Transcription

GebruikershandleidingDYMO LabelWriter -etikettenprinter

Copyright 2009-2016 Sanford, L.P. Alle rechten voorbehouden. Herzien 8/21.Niets in dit document of deze software mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt,in enige vorm of op enigerlei wijze, of worden vertaald in een andere taal zonder voorafgaandeschriftelijke toestemming van Sanford, L.P.HandelsmerkenDYMO en LabelWriter zijn gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen.Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

InhoudVeiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vOver de LabelWriter-printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1De mogelijkheden van de LabelWriter-printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Labels afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Informatie voor developers en SDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1333Info over labels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Labels laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Labels bestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Onderhoud van de printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Hulp vragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Statuslampje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .De zelftest van de printer uitvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vastgelopen label verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Matige afdrukkwaliteit corrigeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Labels worden niet correct doorgevoerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Printer drukt niet af of stopt met afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Beperkte garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Technische ondersteuning krijgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111112121212131414Technische informatie en informatie over het milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stroomadapter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Technische Specificaties LabelWriter SE450 Printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Apparaatcertificering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Informatie over milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Feedback over documentatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151616171718iii

iv

VeiligheidsmaatregelenVeiligheidsmaatregelenZorg dat u alle onderstaande veiligheidsmaatregelen leest en begepen hebt. Volg allewaarschuwingen en instructies die op het product zijn aangegeven.Algemeen Gooi plastic zakken op de juiste wijze weg en houd ze uit de buurt van baby's en kinderen.Plaats het product op een vlak, stabiel oppervlak.Gebruik het product altijd volgens de instructies in deze gebruikershandleiding.Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als u een abnormale geur, hitte, rook,verkleuring, vervorming of andere ongebruikelijke zaken opmerkt terwijl u het productgebruikt. Demonteer het product niet. Neem contact op met DYMO Customer Support voor inspectie,bijstelling en reparatie van het product. Laat het product niet vallen, sla er niet op en ga er op geen enkele andere manier ruw mee om. Zorg dat de labelprinter niet in aanraking komt met vloeistoffen. Controleer of de voeding is uitgeschakeld, en trek de stekker van het netsnoer uit hetstopcontact voordat u het product reinigt. Dit nalaten kan elektrische schokken of brand tengevolge hebben. Steek geen vreemde voorwerpen in het product. Gebruik geen verfverdunner, benzeen, alcohol of andere organische oplosmiddelen om hetproduct te reinigen. De afwerking van het oppervlak kan beschadigen als u dit toch doet.Gebruik een zachte, droge doek om het product te reinigen.AAN/UIT Gebruik uitsluitend het netsnoer en de adapter die met het product zijn meegeleverd. Raak het netsnoer en de voedingsadapter niet met natte handen aan. U mag niet in het netsnoer snijden of dit beschadigen, wijzigen en er geen zware voorwerpenop plaatsen. Gebruik geen beschadigde netsnoeren en voedingsadapters. Trek de stekker van het netsnoer niet aan het snoer uit het stopcontact. Dat kan elektrischeschokken of brand ten gevolge hebben. Gebruik de voedingsadapter niet in een afgesloten ruimte en bedek hem niet met een doek.Zorg dat er voldoende ventilatie is, om te voorkomen dat de voedingsadapter oververhit raakt. Verwijder het netsnoer uit het stopcontact als het product langere tijd niet wordt gebruikt.Printer Steek uw vingers niet in bewegende delen of openingen in het product.Blokkeer de labeluitvoer niet en steek er geen voorwerpen in.Raak de scheurrand niet aan. Dit kan verwonding veroorzaken.Zet het product niet op een plaats in direct zonlicht, in de buurt van kachels of andereverwarmingsapparatuur, of in een ruimte die is blootgesteld aan extreem hoge of lagetemperaturen, een hoge vochtigheidsgraad of veel stof. Houd het product niet vast aan het deksel en til het niet aan het deksel op.v

Labels Gebruik uitsluitend labels van het merk DYMO. Defecten of schade ten gevolge van hetgebruik van een ander merk labels vallen niet onder de garantie van dit product. Breng labels uitsluitend aan op een schoon, droog oppervlak op kamertemperatuur. Stel de labelrollen niet bloot aan direct zonlicht, hoge temperaturen, een hogevochtigheidsgraad of stof. Opbergen op een koele, droge plaats.vi

Hoofdstuk 1Over de LabelWriter-printerGefeliciteerd met de aanschaf van een DYMO LabelWriter-labelprinter. De LabelWriter-printerstaat voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Neem even de tijd om te leren hoe u de printergebruikt en onderhoudt.Deze handleiding biedt informatie over de volgende printermodellen: LabelWriter 450LabelWriter 450 TurboLabelWriter 450 Twin TurboLabelWriter 450 DuoLabelWriter 4XLLabelWriter SE450Voor volledige informatie over het programmeren en gebruiken van de LabelWriter SE450 printer,raadpleegt u de Technische referentiegids voor de LabelWriter SE450. Deze is verkrijgbaar op deDevelopers Program-pagina op de website van DYMO (www.dymo.com).De mogelijkheden van de LabelWriter-printerUw LabelWriter-printer is een directe thermische printer en gebruikt geen inkt of toner. In plaatsdaarvan gebruikt de printer warmte van een thermische printkop om af te drukken op speciaalbehandelde, warmtegevoelige labels. Labels zijn de enige verbruiksartikelen die u ooit hoeft aan teschaffen.Maak uzelf vertrouwd met de belangrijke onderdelen van de d voorlabelinvoer enscheurrandVoedingsaansluitingKnop voor labelomkerenS/N 00000-0000000LabeluitvoerUSBaansluitingKnop voorpapierinvoer enstatuslampjeSerienummerKabelkanaalLabelWriter 450LabelWriter 450 Turbo1

Over de sluitingUSBaansluitingLabelgeleiderKnop voor labelomkerenLabelspoelKnop voorpapierinvoer enstatuslampjeLabeluitvoerPad voorlabelinvoer enscheurrandS/N 00000-0000000LabelrolKabelkanalenLabelWriter 450 Twin gLabelgeleiderUSBaansluitingKnop voor labelomkerenLabeluitvoerPad voor labelinvoer enscheurrandKnop voorpapierinvoer enstatuslampjeSleuf voorlabeluitvoerLabelcassetteladeopenenLabelWriter 450 uitvoerLabelgeleiderKnop voor labelomkerenPad voor labelinvoeren scheurrandKnop voorpapierinvoer enstatuslampjeLabelWriter 4XL2S/N ing

N enummerKnop voor papierinvoeren statuslampjePad voorlabelinvoer enscheurrandLabelWriter SE450Met de knop voor papierinvoer aan de voorkant van de printer voert u één label in. Met de knopvoor het omkeren van labels kunt u labels uit de printer verwijderen wanneer u rollen vervangt. DeLabelWriter SE450 printer bevat geen knop voor het omkeren van labels.Met het statuslampje wordt de huidige status van de printer aangegeven. Zie „Statuslampje“ oppagina 11 voor een volledige beschrijving van het statuslampje.SysteemvereistenVoor de LabelWriter-printer hebt u een USB 1.1- of USB 2.0-verbinding en een van de volgendebesturingssystemen nodig: Windows XP 32-bitWindows Vista Windows 7Mac OS v10.4 of laterVoor gebruik van de LabelWriter SE450 printer met een seriële aansluiting is een RS-232 seriëlepoort vereist.Labels afdrukkenDYMO-labelsoftware voor de desktop maakt het ontwerpen en afdrukken van labels eenvoudig.Download DYMO-labelsoftware voor de desktop van support.dymo.com.Informatie voor developers en SDKDYMO levert verschillende soorten gegevens om developers te helpen producten te ontwikkelendie samenwerken met de LabelWriter printers en de DYMO Label-software. Hieronder vindt uenkele opmerkingen voor iedereen die geïnteresseerd is in het ontwikkelen van producten diesamenwerken met LabelWriter-printers. Houd in gedachten dat LabelWriter-printers standaardstuurprogramma's voor printers gebruikt.Daarom is het afdrukken op een LabelWriter-printer niet anders dan het afdrukken op eenlaser-of inkjetprinter, behalve dat de pagina's kleiner zijn.3

Over de LabelWriter-printer In het geval dat u het afdrukken wilt automatiseren en ervan wilt profiteren dat de DYMOLabel-software labels kan afdrukken, is er een Software Developer's Kit (SDK) opgenomen inuw LabelWriter CD. De SDK biedt COM en. NET interfaces. Bezoek voor meer informatie depagina Developer Program op de website van DYMO. www.dymo.com.U kunt het forum voor Developers forum bekijken op de DYMO-website op www.dymo.com voorhet laatste nieuws. U kunt u ook inschrijven op de mailinglijst voor developers om specifiek nieuwsen aankondigingen te ontvangen voor developers.Voor volledige informatie over het aansluiten van de LabelWriter SE450 printer op dehostcomputer of andere apparatuur, en voor informatie over het programmeren en gebruiken van deLabelWriter SE450 printer, raadpleegt u de LabelWriter SE450 technische referentiegids. Deze isverkrijgbaar op de Developers Program-pagina op de website van DYMO (www.dymo.com).4

Hoofdstuk 2Info over labelsDYMO LabelWriter-printers maken gebruik van een geavanceerde thermische afdruktechnologievoor het afdrukken op speciaal behandelde, warmtegevoelige labels. Dit betekent dat u nooit toner,inktcassettes of een lint hoeft te vervangen om labels af te drukken.Opmerking De garantie van DYMO geldt niet voor defecten of schade veroorzaakt door hetgebruik van andere labels dan DYMO-labels. Aangezien DYMO LabelWriter-printersgebruikmaken van thermische afdruktechnologie, dient u speciaal ontworpen en gefabriceerdelabels te gebruiken. De thermische toplagen van niet-DYMO-labels zijn mogelijk niet compatibelwaardoor de afdrukkwaliteit onbevredigend kan zijn en de printer beschadigd kan raken.De levensduur van uw labels is afhankelijk van de manier waarop u de labels gebruikt. Thermischepapieren labels, zoals worden afgedrukt door de LabelWriter-printer, kunnen op twee manierenvervagen: De labels zullen vervagen bij langdurige blootstelling aan direct zonlicht, tl-verlichting ofextreme hitte. De labels zullen vervagen bij contact met plastificeermiddelen, bijvoorbeeld in het geval vanlabels op plastic ringmappen.LabelWriter-labels kunnen achttien maanden bewaard worden in de originele verpakking. Bijgebruik voor kortstondige toepassingen (enveloppen, pakketten en dergelijke) vormt vervaginggeen probleem. Als de labels worden gebruikt voor opbergmappen in een archiefkast, treedt na velejaren geleidelijk vervaging op. Als de labels worden aangebracht op de rug van een boek dat op eenplank in de zon wordt geplaatst, begint de label na enkele maanden te vervagen.Als u de labels niet gebruikt, dient u ze te bewaren op een koele en droge plaats en in de zwarte zakwaarin ze oorspronkelijk waren verpakt om zo de levensduur van de labels te verlengen.Labels ladenElke labelrol wordt geleverd in een zwarte plastic zak. Bewaar deze labelrol in deze zak wanneer delabels niet worden gebruikt.Omdat de LabelWriter Twin Turbo-printer is uitgerust met twee labelrollen, kunt u twee typenlabels afdrukken zonder dat u een labelrol hoeft te vervangen.De LabelWriter Duo printer drukt twee soorten labels: gestanste labels (zoals adres- ofverzendelabels) en D1 plastic labels.5

Info over labelsBelangrijk!Houd bij het laden van labels op de spoel en in de printer rekening met het volgende om ervoor tezorgen dat de labels goed worden doorgevoerd tijdens het afdrukken: De geleider van de labelspoel moet tegen de labelrol duwen, zonder tussenruimte.Zie Afbeelding 2. De labels moeten met de linkerrand van de label tegen de linkerrand van de sleuf voorlabelinvoer worden geladen. Zie Afbeelding 4.In afbeelding 3 en 4 in dit gedeelte wordt weergegeven hoe u labels laadt in een LabelWriter 450printer. Deze instructies zijn van toepassing op alle LabelWriter-printermodellen.Een labelrol ladenSpoelklos1Druk terwijl de printer is ingeschakeld op de knop voorpapierinvoer om de labels uit te werpen die de printertijdens verzending hebben beschermd.2Open de bovenklep en verwijder het verpakkingsmateriaaluit het labelcompartiment.3Verwijder de labelspoel en haal de spoelgeleider uit de klos.4Houd de spoelklos in uw linkerhand en plaats de labelrol op deklos zodat de labels onderlangs worden doorgevoerd en delinkerrand van de labelrol tegen de zijde van de klos drukt. ZieAfbeelding 1.5Schuif de spoelgeleider rechts op de spoel en druk de geleiderstevig tegen de zijde van de labelrol aan, zodat zich tussen derol en de spoel geen ruimte bevindt. Zie Afbeelding 2.SpoelgeleiderAfbeelding 1Afbeelding 2Opmerking De labelrol moet zonder tussenruimten tegenbeide zijden van de labelspoel zijn geplaatst om ervoor te zorgen datde labels goed worden doorgevoerd tijdens het afdrukken.6Plaats de labelspoel zo in de sleuf in de printerklep datde labels aan de onderzijde van de rol uitsteken. Zie Afbeelding 3.7Lijn de linkerrand van de label uit met de linkerrand van de sleufvoor labelinvoer en plaats de label in de sleuf. Zie Afbeelding 4.De printer voert de labels automatisch door en stoptbij het begin van de eerste label.Als de printer de labels niet doorvoert, controleertu de positie van de eerste label en drukt u op de knop voorpapierinvoer.Als de eerste label op de rol geen volledig label is, drukt uop de knop voor papierinvoer om de gedeeltelijke label uitte werpen.Opmerking Ongeacht de breedte van de label,moet de linkerrand van de label voor een goedelabeldoorvoer zijn uitgelijnd met de linkerrandvan de sleuf voor labelinvoer.8Labelgeleidertegen labelsschuivenLabels langslinkerranduitlijnenAfbeelding 4Schuif de labelgeleider naar links totdat deze is uitgelijnd met de rechterrand van de label. ZieAfbeelding 4.Zorg ervoor dat de labelgeleider de labels niet blokkeert of beschadigt.6Afbeelding 3

Info over labels9(Alleen Twin Turbo) Herhaal stap 3-8 om een tweede labelrol te laden.10Doe de bovenklep voorzichtig dicht.Een labelcassette laden (LabelWriter Duo)1KartonneninvoegstukverwijderenDruk op de knop aan de voorkant van de printer om delabelcassettelade te openen.Opmerking De eerste keer dat u de printer gebruikt, moetu het beschermende kartonnen invoegstuk verwijderen uit desleuf voor labeluitvoer. Zie Afbeelding 5.2Zorg ervoor dat de label en het lint strak langs de openingvan de cassette liggen en dat de label tussen delabelgeleiders ligt.Draai, indien nodig, de spoel van het lint rechtsom om hetlint strakker te stellen.3Plaats de cassette en druk voorzichtig op de cassette totdatdeze vastklikt. Zorg ervoor dat de label en het lint correctzijn geplaatst. Zie Afbeelding 6.4Druk op de knop aan de voorkant van de printer om delabelcassettelade te sluiten.Afbeelding 5Voorzichtig omlaagduwenAfbeelding 6Labels bestellenDYMO biedt een uitgebreid assortiment aan labels voor de LabelWriter-printers, inclusief labelsvoor het adresseren van enveloppen, het verzenden van pakketten, het etiketteren vanarchiefmappen, het etiketteren van allerlei soorten media, het afdrukken van naambadges, en nogveel meer. Een volledige lijst kunt u vinden op de website van DYMO: www.dymo.com.Let op De garantie van DYMO geldt niet voor defecten of schade veroorzaakt door het gebruikvan andere labels dan DYMO-labels. Aangezien DYMO LabelWriter-printers gebruikmaken vanthermische afdruktechnologie, dient u speciaal ontworpen en gefabriceerde labels te gebruiken. Dethermische toplagen die op andere dan DYMO-labels worden gebruikt, zijn mogelijk nietcompatibel waardoor de afdrukkwaliteit onbevredigend kan zijn en de printer kan wordenbeschadigd.7

Info over labelsDeze pagina is met opzet leeg gelaten voor dubbelzijdig afdrukken.8

Hoofdstuk 3Onderhoud van de printerDe LabelWriter-printer is erop gemaakt om u zonder veel en tijdrovend onderhoud lange tijd vandienst te zijn. U bereikt het beste resultaat met uw LabelWriter-printer als u de richtlijnen voor deinstallatie in de beknopte handleiding opvolgt en de procedures volgt die in dit gedeelte wordenbeschreven.Om uw LabelWriter-printer in goede staat te houden, moet u deze van tijd tot tijd schoonmaken.Door de printer af en toe aan de buitenkant af te stoffen voorkomt u dat stofdeeltjes in hetbinnenwerk van de printer terechtkomen. Toch raden wij u aan om periodiek preventief onderhoudte plegen aan het binnenwerk van de printer. Een voorbeeld hiervan is het labelpad reinigen met dereinigingskaart.U kunt uw LabelWriter-printer gemakkelijk reinigen met de volgende items: Pluisvrije doek. Isopropylalcohol, verdund afwasmiddel of verdunde glasreiniger.Let op Mocht u glasreiniger gebruiken, let er dan op dat deze geen ammoniak bevat. Kleine, zachte kwast zoals een tandenborstel of een kinderkwast. LabelWriter-reinigingskaart.Wilt u reinigingskaarten kopen, bezoek dan www.dymo.com.De buitenkant van uw printer en het compartiment voor labelrollen reinigen1Maak het netsnoer los.2Gebruik de pluisvrije doek om de buitenkant van de printer schoon te vegen.3Verwijder vuil en vlekken met een van de hiervoor genoemde schoonmaakmiddelen.4Open de bovenklep.5Gebruik een zachte borstel of een wattenstaafje om papierstof en andere deeltjes die zich aande binnenkant van de printer bevinden, weg te vegen.6Verwijder de rol met labels om ook onder de rol te kunnen schoonmaken.7Sluit het netsnoer weer aan.8Als u beschikt over een LabelWriter-reinigingskaart, volgt u de aanwijzingen op deverpakking van de kaart.9Zet de rol met labels voorzichtig weer op zijn plaats en sluit de bovenklep.9

Onderhoud van de printerDe tapeprintkop reinigen (alleen LabelWriter Duo)1Druk op de knop aan de voorkant van de labelcassettelade.2Verwijder de labelcassette.3Gebruik een zachte kwast of een wattenstaafje om papierstof en andere deeltjes weg te vegenvan de binnenkant van de lade.4Verwijder de reiniger uit de lade.5Veeg de printkop voorzichtig schoon met de reiniger.Omdat deze zeer gevoelig is, moet u de printkop voorzichtig schoonmaken.6Vervang de reiniger, plaats de labelcassette en druk op de knop om de lade te sluiten.Het snijblad reinigen (alleen LabelWriter Duo)1Druk op de knop aan de voorkant van de labelcassettelade.2Verwijder de labelcassette.3Druk tegelijkertijd op de knoppen voor het invoeren van papier en het uitwerpen van labels.Het snijblad wordt zichtbaar.4Veeg beide kanten van het snijblad schoon met een wattenstaafje en alcohol.Het snijblad is erg scherp. Wees voorzichtig tijdens het reinigen.5Nadat u het blad hebt gereinigd, drukt u één keer op de knop voor het uitwerpen van labels omde beginpositie voor het blad te herstellen.Volg deze procedure ook als het snijblad vastloopt in de voorste positie en niet beweegt.10

Hoofdstuk 4Hulp vragenUw LabelWriter-printer is ontworpen om u jaren van dienst te zijn zonder veel onderhoud.Treden er echter toch problemen op, dan vindt u in dit hoofdstuk informatie over het oplossenvan problemen die zich kunnen voordoen wanneer u de printer gebruikt. Mocht u het probleemdesondanks niet kunnen oplossen, dan wordt in dit hoofdstuk ook beschreven hoe u contactopneemt met de technische ondersteuning van DYMO.Voor volledige informatie over het programmeren en gebruiken van de LabelWriter SE450 printer,raadpleegt u de Technische referentiegids voor de LabelWriter SE450. Deze is verkrijgbaar op deDevelopers Program-pagina op de website van DYMO (www.dymo.com).Problemen oplossenDit gedeelte bevat informatie over het opsporen en verhelpen van problemen waarmee ugeconfronteerd kunt worden als u uw LabelWriter-printer gebruikt.StatuslampjeMet het statuslampje wordt de huidige status van de printer aangegeven:StatuslampjeOmschrijvingOnonderbroken blauwDe printer is ingeschakeld en gereed voor afdrukken.Gedimd blauwDe energiebesparende modus is ingeschakeld voor de printer.Knipperend blauwDe labels zijn niet juist geladen of de labelrol is leeg.Voor de LabelWriter SE450, geeft het statuslampje de huidige status van de printer weer als volgt:SE450 StatuslampjeOmschrijvingOnonderbroken blauwUSB-kabel is aangesloten. De printer is ingeschakeld en gereed voor afdrukken.Gedimd blauwDe USB-kabel is aangesloten en de energiebesparende modus is ingeschakeldvoor de printer.Knipperend roodDe labels zijn niet juist geladen of de labelrol is leeg.Ononderbroken groenSeriële kabel is aangesloten. De printer is ingeschakeld en gereed voor afdrukken.Het statuslampje zal ook ononderbroken groen branden als zowel USB als deseriële kabels zijn aangesloten of wanneer er geen kabels zijn aangesloten.Gedimd groenDe seriële kabel is aangesloten en de energiebesparende modus is ingeschakeldvoor de printer.Knipperend groenDe seriële kabel is aangesloten en de energiebesparende modus is ingeschakeldvoor de printer. Voor volledige informatie over het programmeren en gebruikenvan de LabelWriter SE450 printer, raadpleegt u de Technische referentiegids voorde LabelWriter SE450. Deze is verkrijgbaar op de Developers Program-pagina opde website van DYMO (www.dymo.com).11

Hulp vragenDe zelftest van de printer uitvoerenVoer de zelftest van de printer uit als u problemen ondervindt met ontbrekende tekens of andereproblemen met betrekking tot de afdrukkwaliteit. Met deze zelftest controleert u of alle onderdelenvan de printkop en het afdrukmechanisme op de juiste manier functioneren.Een zelftest uitvoeren1Houd de knop voor papierinvoer aan de voorkant van de printer vijf tot tien secondeningedrukt terwijl in de printer een rol met labels is geplaatst.De printer drukt nu verticale strepen over de breedte van de printer af. Het testpatroonverandert automatisch om de 2 cm.2Laat de knop voor papierinvoer los wanneer de zelftest begint.3U stopt de zelftest door de papierinvoerknop in te drukken en weer los te laten.Vastgelopen label verwijderenGa als volgt te werk om label te verwijderen die zijn vastgelopen in de printer1Scheur de label af die al door de printer zijngelopen.2Duw de labelhefboom naar voren en trek devastgelopen label uit het pad voorlabelinvoer.De labelhefboom naarvoren duwenMatige afdrukkwaliteit corrigerenEen matige afdrukkwaliteit heeft doorgaans een van de volgende oorzaken: Een oude rol labelsLabels die door een andere fabrikant dan DYMO zijn gemaaktLabels met een beschadigde thermische laagEen verontreinigde printkopControleer eerst of u labels van het merk DYMO gebruikt. Gebruik geen labels van anderefabrikanten omdat de thermische laag van deze labels van een andere gevoeligheid is dan die vanlabels van het merk DYMO. Bovendien worden de perforatiegaatjes tussen labels van anderefabrikanten vaak niet gedetecteerd door de LabelWriter-printers.Als de afdrukken licht worden, als er witte puntjes verschijnen over de gedrukte tekens of alsafdrukken lichte en donkere vlekken bevatten, gebruikt u waarschijnlijk een verkeerde labelrol.Probeer een andere rol uit een nieuwe doos. Als met de tweede rol wel goede afdrukken wordengemaakt, is de eerste rol met labels het probleem.Een andere mogelijkheid is dat uw LabelWriter-printkop moet worden gereinigd. Zie „Onderhoudvan de printer“ op pagina 9 voor informatie.Labels worden niet correct doorgevoerdAls uw labels niet correct worden doorgevoerd, doet u het volgende: Controleer of uw labels goed zijn geladen en of de linkerrand van de label goed is uitgelijndmet de linkerrand van de sleuf voor labelvoer. Zie „Info over labels“ op pagina 5.12

Problemen oplossen Zorg ervoor dat u labels van het merk DYMO gebruikt. De perforatiegaatjes tussen labels vanandere fabrikanten worden vaak niet gedetecteerd door de DYMO-printers. Als deperforatiegaatjes niet gedetecteerd worden, worden de labels niet correct doorgevoerd. Als ulabels van een ander merk gebruikt, kan uw garantie nietig worden.Printer drukt niet af of stopt met afdrukkenAls de printer niet afdrukt of stopt met afdrukken, kunt u de volgende stappen uitvoeren om hetprobleem te lokaliseren.1Controleer of de printer stroom krijgt en de stekker in het stopcontact zit.Als het statuslampje aan de voorkant van de printer niet brandt, controleert u of devoedingskabel nog is aangesloten en of er spanning op de stekkerdoos staat.Sluit iets anders op de stekkerdoos aan om te controleren of het een voedingsprobleem betreft.2Controleer of de printer de labels correct doorvoert door op de knop voor papierinvoer tedrukken terwijl de printer is ingeschakeld.Als de labels zijn vastgelopen, zal het statuslampje knipperen. Zie „Vastgelopen labelverwijderen“ op pagina 12.3Controleer of uw USB-kabel niet is losgeraakt aan de achterkant van de printer of computer.Raadpleeg de installatie-instructies in de beknopte handleiding om te controleren of de kabelgoed is aangesloten.4(Windows) Controleer of het stuurprogramma voor uw LabelWriter-printer goed isgeïnstalleerd.Dit stuurprogramma verstuurt de afdrukgegevens van de software naar de LabelWriter-printer.Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de software installeert die bijuw printer wordt geleverd. Het stuurprogramma kan echter onbedoeld zijn gewijzigd ofverwijderd.aIn het menu Start, selecteert u Printers en faxapparaten.bKlik met de rechtermuisknop op het pictogram van de LabelWriter-printer en kiesEigenschappen.cKlik in het dialoogvenster Eigenschappen op Afdrukvoorkeuren.dKlik in het dialoogvenster Voorkeuren op Geavanceerd.Het dialoogvenster Geavanceerd wordt weergegeven.Als er geen fouten worden weergegeven in het dialoogvenster Geavanceerd, is hetprinterstuurprogramma correct geïnstalleerd.Als zich na het uitvoeren van de bovenstaande controles problemen blijven voordoen, neemt ucontact op met de klantenservice om een machtiging voor retourzending aan te vragen. Zie„Technische ondersteuning krijgen“ op pagina 14.13

Hulp vragenBeperkte garantieU hebt twee jaar, vanaf de aankoopdatum, garantie op materiaal-, ontwerp- en fabricagedefectenvan de DYMO LabelWriter -printer (LabelWriter SE450 één jaar na de oorspronkelijkeaankoopdatum) mits de machine conform de instructies is gebruikt. Gewone slijtage, overmatiggebruik, misbruik of opzettelijk of per ongeluk veroorzaakte beschadiging vallen niet onder degarantie.DYMO LabelWriter-printers zijn ontworpen voor gebruik met DYMO-labels. De garantie vanDYMO geldt niet voor defecten of schade veroorzaakt door het gebruik van labels van een andermerk.MET UITZONDERING VAN WAT IN DIT DOCUMENT IS AANGEGEVEN, BIEDT DYMOGEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES. GARANTIES OPVERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDENSPECIFIEK UITGESLOTEN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DYMO ONDER DEZEGARANTIE IS BEPERKT TOT REPARATIE OF VERVANGING VAN DE PRINTER.DYMO KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR INCIDENTELEOF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VOORSPELBAAR WAS.DEZE GARANTIEVOORWAARDEN VERLENEN U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN.U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN.Technische ondersteuning krijgenIndien u problemen ondervindt bij het instellen of gebruiken van uw printer, raden w

Download DYMO-labelsoftware voor de desktop van support.dymo.com. Informatie voor developers en SDK DYMO levert verschillende soorten gegevens om developers te helpen producten te ontwikkelen die samenwerken met de LabelWri