DIBt)nTestatla focnValoareHIT-HY 70 mortar de injecţieTije sau bucşe de ancorare M8 – M24sarcinănnHIT-HY 150 Mortar de injecţiepentru beton250 – 1.350 kgnETAPag. 134nTestatla focFixare marcaje stradale, balustrade,construcţii de tuneluri, consolidarebeton, faţade, grilaje / porţinMaterial de bază:- Beton, fără fisurinnValoareHIT – HY 150 mortar de injecţienTije de ancorare sau bucşe cu filetinterior M8 – M24600 - 3.240 kgnValoareHIT-ICE Mortar de injecţie pentru beton(până la -18 C)Fixarea tijelor de ancorare, barelor dearmătură, etc., la temperaturi de până la-18 CnMaterial de bază:- Beton, fără fisurisarcinănsarcină600 - 3.240 kgnHIT – ICE mortar de injecţieTije de ancorare sau bucşe cu filetinterior M8 – M24nBare de armăturănnnETAHIT-RE 500 mortar de injecţiepentru betonnTestatPag. 135la focFixarea tijelor de ancorare şi a bucşelorcu filet interior în găuri executate cudiamantnMaterial de bază: beton, lemnnValoarenHIT-HY 150 şi HIT-RE 500 pentruprelungiri ulterioare ale armăturilorPag. 136/137nFixarea barelor de armătură, lucrări derenovare, racorduri construcţii, conectăriîn materiale cu densităţi diferite (betonvechi / beton proaspăt turnat)nMaterial de bază:- BetonHilti Ancore de siguranţă pentruprotecţie contra prăbuşiriinVerificate în conformitate cu ÖNORM EN795nExec. cu piuliţă inelară premontată şi şaibănMaterial de bază:- beton- zidărie din cărămizi pline- zidărie din cărămizi cu goluri124HIT – RE 500 mortar de injecţienTije de ancorare sau bucşe cu filetinterior M8 – M39sarcinăn890 - 16.640 kgn(DIBt)nTestatla focnValoareHIT-HY 150 mortar de injecţienHIT – RE 500 mortar de injecţienBare de armătură x 10 – 36 mmsarcinănpână la 32.450Verificate înconformitatecu ÖNORM EN795nRaporturi deverificare aleMA39-FVAnHIT mortar de injecţie în funcţie dematerialnAncoră de siguranţă: oţel, zincat la cald şiinoxidabil A4n

Privire generalăaplicaţii tehnica injectării HITPrivire generală Hilti HIT – tehnica injectăriiTipuri de cartuşHIT-HY 70HIT-HY 70HIT-HY 150HIT-RE 500(330 ml)(330 ml)(330 ml / 500 ml / 1400 ml)(330 ml / 500 ml / 1400 ml)Pagina 132Pagina 133Pagina 134Pagina 135Materiale de bazăCărămizi cu goluriCărămizi plineBetonBetonManualCu acumulatorPt. mortar de injecţie 330 ml /500 ml: HIT MD 2000 / MD 2500Pt. mortar de injecţie 330ml /500 ml: HIT ED 3500Aer comprimatPt. mortar de injecţie 330 ml /Pt. mortar de injecţie 1400 ml:500 ml: HIT-P 3000 F (pneumatic) HIT-P 8000 D (pneumatic)HIT-P 3500 F (pneumatic)Pagina 139Pagina 139Componenţă de bazăManualHIT MD 2000 Dotare de bazăHIT MD 2500 Dotare de bazăCutie practică din plastic cu:Aparat de injectat HIT MD 2000 /MD 25002 casetePompă de suflare3 periiochelari protecţieCu acumulatorHIT ED 3500 Dotare de bazăCutie practică din plastic cu:Aparat de injectat ED 3500Acumulator SFB 121 (2.0 Ah)ÎncărcătorPompă de suflare3 perii2 caseteochelari de protecţiePagina 139131Tehnica ancorăriiAparate de injectat

HIT Tehnica injectăriiSistem de injecţie HIT-HY 70 pentru cărămidă cu goluriAplicaţii:Fixarea structurilor de lemn sau metal pe materiale de bază cu goluri.FMPAAvantaje:nSistem testat la foc.nMortar hibrid fără stirol sau aditivi toxici.nFără forţe de expansiune.nAmbalaj din folie cu pierderi minime.nSistem de control al cantităţii corecte de mortar injectat.Recomandări pentru utilizare:În timpul prelucrării mortarul hibrid trebuie să aibă o temperaturăde minimum 5 C. Tgel timp de aplicare, Tcure timp de întărireA se depozita într-un spaţiu răcoros, uscat şi întunecos.Temperatură de transport şi depozitare: între 5 C şi 25 C.Cartuşele deschise de mortar de injecţie trebuiesc utilizate îndecurs de patru săptămâni.Date tehniceExtras din Manualul tehnicii de ancorare Hilti. Găurire fără percuţie.HIT-HY 70 cu HIT-AN (HAS) şi HIT-SCAdâncimeM6montare (mm)Material de bazăTemperaturămaterial CTimp aplicareTgel (min.)Timp întărireTcure (min.)-5051020304010101074216 ore4 ore2,5 ore1,5 ore453020Forţă tracţiune admisă N [kN]Forţă forfecare admisă V [kN]Material de bazăForţă tracţiune admisă N [kN]Forţă forfecare admisă V [kN]Sită de dispersie necesarăDiametru gaură do [mm]Adâncime gaură h1 [mm]Gaura de trecere [mm]Deschidere cheie SW [mm]Cantitate umplere [ml]Nr. apăsări trăgaci HIT-MD M12M16HLZB 6-0,7 conf. Normei austriece0,80,80,80,80,80,80,80,8HLZ 12-1 conf. Normei austriece1,01,01,01,01,01,01,01,0HIT-SC 12 HIT-SC 16 HIT-SC 16 HIT-SC 22 HIT-SC 22121616222295/180 95/180 95/180 95/180 95/18079121418101317192428/56 40/80 40/80 55/110 55/1104/86/126/128/168/1685/17085/17085/170Alte date tehnice puteţi găsi în Manualul tehnicii de ancorare Hilti.Utilizarea la cărămizi cu goluri HIT-HY 70T instMD 2000Găurirefără percuţieIntroducereasitei de dispersieUmplerea sitei de dispersiecu mortar (mortarul dinprima presare se aruncă)Poziţionarea şi fixareatijei (atenţie la tgel)HIT-HY 70 Mortar de injecţieHIT-HY 70 Mortar de injecţie pentru zidărie din cărămizi cu goluriInclusivConţinutmlCodcomandăNr. articol2 Mixere2 Mixere1 Mixer 83677383681383685Încărcarea elementului(atenţie la tgel şi tcure)NOUBuc. /ambalaj1204HIT-SC Site de dispersie pentru HIT-HY 70Pentru tijefiletateHIT-A M6HAS M6, GST M6HAS M8/M10, HIT-A M8/M10HAS M8/M10, HIT-A M8/M10HAS M12/M16, HIT-A M12/M16HAS M12/M16, HIT-A M12/M16Pentru bucşăfiletatăCodcomandăNr. articolBuc. /ambalajHIT-IG M8x50HIT-IG M8x80HIT-SC 12x50HIT-SC 12x85HIT-SC 16x50HIT-SC 16x85HIT-SC 22x50HIT-SC 020HIT-IG M10x80, HIT-IG M12x80Aparate de injectat şi accesorii pentru HIT-HY 70 vezi paginile 139/143/144132Gaurăx121216162222

HIT Tehnica injectăriiSistem de injecţie HIT-HY 70 pentru zidărie din materiale plineAplicaţii:Fixarea structurilor de lemn sau metal pe zidăriedin materiale fără goluriAvantaje:Sistem testat la foc.nFără forţe de expansiune.nAmbalaj din folie cu pierderi minime.nSistem complet şi flexibilnPentru aplicaţii de interior sau exterior şi găuriîn materiale ude sau uscate.nRecomandări pentru utilizare:În timpul prelucrării mortarul hibrid trebuie să aibă otemperatură de minimum 5 C.Tgel timp de aplicare, Tcure timp de întărireA se depozita într-un spaţiu răcoros, uscat şi întunecos.Temperatură de transport şi depozitare: între 5 C şi 25 C.Cartuşele deschise de mortar de injecţie trebuie utilizate în decurs de patru săptămâni.FMPADate tehniceExtras din Manualul tehnicii de ancorare Hilti.Cărămidă plină fără tencuială2)Material de bazăSarcină admisibilă (kN)Tracţiune N1)Forfecare V1)Moment de strângere Tinst (N)Timp aplicareTgel (min.)Timp întărireTcure (min.)-5051020304010101074216 ore4 ore2,5 ore1,5 ore453020M10M12 M16* M20* M24*––––––––––––Material de bazăCărămidă plină din var cu nisipM8Sarcină recomandată (kN)Tracţiune NForfecare V1,0 1,7 1,7 –––1,0 1,7 1,7 –––58 10 –––10 12 14 18 22 2685 85 85 250 350 450Moment de strângere Tinst (N)Diametru gaură (mm) doAdâncime gaură (mm) h1M10M121)Sarcinile indicate presupun o curăţare temeinică prealabilă a găurii, cu ajutorul pompei de suflare.În cazul zidăriei tencuite trebuie avut în vedere şi efectul de încovoiere* În cazul utilizării acestor dimensiuni, pentru efectuarea fixărilor sunt absolut necesare încercări de probă.Consultaţi tehnicienii Hilti.Pentru date privind bucşa cu filet interior HIT-IG – a se vedea Manualul tehnicii de ancorare Hilti sau pe Internet laadresa www.hilti.ro.2)Tehnica ancorăriiTemperaturămaterial CM81,0 1,7 1,71,0 1,7 1,758 10Utilizarea la zidărie din materiale fără goluri HIT-HY 703xMD 20 00GăurireCurăţarea găuriicu periaCurăţarea găurii cupompa de suflatHIT-HY 70 Mortar de injecţieHIT-HY 70 Mortar de injecţie pentru zidărie din cărămizi plineCantitate minimă de umplere: umplere ¾ gaurăInclusivConţinutmlCodcomandăNr. articol2 Mixere2 Mixere1 Mixer 83677383681383685Introduceţi în aparat casetacu cartuşul din folie, umpleţigaura cu mortar (mortaruldin prima apăsare se aruncă)Introduceţi tija, respectivbucşa de ancorareNOUBuc. /ambalaj1204Aparate de injectat şi accesorii pentru HIT-HY 70 a se vedea pagina 139Tije de ancorare pentru HIT-HY 70 a se vedea paginile 143-144Bucşe cu filet interior pentru HIT-HY 70a se vedea pagina 146133

HIT Tehnica injectăriiTehnica injectării HIT-HY 150 pentru betonAplicaţii:Fixarea de construcţii metalice sau din lemn pe beton.Avantaje:nÎmbinare sigură prin lipire în betonnSarcini ridicate, durabilitate marenFixare fără forţe de expandarenDistanţe mici faţă de margininPrelucrare simplăRecomandări pentru utilizare:În timpul prelucrării mortarul hibrid trebuie să aibă otemperatură de minimum 5 C.Tgel timp de aplicare, Tcure timp de întărireA se depozita într-un spaţiu răcoros, uscat şi întunecos.Temperatură de transport şi depozitare: între 5 C şi 25 C.Cartuşele deschise de mortar de injecţie trebuiesc utilizateîn decurs de patru săptămâni.ETA-05/0049 HAS-R, HIS-RNETA-05/0050 HAS-HCRETA-05/0051 HAS, HIS-NAtenţie: nu este potrivit pt. găuriexecutate cu diamant (utilizaţi HIT-RE 500)Date tehniceTemperaturamaterialului CTimp de aplicareTgel (min)Timp de întărireTcure (min)–50520304090452564236018090504030Extras din aprobarea ETA: ETA-05/0051:HIT-HY 150 cu HAS Tijă de ancorareM8M10Material de ancorare1)Solicitare la tracţiune admisă N [kN]1)Solicitare la forfecare admisă V [kN]Distanţă necesară faţă de margine Ccr [cm]Distanţă necesară între axe Scr [cm]2)Distanţă minimă faţă de margini Cmin [cm]2)Distanţă minimă între axe Smin [cm]Diametru gaură do [mm]Adâncime gaură h1 [cm]Grosime min. beton hmin [cm]Gaură de trecere[mm]Moment de strângere Tinst [Nm]Deschidere cheie SW [mm]Cantitate de umplere ,54,5129,5121220176M12 M16 M20 M24Beton nefisurat C20/2514,3 16,7 28,6 45,210,9 20,6 32,0 45,711,0 14,0 18,0 21,022,0 25,0 34,0 42,06,59,0 12,05,56,59,0 12,05,51824142811,5 13 17,5 21,5172214271822142680150 200402430193615431065M27M3045,6 55,699,0 120,524,0 27,048,0 54,013,0 13,513,0 13,5353024,5 27,534303330270 3004641124711)Sarcinile admisibile sunt valabile pentru fixări individuale la distanţă faţă de margini, cu armătură densă, coeficientparţial de siguranţă al aplicării forţei 1,42)Sarcinile admisibile trebuiesc reduse în conformitate cu procedura CC, conform Manualul tehnicii de ancorare Hilti.Informaţii suplimentare puteţi găsi în Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.Utilizare în beton, cu HIT-HY 150GăurireCurăţarea găurii cu periaCurăţarea găuriicu pompa de suflareIntroduceţi în aparat casetacu cartuşul de folie, umpleţigaura cu mortar (mortaruldin prima apăsare se aruncă)Introduceţi tija, respectivbucşa de ancorareHIT-HY 150 Mortar de injecţieHIT-HY 150 Mortar de injecţie în betonCantitate minimă de umplere: umplere 2/3 gaurăInclusivConţinutmlCodcomandăNr. articol2 Mixere2 Mixere1 Mixere prelungire3305001400HIT-HY 150/330HIT-HY 150/500HIT-HY 150/1400334539338973373955Aparate de injectat şi accesorii pentru HIT-HY 150 a se vedea pagina 139Tije de ancorare pentru HIT-HY 150 a se vedea paginile 143-144Bucşe cu filet interior pentru HIT-HY 150 a se vedea pagina 146134Buc. /ambalaj1204

HIT Tehnica injectăriiTehnica injectării HIT-RE 500 pentru betonAplicaţii:nFixarea de tije de ancorare bucşe cu filet interior şi bare dearmătură în beton.nUtilizabil şi în cazul găurilor perforate cu diamantnOptim pentru ancoraje pe lungimi mari la temperaturiridicate ale mediului înconjurător (timp mare de aplicare)nAncorarea în lemn a elementelor de prindere.Avantaje:nTimp mare de aplicare chiar şi la temperaturi ridicatenAceleaşi caracteristici şi în cazul utilizării în găuri perforate cu diamantRecomandări pentru utilizare:nÎn timpul prelucrării răşina trebuie să aibă o temp. de minim. 5 C.nTgel timp de aplicarenTcure timp de întărirenA se depozita într-un spaţiu răcoros, uscat şi întunecos.nTemperatură de transport şi depozitare: între 5 C şi 25 C.nCartuşele deschise trebuiesc utilizate în decurs de 4 săptămâni.TemperaturăTimp de lucru în decursul Timp de întărire până lacăruia ancora poateatingerea capacităţiifi poziţionată şi fixată: Tgel maxime de încărcare Tcure40 C30 C20 C10 C0 C-5 C12 min.20 min.30 min.2 Ore3 Ore4 OreETA-04/0027 HAS, HIS-NETA-04/0028 HAS-R, HIS-RNETA-04/0029 HAS-HCR4 Ore8 Ore12 Ore24 Ore50 Ore72 OreDate tehniceExtras din aprobarea ETA: 81317191002415M20 M24 M27Beton fără fisuri C20/2544,9 64,7 79,238,6 55,6 117,118,0 21,0 24,034,0 42,0 48,09,011,0 12,09,012,0 12,024283017,5 21,525222730252931160240270303641436571M30M33* M36* M39*104,0 122,1 145,2 166,4142,4 177,4 208,2 250,427,0 30,0 33,0 36,054,0 60,0 66,0 72,014,0 16,0 18,0 18,014,0 16,0 18,0 18,035374042283134373438414536384143300 1200 1500 1800465055591241401601601)Sarcinile admisibile sunt valabile pentru fixări individuale la distanţă faţă de margini, cu armătură densă, coeficient parţial de siguranţă al aplicării forţei 1,4Sarcinile admisibile trebuiesc reduse în conformitate cu aprobarea ETA: ETA-04/0027* Nu este inclus în aprobarea ETAInformaţii suplimentare puteţi găsi în Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.2)HIT-RE 500 Mortar de injecţieHIT-RE 500 Mortar de injecţie în betonInclusivConţinutmlCodcomandăNr. articol1 Mixer prelungire1 Mixer prelungire1 Mixer prelungire3305001400HIT-RE 500/330HIT-RE 500/500HIT-RE 500/1400305074305075373958Buc. /ambalaj1104Aparate de injectat şi accesorii pentru HIT-RE 500 a se vedea pagina 139Tije de ancorare pentru HIT-RE 500 a se vedea paginile 143-145Bucşe cu filet interior pentru HIT-RE 500 a se vedea pagina 146135Tehnica ancorăriiHIT-RE 500 cu HAS Tijă de ancorareMaterial de ancorare1)Solicitare la tracţiune admisă N [kN]1)Solicitare la forfecare admisă V [kN]Distanţă necesară faţă de margine Ccr [cm]Distanţă necesară între axe Scr [cm]2)Distanţă minimă faţă de margini Cmin [cm]2)Distanţă minimă între axe Smin [cm]Diametru gaură do [mm]Adâncime gaură h1 [cm]Grosime min. beton hmin [cm]Gaură de trecere[mm]Moment de strângere Tinst [Nm]Deschidere cheie SW [mm]Cantitate de umplere [ml]

HIT Tehnica injectăriiPrelungirea armării la structurile noi din beton cu HIT-HY 150HIT-HY 150 Mortar de injecţieAvantajeUtilizarea sistemelor de injecţie Hilti HIT face posibilă refacereacompletă a racordului cu betonul existent. Se asigură flexibilitate şisiguranţă excelente.Avantaje:nPlanificare flexibilănAlcătuire simplificată a cofrajuluinMontaj rapid, în serienLa fel de sigur ca şi turnarea în betonnSarcini definitenAplicare orizontală, verticală şi peste capnUtilizare simplă şi fiabilănBarele de armătură pot fi lipite ulterior(astfel se poate evita armarea în exces)nNou sistem hibrid: fără stiren şi aditivi deînmuiere, ceea ce îl face fără mirosnValori mari de sarcină, valorificarea rezistenţei barelorde oţel, deplasare optimă a sarcinilor, rezistenţă întimp, comportament optim în caz de incendiu.nNu prezintă tendinţă de contracţie.Exploatarecompletă a oţeluluiLungime de ancorare lbDate tehniceÎmbinarea prin suprapunere a barei de armătură noi cu armătura existentăArmătură nervurată conform normei austriece B 4700, fyk 550 N/mm2, clasă de rezistenţă a betonului C 20 / 25Sarcini recomandate per bară [kN]x bară[mm]1012141620x gaură d0[mm]1418202228Limită de exploatare oţel Fyd,s[kN]38547496150Distanţă min. bară/margine cs1/s[cm]4,5/94,5/95/105,5/116,5/13Adâncime ancorare recomandată[cm]253343507010 cm10,212 cm12,213,114 cm14,315,316,216 cm16,317,518,520,518 cm18,319,620,823,020 cm20,421,823,125,528,822 cm22,424,025,428,131,725 cm25,127,328,931,936,130 cm32,734,738,343,335 cm36,140,544,750,540 cm46,251,157,745 cm49,157,564,950 cm63,972,155 cm64,179,360 cm86,570 cm100,280 cm90 cm100 ,9123,3138,7144,3Pentru diametre ale barelor de oţel 24 se recomandă răşina de injecţie Hilti HIT-RE 500. Valorile de încărcare pot fi interpolate şi extrapolate linear până la atingerea lungimii deancorare recomandată. Transmiterea forţelor de ancorare în elementele de construcţie adiacente se va justifica în conformitate cu regulile construcţiilor din beton armat. Valorile oferitesunt valabile numai pentru distanţa axială, conform normelor. În cazul în care aceasta diferă, dimensionarea se va face conform manualului.HIT-HY 150 Mortar de injecţieInclusivConţinutmlCodcomandăNr. articol2 Mixere2 Mixere1 Mixere prelungire3305001400HIT-HY 150/330HIT-HY 150/500HIT-HY 150/1400334539338973373955136Buc. /ambalaj1204

HIT Tehnica injectăriiPrelungirea armării la structurile noi din beton cu HIT-RE 500HIT-RE 500 Mortar de injecţieAvantajeUtilizarea sistemelor de injecţie Hilti HIT face posibilărefacerea completă a racordului cu betonul existent.Se asigură flexibilitate şi siguranţă excelente.Avantaje:nPlanificare flexibilănAlcătuire simplificată a cofrajuluinMontaj rapid, în serienLa fel de sigur ca şi turnarea în betonnSarcini definitenAplicare orizontală, verticală şi peste capnUtilizare simplă şi fiabilănBarele de armătură pot fi lipite ulterior(astfel se poate evita armarea în exces)nPotrivire optimă în gaurănPoate fi utilizat şi în cazul găurilor perforate cu diamant.nValori de sarcină foarte ridicatenNu prezintă tendinţă de contracţie.Exploatarecompletă a a ancorăriiLungime de ancorare lbDate tehniceÎmbinarea prin suprapunere a barei de armătură noi cu armătura existentăOţel nervurat conform normei austriece B 4700, fyk 550 N/mm2, clasă de rezistenţă a betonului C 20 / 25Sarcini recomandate per bară [kN]x bară[mm]10121416202526x gaură d0[mm]14182022283235Limită de exploatare oţel Fyd,s[kN]38547496150216254Distanţă min. bară/margine cs1/s[cm]5/106/127/148/1610/20 12,5/25 12,5/25Adâncime ancorare recomandată[cm]2024283243586810 cm12,412 cm14,917,914 cm17,420,924,316 cm19,923,927,831,818 cm22,326,831,335,720 cm24,829,834,739,746,222 cm25,132,838,343,750,925 cm36,143,549,757,861,730 cm49,159,669,374,174,935 cm64,180,986,487,440 cm92,598,799,945 cm100,2111,1112,450 cm123,5124,955 cm135,8137,360 cm144,3149,970 cm169,380 cm90 cm100 cm110 bil la o temperatură de regim sub 50 . Valorile de încărcare pot fi interpolate şi extrapolate linear până la atingerea lungimii de ancorare recomandată. Transmiterea forţelor deancorare în elementele de construcţie adiacente se va justifica în conformitate cu regulile construcţiilor din beton armat. Valorile oferite sunt valabile numai pentru distanţa axială,conform normelor. În cazul în care aceasta diferă, dimensionarea se va face conform manualului.HIT-RE 500 Răşină de injecţieInclusivConţinutmlCodcomandăNr. articol1 Mixer prelungire1 Mixer prelungire1 Mixer prelungire3305001400HIT-RE 500/330HIT-RE 500/500HIT-RE 500/1400305074305075373958Buc. /ambalaj1204137

HIT Tehnica injectăriiHilti HIT Accesorii profesionale pentru suflarea găurilorDenumireCod comandăPompă suflarePistol suflareFurtun prelungitor pentru pistol suflareAdaptor compresorCuplajŢeavă prelungitoare pt. pistol suflareDuză aerDuză aerDuză aerDuză aerDuză aerDuză aerG 1/4"HIT-DL 10/0.8HIT-DL AHIT-DL KHIT-VL 16/0.7HIT-DL 8/12HIT-DL 10/14HIT-DL 12/16HIT-DL 16/20HIT-DL 20/24HIT-DL 25/32Diametru(mm)lungime(m)Nr. articolBuc. / ambalaj060579381215 a038251 b336643 c038250336646 aHilti HIT Accesorii profesionale pentru perierea găurilorMâner pentru perie manuală de sârmă HIT-RBH0.3229138 fAdaptor pentru prelungitor perie RBSTE-Y263439 gAdaptor pentru prelungitor perie RBSTE-C263437 hPrelungitor perie sârmăHIT-RBS 10/0.70.7336645 iPerie sârmă rotundăHIT-RB 1010380917 jPerie sârmă rotundăHIT-RB 8/1212336548Perie sârmă rotundăHIT-RB 10/1414336549Perie sârmă rotundăHIT-RB 12/1616336550Perie sârmă rotundăHIT-RB 14/1818336551Perie sârmă rotundăHIT-RB 16/2020336552Perie sârmă rotundăHIT-RB 18/2222370774Perie sârmă rotundăHIT-RB 2424380918Perie sârmă rotundăHIT-RB 20/2525336553Perie sârmă rotundăHIT-RB 2828380919Perie sârmă rotundăHIT-RB 3030380920Perie sârmă rotundăHIT-RB 25/3232336554Perie sârmă rotundăHIT-RB 3535380921Perie sârmă rotundăHIT-RB 3737382259Perie sârmă rotundăHIT-RB 4040382260Perie sârmă rotundăHIT-RB 4242382261Perie sârmă rotundăHIT-RB 4545382262Perie sârmă rotundăHIT-RB 4747382264Perie sârmă rotundăHIT-RB 5252382265Perie sârmă rotundăHIT-RB 0.7Hilti HIT Accesorii profesionale pentru umplereaFurtun prelungitor pentru mixerHIT-VL 9/1.091Ţeavă prelungitoareHIT-VL 16/0.7160.7CuplajHIT-VL K16Piston umplereHIT-SZ 8 / 1212Piston umplereHIT-SZ 10 / 14 14Piston umplereHIT-SZ 12 / 16 16Piston umplereHIT-SZ 14 / 18 18Piston umplereHIT-SZ 16 / 20 20Piston umplereHIT-SZ 2222Piston umplereHIT-SZ 2424Piston umplereHIT-SZ 20 / 25 25Piston umplereHIT-SZ 2828Piston umplereHIT-SZ 3030Piston umplereHIT-SZ 25 / 32 32Piston umplereHIT-SZ 3535Piston umplereHIT-SZ 3737Piston umplereHIT-SZ 4040Piston umplereHIT-SZ 4242Piston umplereHIT-SZ 4545HIT-SZ 4747Piston umplerePiston umplereHIT-SZ 5252Piston umplereHIT-SZ 5555138găurilor lungi024632 k336646 l335021 m335022 268382269bcdeghijlmn

HIT Tehnica injectăriiAccesorii pentru sistemele de injectat HiltiAparat de injectat HIT-P 8000 DAparat de injectat pneumatic pentru cartuşe de 1400 ml cu funcţie de dozare a cantităţiişi întrerupător pentru aer comprimat. Livrare cu o casetă, ochelari de protecţie şi curea pentru transport.Cod comandăPentru conţinut(ml)Nr. articolBuc. /ambalajHIT-P 8000 D14003739591MixerCod comandăPentruHIT-Pentru conţinut(ml)Nr. articolBuc. /ambalajHIT-REMHIT-M1HIT-REMHIT-REMHY 70HY 150/HY 50RE 500HY 371113371111111Hilti HIT Accesorii profesionalepentru lucrul deasupra capuiuiDescriereCod comandăNr. articolBuc. /ambalajPană fixareCupă anti scurgereCupă anti od comandăPentru conţinut(ml)Nr. articolHIT Casetă/330HIT Casetă/500HIT ete HIT111adbCod comandăLungime(mm)Nr. articolPompă de suflare60579Pompiţă aer59725aPerie rotundă cu mâner 13 mm250229133aPerie rotundă cu mâner 18 mm250229134aPerie rotundă cu mâner 28 mm280229135bPerie rotundă cu GA 18 mm300229136bPerie rotundă cu GA 28 mm300229137bPerie rotundă cu GA 38 mm300229673bPerie rotundă cu GA 50 mm300229674cPrelungire perie*300238727dMâner perie cu GA300229138GA Racord filet* Piesă intermediarăcBuc. /ambalaj11111111111Aparate de injectat mecaniceDotare de bazăSistemul Hilti HIT ca dotare de bază în cutie practică din plastic.Ordonat cu claritate şi gata oricând pentru a fi utilizatCod comandăPentru conţinut(ml)Nr. articolHIT-MD 2000 MK330229155HIT-MD 2500 MK500/330369220Compus din aparat de injectat MD 2000 / MD 2500, cutie aparat, 2 casete, pompă de suflare, 3 perii.Buc. /ambalaj11Aparat de injectatCod comandăPentru conţinut(ml)Nr. articolHIT-MD 2000 OK330229154HIT-MD 2500 OK500/330338853Aparat de injectat manual MD 2000 / MD 2500, inclusiv 1 casetă pentru inserţia de cartuşe HIT.Buc. /ambalaj11139Tehnica ancorăriiAccesorii de curăţareBuc. /ambalaj

Ancore pentru sarcini mari / ChimiceHVZ Ancore chimicepentru sarcini mari în zonă întinsăHVU-TZ Cartuş pentru ancora chimicăHAS-TZ / HAS-R TZ Tijă de ancorareETA-03/0032 HVZETA-03/0033 HVZ-RETA-03/0034 HVZ-HCRDate tehniceh1Tinst.h(min)Extras din aprobarea ETA: ETA-03/0032HVZ/HAS-TZMaterialde ancorare1)Solicitarela tracţiune adm. (zonă comprimată) N [kN]1)Solicitare la tracţiune admisă (zonă întinsă) N [kN]1)Solicitare la forfecare admisă V [kN]Distanţă necesară faţă de margine Ccr [cm]Distanţănecesară între axe Scr [cm]2)Distanţă minimă faţă de margini Cmin [cm]2)Distanţă minimă între axe Smin [cm]Diametru gaură do [mm]Adâncime gaură h1 [cm]Grosime min. element de construcţie hmin [cm]Gaură de trecere [mm]Moment de strângere Tinst [Nm]Deschidere cheie SW [mm]tfixM10M1215,69,510,311,5225512915134017Beton C20/2519,1 25,8 33,615,9 18,4 23,915,4 29,1 29,114,5 15,5 18,530333978,58,56771418181112,5 14,5192125151919509090192424M16x105 nile admisibile sunt valabile pentru fixări individuale la distanţă faţă de margini, cu armătură densă, coeficientparţial de siguranţă al aplicării forţei 1,42)Sarcinile admisibile trebuiesc reduse în conformitate cu aprobarea ETAInformaţii suplimentare puteţi găsi în Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.Timp de întărireTemperatură în gaurăInterval de aşteptare între poziţionare şi încărcare³ 20 C20 min.³ 10 C30 min.³0 C1 oră³- 5 C5 oreHVU-TZ Cartuşe pentru ancore chimiceAdâncime gaură x nominallungime cartuş (mm) burghiu (mm)Adâncimede pozare (mm)CodcomandăNr. articol90110125 / 14519590110105 / 125170HVU-TZ M10x90HVU-TZ M12x110HVU-TZ M16x125HVU-TZ M20x17031136831136931137033594212141825Buc. /ambalaj101054HAS-TZ Tijă de ancorareExecuţie: cu piuliţă şi şaibă de susţinere. Material oţel 8.8, zincat galvanic cu 5 μmÎnălţimede fixareLungimetijă (mm)Adâncime depozare (mm)x nominalburghiu (mm)CodcomandăNr. 2512517012121214141418181818181825HAS-TZ M10x75/15HAS-TZ M10x75/30HAS-TZ M10x75/50HAS-TZ M12x95/25HAS-TZ M12x95/50HAS-TZ M12x95/100HAS-TZ M16x105/30HAS-TZ M16x105/60HAS-TZ M16x105/100HAS-TZ M16x125/30HAS-TZ M16x125/60HAS-TZ M16x125/100HAS-TZ 88308389308390332519332520332521335943140Buc. /ambalaj1010101010105555554

Ancore pentru sarcini mari / ChimiceHAS-R-TZ Tije de ancorare inoxidabile A4Execuţie: cu piuliţă şi şaibă de susţinere.Material: oţel inoxidabil A4-80, indice material 1.4401 / 1.4571Înălţimede fixareLungimetijă (mm)Adâncime depozare (mm)x nominalburghiu (mm)CodcomandăNr. 2512517012121214141418181818181825HAS-R-TZ M10x75/10HAS-R-TZ M10x75/30HAS-R-TZ M10x75/50HAS-R-TZ M12x95/25HAS-R-TZ M12x95/50HAS-R-TZ M12x95/100HAS-R-TZ M16x105/30HAS-R-TZ M16x105/60HAS-R-TZ M16x105/100HAS-R-TZ M16x125/30HAS-R-TZ M16x125/60HAS-R-TZ M16x125/100HAS-R-TZ 96308397308398332522332523332524335944Buc. /ambalaj1010101010105555554HAS-HCR-TZ Tije de ancorarecu mare rezistenţă la coroziuneExecuţie: cu piuliţă şi şaibă de susţinere.Material: oţel inoxidabil A4-80, indice material 1.4529Lungimetijă (mm)Adâncime depozare (mm)x nominalburghiu 6023112518100271125184026917025* timpul de livrare se comunică la cerereCodcomandăNr. articolHAS-HCR-TZ M10x75/10*HAS-HCR-TZ M10x75/30*HAS-HCR-TZ M10x75/50*HAS-HCR-TZ M12x95/25*HAS-HCR-TZ M12x95/50*HAS-HCR-TZ M12x95/100*HAS-HCR-TZ M16x105/30*HAS-HCR-TZ M16x105/60*HAS-HCR-TZ M16x105/100*HAS-HCR-TZ M16x125/30*HAS-HCR-TZ M16x125/60*HAS-HCR-TZ M16x125/100*HAS-HCR-TZ 275336276336277336278336279336280335945Buc. /ambalaj1010101010105555554Tehnica ancorăriiÎnălţimede fixareDispozitiv de montaj pentru tije de ancorare HAS-TZ / R-TZ / HCR-TZcu cap hexagonalPentrudimensiune HASCap defixareCodcomandăNr. articolM10M12M16M20TE-CTE-CTE-CTE-YTE-C HEX M10TE-C HEX M12TE-C HEX M16TE-Y HEX M20311415311416311417336420Buc. /ambalaj1111HAS-TZ Tije de ancorare – lungimi specialeConfecţionăm în scurt timp orice lungime specială dorită de Dumneavoastră. Preţurile şi timpul de livrare se comunică la cerere!141

Ancore pentru sarcini mari / ChimiceHVA Ancoră chimicăpentru sarcini mari în zona comprimatăHVU Cartuş pentru ancoră chimicăETA-05/0255 HAS(-E) ( ), HIS NETA-05/0256 HAS(-E)RETA-05/0257 HAS-HURHAS / HAS-R Tijă de ancorareHAS-E / HAS-ER Tijă de ancorareDate tehniceValorile sarcinilor conform Manualului tehnicii de fixare Hilti şi Eurocode (procedura CC):M8M10HVA/HVU cu HAS tijă de ancorareSuprafaţă de ancorare1)Solicitare la tracţiune admisă N [kN]Solicitare la forfecare admisă V [kN]Distanţă necesară faţă de margine Ccr [cm]Distanţă necesară între axe Scr [cm]2)Distanţă minimă faţă de margini Cmin [cm]2)Distanţă minimă între axe Smin [cm]Diametru gaură d0 [mm]Adâncime gaură h1 [cm]Grosime minimă element de construcţie hmin [cm]Gaură de trecere [mm]Moment de strângere Tinst [Nm]Deschidere cheie SW 4,54,512912133517M12M16M20M24M27Beton fără fisuri 30M33M36M3979,2 104,0 122,1 145,2 166,4117,1 142,4 177,4 208,2 250,424,0 27,0 30,0 33,0 36,048,0 54,0 60,0 66,0 72,012,0 13,5 15,0 16,5 18,012,0 13,5 15,0 16,5 18,03035

Hilti Hit – Tehnica injectării / până la 32.450 kg 124 . HIT-HY 150 Mortar de injecţie pentru beton HIT-HY 150 şi HIT-RE 500 pentru prelungiri ulterioare ale armăturilor Tip ancoră / Aplicaţii / Material de bază Execuţi