Transcription

D-623-2014Med användaren i fokus!Dräger Interlock .Förebyggande användning i fordon

D-99861-2013D-99841-2013ReadyWhen You AreFÖR ÖKAD TRAFIKSÄKERHETDINA FÖRDELAREtt alkolås är ett fordonsmonterat mätinstrumentför utandningsalkohol med automatisk startspärr.Drägers nya generation av alkolås garanterar ensäker start i trafiken med ett enkelt utandningsprov.Interlock 7000 och Interlock XT mäter tillförlitligtalkoholkoncentrationen i förarens utandningsluft ochtillåter att motorn startas endast när utandningstestetgodkänts.Alkolås från Dräger:–– bidrar till att förhindra körning under påverkanav alkohol–– minskar risken för personskador och sakskador,inklusive tillhörande kostnader för företaget–– ökar medvetenhet hos kunder och passagerareEtt alkolås hjälper till att systematiskt reduceraalkoholrelaterade olycksrisker. Även potentiella riskerpå grund av restalkohol elimineras. Interlock 7000och Interlock XT ökar säkerheten för alla trafikanteroch bidrar till att förhindra personskador samt skador på egendom och företagets image.Alkolåsen består av en handenhet för utandningsprovet och en kontrollenhet som lagrar alla relevantadata. Kontrollenheten tillåter att motorn startas närutandningstestet godkänts. Om utandningsalkoholdetekteras förhindrar alkolåset att motorn startas.Lagrade data kan laddas ner ut och analyseras medlämplig behörighet.Interlock 7000 kan på begäran utrustas med enGPRS-modul och en kamera.–– medvetandegör medarbetare och chefer förförekomst av alkohol–– motverkar skada på företagets image och negativpublicitet på grund av alkoholrelaterade olyckor–– befäster din position som ett ansvarsfullt företagoch visar ditt engagemang för trafiksäkerhet

ock XTInterlock 7000Klar för användningöver 0 C 16 sek 4 sekEnkel installation i allatyper av fordon Strömförbrukning i vilolägeär lägre än 1 mA Munstycket är hygienisktoch lätt att byta Uppfyller alla krav enligt deneuropeiska standarden EN 50436-2(preventiv användning) Datalogg(antal händelser)Display30 000500 000svartvitFärgDatahämtning viaIR-gränssnitt Datahämtning viaBluetooth ADR-överensstämmelse Detektering av munalkohol GPRS-modul tillgänglig Kamera tillgänglig Kamera Interlock 7000D-90542-2013Kalibrering rekommenderasen gång per årHandenhet och kontrollenhetInterlock 7000D-98751-2013Viktiga funktionerD-98940-2013INTERLOCK XT OCH INTERLOCK 7000 –DIREKT JÄMFÖRELSE AV BÅDA MODELLERNAGRPS-modul Interlock 7000

I många länder använder polismyndigheten enheterinom produktfamiljen Alcotest för trafikkontroller.I Interlock tillämpas alkotesternas beprövadesensorteknik. I mer än två decennier har alkolås frånDräger framgångsrikt etablerat sig över hela världen.D-85332-2013D-85333-20131. Aktivera fordonet, t.ex.slå på tändning.D-631-20142. Klartecken för avlämnandeav utandningsprov.3. Utandningprovetavlämnas enkelt.D-630-2014Med de utandningsstyrda startspärrarna hosInterlock 7000 och Interlock XT kan du dra nyttaav resultaten av vår mångåriga erfarenhet: Med sinamer än 60 års erfarenhet inom området andningsalkoholmätning är Dräger världsledande.SÅ HÄR ENKELT ÄR INTERLOCK 7000 ATT ANVÄNDA4. Snabb analys ger förarengodkänt att påbörja färden.D-632-2014Alkolås från Dräger står för en säker start i trafiken:Interlock 7000 och Interlock XT skyddar dina anställda,passagerare och gods mot alkoholrelaterade olycksrisker.D-85338-2013D-109180-2013TRADITION AV INNOVATION5. Under färd blir alkolåseten naturlig del avfordonsinteriören ochpåkallar inte förarensuppmärksamhet alls.

ArtNr: KI 826CORPORATE HEADQUARTERSDrägerwerk AG & Co. KGaAMoislinger Allee 53–5523558 Lübeck, Germanywww.draeger.comChlorine-free – environmentally compatible Subject to modifications 2014 Drägerwerk AG & Co. KGaADräger alkolås marknadsförs i Sverige av:KG Knutsson ABHammarbacken 8191 81 SollentunaTel [email protected] 94 644 03.14-1 Communications & Sales Marketing PP LE Printed in Germany Manufacturer:Dräger Safety AG & Co. KGaARevalstraße 123560 Lübeck, Germany

Interlock 7000 och Interlock XT skyddar dina anställda, passagerare och gods mot alkoholrelaterade olycks-risker. Med de utandningsstyrda startspärrarna hos Interlock 7000 och Interlock XT kan du dra nytta av resultaten av vår mångåriga erfarenhet: