Transcription

Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys

2Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igångmed IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt när du klickar pålänken för analysverktyget.Om du får problem att komma igång, följ instruktionerna nedan.Qlickview plugin för Internet ExplorerI dagsläget krävs det att man använder Internet Explorer för att köra analysverktyget iQlikviews plugin läge. En klient (även kallad plugin) för ändamålet måste installeraspå varje dator som ska kunna visa IST analysen. Klienten heter QlickView Plugin förInternet Explorer och för att installera den klickar man på länken på startsidan somser ut så här:(OBS: ikonen syns endast i Internet explorer)Beroende av vilket operativsystem som körs på datorn måste installationen bekräftasoch godkännas. På frågan vad som ska göras med filen väljer man ’Kör’ ellerliknande. Det kan se ut så här,eller så här,Det kan även komma en säkerhetsvarning som frågar om man vill köraprogramvaran. Även här klickar man ’Kör’.Beroende av vilken server-version som analysverktyget körs ifrån ser installationenav klienten lite olika ut.IST Sverige AB, Ingelstadsvägen 9, 352 34 Växjö E-post: [email protected] Telefon: 0470-70 71 00

3Används QlikView-server 10 eller 11 ser installationen ut så här:Klicka NextIST Sverige AB, Ingelstadsvägen 9, 352 34 Växjö E-post: [email protected] Telefon: 0470-70 71 00

4Välj region Sweden och klicka NextMarkera I accept the terms in the license agreement och klicka NextIST Sverige AB, Ingelstadsvägen 9, 352 34 Växjö E-post: [email protected] Telefon: 0470-70 71 00

5Klicka NextKlicka NextIST Sverige AB, Ingelstadsvägen 9, 352 34 Växjö E-post: [email protected] Telefon: 0470-70 71 00

6Välj Complete och klicka NextKlicka InstallKlienten installeras nu på datorn.IST Sverige AB, Ingelstadsvägen 9, 352 34 Växjö E-post: [email protected] Telefon: 0470-70 71 00

7Används QlikView-server 9 ser istället installationen ut så här:Välj önskat språk och klicka ’OK’Klicka NästaIST Sverige AB, Ingelstadsvägen 9, 352 34 Växjö E-post: [email protected] Telefon: 0470-70 71 00

8Välj område och klicka NästaMarkera Jag accepterar licensvillkoren och klicka NästaIST Sverige AB, Ingelstadsvägen 9, 352 34 Växjö E-post: [email protected] Telefon: 0470-70 71 00

9Klicka NästaKlicka NästaIST Sverige AB, Ingelstadsvägen 9, 352 34 Växjö E-post: [email protected] Telefon: 0470-70 71 00

10Klicka NästaKlienten installeras nu på datorn.Efter att klienten installerats klickar man på länken IST analys för att laddadokumentet. När sidan öppnas sker en inloggning, skriv in användarnamn i förstarutan.Tryck OK. Skriv in lösenord i nästa ruta:Tryck OK.IST Sverige AB, Ingelstadsvägen 9, 352 34 Växjö E-post: [email protected] Telefon: 0470-70 71 00

11FelsökningVanligaste problemet är att säkerhetsinställningarna i Internet Explorer hindrar attprogrammet kan starta. Åtgärd:1. Gå in i menyn under Verktyg och klicka sedan på Internetalternativ i webbläsarensmeny.2. Markera fliken Säkerhet.3. Markera ikonen för Lokalt Intranät (en datorskärm framför en jordglob) eller ikonenför Internet (en jordglob) beroende på om du kör IST Analys på intranät eller Internet.4. Klicka på anpassad nivå.5. Skrolla ner till inställningarna för ActiveX-kontroller och plugin-program. Kontrolleraatt du har inställningar som tillåter att ActiveX-kontroller och plugin-program fårinstalleras och köras.6. Om du har inställningen ”Tillåt att tidigare oanvända Active-X kontroller körs utanmeddelande”, se till att den är aktiverad.7. Klicka OK.8. Klicka Verkställ och sedan OK.9. Om pluginen inte är installerad, gör nu ett nytt försök efter att du ändratinställningarna. Prova sedan att köra IST Analys igen.10. Är problemet fortfarande kvar så testa att lägga till web-adressen som tillförlitligplats. Även detta i fliken Säkerhet. Välj Tillförlitliga platser och sedan Platser. Endialog med en web-adress kommer fram, där väljer du Lägg till.Om detta inte fungerar, kontakta IST: s Support eller registrera ett ärende på IST: skundstöd på Internet, www.ist.com.IST Sverige AB, Ingelstadsvägen 9, 352 34 Växjö E-post: [email protected] Telefon: 0470-70 71 00

Qlikviews plugin läge. En klient (även kallad plugin) för ändamålet måste installeras på varje dator som ska kunna visa IST analysen. Klienten heter QlickView Plugin för Internet Explorer och för att installera den klickar man på länken på startsidan som ser ut så här: (OBS: