Transcription

Den norska dirigenten Cathrine Winnes (född 1977) börjadestudera musikpedagogik och klassisk saxofon i Norge, men togsin grundexamen i orkesterdirigering i Sverige 2003 efter studierför Jorma Panula. Hon fortsatte därefter studera för bland andraOle Kristian Ruud vid Norges Musikhögskola, där hon sedan2008 är anställd som universitetslektor i dirigering. Hon är ocksåkonstnärlig ledare för Universitetets Symfoniorkester i Oslo. Medstor framgång har hon dirigerat ett flertal skandinaviska orkestrar, som Oslofilharmonin, Kringkastingsorkestern, TrondheimsSymfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Helsingborgs Symfoniorkester och Estlands Nationaloperas orkester. Sedan 2013 ärhon chefdirigent för Östgöta Blåsarsymfoniker.Martin Orraryds musikaliska bana tog sin början i föräldrarnas grytskåp hemma i Växjö iunga år, och fortsatte sedan via trumspel i kommunala musikskolan och Växjö Musikgymnasium till Musikhögskolan i Malmö 1992-96, med studier i slagverk för Lennart Gruvstedtoch trumset för Peter Fältskog. 1994 gjorde han sin värnplikt i ArménsMusikkår. Sedan 1996 är Martin anställd som stämledare i slagverkssektionen i SON. Han har tidigare varit solist med SON och Musica Vitae,och spelat in Aulis Sallinens ”Symfonisk dialog för slagverk och orkester”på skivbolaget CPO. Bland övriga meriter märks tillexempel engagemang som pukist i Vasa Stadsorkesteri Finland, som stämledare vid Kungliga Operan iStockholm, inhopp i många svenska orkestrar, samt iorkesterdiket på Östgötateatern. Spelar även gärnabatteri i SON:s egen tyrolerensemble ”Team Tyrol”,samt spelar soul- och 70-talsdisco i Norrköpingsbandet ”Redline Soul”.

JOHN CORIGLIANO (f 1938)Conjurer – konsert för slagverkare och stråkorkester (35’)Cadenza I – WoodCadenza II – MetalCadenza III - SkinJohn Corigliano räknas till vår tids allra mest framgångsrika amerikanskatonsättare, och på hans verklista står en lång rad solokonserter, symfonier ochandra orkesterverk. 1998 skrev han musiken till filmen The Red Violin (regiFrançois Girard) vilken gav honom en Oscar 1999.”När jag ombads att skriva en slagverkskonsert var skräck min enda reaktion.Allt jag såg var problem.” Men Corigliano har aldrig dragit sig för svårigheter,och när han ordentligt bearbetat problemen med en slagverkares bangar ochklatschar och hur man skulle få slagverkaren att verkligen framstå som solist(inte bara visuellt utan även om man skulle blunda) och inte bara som ett utvidgat orkesterslagverk – ja, då löpte arbetet på.Det blev tre satser, vilka alla inleds med en solistisk kadens. I den första satsenär det träinstrumenten som står i centrum, dels stämda instrument som xylofonoch marimba, dels ostämda som träblock och claves. Kadensen börjar med deostämda instrumenten, men efter hand kommer de stämda in och ett par speciella motiv växer fram. Efter en höjdpunkt kommer orkestern in och tillsammansutvecklar man de tematiska materialen till ett utåtriktat xylofonsolo.Andra satsens kadens är skriven för rörklockor och ackompanjeras av tamtammar och cymbaler. Även om kadensen kan tyckas högljudd, så är själva satsen mjuk med långa linjer. Melodin som presenteras mot satsens slut har vuxitfram i vibrafonens låga register.Finalens kadens presenterar en ”talking drum” spelad med händerna, och entorr, liten bastrumma med pedal – en sådan som man annars nästan bara hittar ijazztrumset. Det blir tillsammans med orkestern ganska vilda rytmfigurer somaccelererar i virtuositet. När verket väl var fullbordat, slog det tonsättaren attsolistens kadenser presenterar hen som en sorts magiker – därav titeln Conjurer.ANDREA TARRODI (f 1981)Ascent – Konsert för orkester (16’)Uruppförande av SONs beställningsverkAndrea Tarrodi började spela piano i åttaårsåldern och kände genast lust attskapa egen musik. Hon gick i Adolf Fredriks körskola och studerade komposition för Jan Sandström i Piteå. Därefter har hon studerat komposition vid

Musikhögskolan i Stockholm och vid Conservatorio di Musica i Perugia Italien.Hon avlade sin examen i Stockholm 2009 och hon har en mycket rik verkförteckning med musik för alla typer av ensembler.Tarrodi seglar allt starkare upp som en begåvad och framgångsrik tonsättaremed flera hedrande priser i bagaget, bland annat vann hon Uppsala Kompositionstävling med orkesterverket Zephyros 2010. Hon verkade som P2:s hustonsättare 2011-12 och har visat en stark känsla för klang. Få kan som AndreaTarrodi förena det traditionella med det nyskapande, och hennes förmåga attmåla och berätta i musik är beundransvärd.Om Norrköpings symfoniorkesters beställningsverk Ascent skriver tonsättaren följande: ”Ascent – Konsert för orkester skrevs under sommaren, hösten ochvintern 2014/15. Innan jag påbörjade kompositionsarbetet funderade jag mycketpå vatten och såg framför mig en djuphavsgrav. Där ville jag att musiken skullebörja. Jag tänkte också mycket på kontraster mellan naturen och staden och påhur dessa miljöer kan försätta en i olika sinnesstämningar.En av mina första tankar med verket var också att jag ville skriva en konsertför orkestern som enhet. Under skrivprocessen har jag framför allt tänkt påorkestern som ett enda instrument, mer än på enskilda solistiska insatser, ävenom det också förekommer på flera ställen, men det är framför allt den enhetligaorkesterkroppen som rör sig framåt i olika skepnader som jag velat skildra.Ordet ’ascent’ är engelska för ’stigning’, och man skulle kunna kalla helaverkets form för en slags stigning från de allra lägsta registren till de högsta. Ettviktigt tema i verket är en stigande melodi som återkommer flera gånger i olikainstrument och med olika uttryck. Första gången den presenteras är i kontrabasens och kontrafagottens låga register och sista gången den klingar är i violinstämmans höga flageoletter.Verket är indelat i sju sammanhängande satser. Det tar sin början i den stilladjuphavsgraven, del 1, ’Oceanic Trench’. Sakta stiger musiken upp i ett starktcrescendo och möter på vägen korallreven och valarnas sång i del 2 ’Whalesand Corals’. Sedan kastas den upp mot ytan i del 3, ’Breaking Surface’, ochsveps in mot land, rakt in i stadens myllrande ljudbild i del 4, ’Cityscape’.Stadens dån tonar sedan ut en stund för att stanna på en stilla plats i del 5,’Chacarita Cemetery’. Så småningom tar myllret över igen och far vidare idel 6, ’Hypomanic trails’. Först i den sista och 7e delen, ’Under the TwilightCanopy’ finner musiken sin väg tillbaka till någon slags stillhet, jag tänker migett träd under en stjärnklar himmel. Långsamt stiger den vidare upp därifrån,över trädkronorna, högre och högre, ut i den stilla rymden.”Fotografering och bandupptagning ej tillåten

IGOR STRAVINSKY (1882-1971)Eldfågeln, svit 1919 (30’)Introduktion – Eldfågelns dans – Variation – Prinsessornas dans – Kung Kastjejsdjävulsdans – Berceuse – FinaleStravinsky var elev till Rimskij-Korsakov och skrev färggrant orkestreradmusik som det sprakade om, däribland pyrotekniska underverk som Fyrverkeri.Detta verk hörde Sergej Djagilev på en konsert i St Petersburg 1909.Det är därför inte underligt att Djagilev vände sig till Stravinsky när hansökte nya verk till sin samma år grundade Balett Russe i Paris. Baletten berättarom den brinnande fågel som dyker upp i ryska folksagor. Stravinsky fick äveninspiration från Rimskijs operor Den odödlige Kastjej (1902) och Guldtuppen(1909).Arbetet gick undan och Eldfågeln fullbordades den 18 maj 1910. Premiärenstod den 25 juni, och blev en lysande succé. Många fann musiken modern,bland dem den tilltänkta primadonnan Anna Pavlova som skulle dansa titelrollen, men som vägrade dansa till så ”förskräcklig musik”.Stravinskys namn var efter premiären på allas läppar. Han hade komponeraten orkesterprakt som dittills ingen anat, och han fyllde sitt verk med lidelse.Musiken pendlar mellan det sublimt vackra och det groteska.Liksom i Guldtuppen hittar man i Eldfågeln både verkliga och övernaturligagestalter. Prins Ivan Tsarevich och prinsessan förknippas med diatoniska melodier i rysk folkton – två av dessa hämtade Stravinsky ur Rimskijs samlingar avfolkmelodier. Fantasifigurerna Eldfågeln och Kastjej symboliseras av kromatiskmusik som kan härledas ur tritonus-intervallet.Handlingen i baletten är i korthet: En prins fångar en underbar fågel, som imörkret lyser som eld, men ger den sin frihet. Han kommer till den onde Kastjej trädgård, där han möter tretton prinsessor som förvandlats. Den brinnandefågeln kommer till hans hjälp. Han tvingar Kastjej och hans följe till en vilddans som slutar med att de alla faller i sömn. Fågeln yppar hemligheten medjättens odödlighet: ett ägg som han suger näring ur. Prinsen krossar ägget ochKastjej ger upp andan. Hela hans förtrollade rike försvinner och prinsessornaåterfår sin ursprungliga gestalt.Stig JacobssonFotografering och bandupptagning ej tillåten

Violin 2Ruth Anderberg*Fredrik Anderberg**Håkan Jonsäll**Lars AnderssonAntun BaldunBoel BengtssonKarin EngströmAnne HolmerÅsa Holm LarssonJin HägerströmRichard MichelinSonja VriezeCarin ÖjeboViolaCarina BecketLennart Falkebring*Matts ErikssonGunnar Enbom**Sarah Dodd Falkebring (tjl) Vakant**Lars HedborgNanako AkaiMagnus IvarsonKarin Svanberg AnckerIngrid OlssonErika GabrielssonTanja OrrarydBacklundAnders TörnqvistBjörn CarlénKristina Lindholm VahllöfThomas HallJohanna TafvelinPernilla RönnlundNina Söderberg (vik)Marku SorriVakantVakant2:e konsertmästarePaul Waltman (tjl)Josep Esteve (vik)Alt konsertmästareMikael WenhovViolin 11:e konsertmästareHenrik Jon PetersenAndrej Power (tjl)Jannika Gustafsson (vik)ChefdirigentMichael FrancisFlöjtAnja Stukalenko-Kreuzer*Annica de Val**Anders BleckmanKontrabasBjörn Malmqvist*Jan Duda**Anna-Cecilia Yman**Emma JosefssonDaniel R ThomasRoine UddfeldtVakantBo-Göran Christians*Fredrik Lindström**Sofia Petersen**Torstein DaleneAgneta FredljungLeif VahllöfKerstin WidengårdIngrid ÅkerblomCelloSolo-cellistNiklaas VeltmanTrumpetVakant*Elias Svanberg** (vik*)Scott Natzke (vik**)Stefan MattssonFagottLinus Berglund* (tjl)Eva Pettersson Veltman**Per Jonsson GilleValthornLennart Langer*Anna Ahlenius**Jan LejonclouLars ThapperElisabeth ÅkervallKlarinettJohnny Jannesson*Lars Paulsson**Bo PetterssonOboePelin Lius*Thomas Bodin**Hanna Edqvist (vik)NORRKÖPINGS SYMFONIORKESTER* Stämledare** Alt stämledareTuttimusiker är angivnai alfabetisk ordning.HarpaDelphine Constantin*SlagverkMartin Orraryd*Petter Svensson**PukorLars Gärd*Anders Dahlstedt**TubaOle Christian Grønning*BastrombonJohan Wiklund**TrombonEric Svensson* (tjl)Lars Ivarsson (vik**)

Kommande konserter våren 2015ÖPPEN REPETITION MEDMICHAEL FRANCISTISDAG 14 APRIL kl 11.30De Geerhallen Norrköping Fri entréNorrköpings SymfoniorkesterDirigent Michael FrancisHör SON och Michael Francisrepetera torsdagens konsert.Under ca en timmes tid får du följaorkesterns arbete, när det är tvådagar kvar till konsert. Välkommentill oss mitt i vardagen!NORDISKA TEMPERAMENTTORSDAG 16 APRIL kl 19.00De Geerhallen NorrköpingIntroduktion kl 18.30 m Linus BerglundNorrköpings SymfoniorkesterDirigent Michael FrancisSolist Ye-Eun Choi violinSTAERN Polar Vortex,beställningsverkSIBELIUS ViolinkonsertNIELSEN Symfoni nr 2”De fyra temperamenten”GÄSTSPEL I STOCKHOLMLÖRDAG 18 APRIL kl 15.00Konserthuset StockholmNorrköpings SymfoniorkesterDirigent Michael FrancisIVES Symfoni nr 2NIELSEN Symfoni nr 2 op 16”De fyra temperamenten”ALLTID PÅ EN MÅNDAGHAYDN & BRAHMSMED SON-MUSIKERMÅNDAG 20 APRIL kl 19.00Crescendo NorrköpingSolister Sonja Vrieze violin, JanLejonclou horn, Johnny Jannessonklarinett, Fredrik Lindström cello,Mats Jansson pianoHAYDN Pianotrio G-durBRAHMS Trio för piano, violin ochhorn op 40BRAHMS Trio för piano, klarinett ochvioloncell op 114i dirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, genomför sinaexamensprov – att leda en konsertmed Norrköpings Symfoniorkester.Musik av Elgar och Sibelius.I samarbete med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.FRÖST PÅ PULTENMED KLARINETTKONSERTLÖRDAG 9 MAJ kl 15.00De Geerhallen NorrköpingIntroduktion kl 14.30 m Erika GabrielssonBacklundNorrköpings SymfoniorkesterDirigent/solist Martin Fröst klarinettMOZART Don Giovanni, uvertyrWEBER Klarinettkonsert nr 1SCHUBERT Symfoni nr 5MASTEREXAMEN IDIRIGERINGONSDAG 29 APRIL kl 19.00De Geerhallen Norrköping Fri entréNorrköpings SymfoniorkesterDirigenter Ruuth Kiiski,Andreas ErikssonKom och upplev när två studenterNORRKÖPINGS SYMFONIORKESTERS SPONSORER 2014-2015GuldpartnersEricsson AB, Henry Ståhl Fastigheter AB, Holmen AB, Fastighets AB LE LundbergSilverpartner ABB, Almroth Industrifastigheter AB, Best Western Hotel Princess, Ehlert Kurt och Brita,Ernst & Young AB, Foster Wheeler Energi AB, Gunnar Gunnarsson Fastighets AB, Holmen Paper AB,HSB, Hyresbostäder, Kinnarps Interior Norrköping AB, Mattssons Fastighetsutveckling AB,Ringarums Busstrafik AB, Siemens Industrial Turbomachinery AB, SMHI, Swedbank,Tage Rejmes Bil AB, Tommy Holm Revisionsbyrå ABFond of Music, donation från Marianne och Lennart LindqvistSiw Ericsdotters stiftelse, donationTack för ert stöd!SON samarbetar med Vi-skogenUtöver en blomma, som tack till våra artisters medverkan, planterar SONfem träd i Vi-skogen som en gåva till vår gemensamma jord.VD/Konstnärlig ledare, ansvarig utgivare: Karin Veres. Kommunikationschef/marknadsansvarig: Agneta Lindmark Thomaswww.norrkopingssymfoniorkester.se, [email protected]

Solister Sonja Vrieze violin, Jan Lejonclou horn, Johnny Jannesson klarinett, Fredrik Lindström cello, Mats Jansson piano HAYDN Pianotrio G-dur BRAHMS Trio för piano, violin och horn op 40 BRAHMS Trio för piano, klarinett och violoncell op 114 MASTEREXAMEN I DIRIGERING ON